Levenslessen van Etty Hillesum

De dagboeken die Etty Hillesum in de Tweede Wereldoorlog schreef, zijn in de jaren ’80 voor het eerst uitgegeven en sindsdien wereldberoemd geworden en in tientallen andere talen vertaald. Als Joodse jonge vrouw schreef zij over haar leven, dat sterk werd beïnvloed door de oorlog en bijbehorende Jodenvervolging, op een prachtige, wijze manier. Ze was een vrijgevochten vrouw met een groot talent voor spiritualiteit en mystiek, die ze beleefde vanuit een Christelijk-Joodse achtergrond en op een poëtische aan het papier toevertrouwde. Ze was in die tijd bevriend geraakt met Julius Spier, die als een spirituele leermeester en in enige mate ook als geliefde meerdere rollen in haar leven speelde.

Etty was zich bewust van de Jodenvervolging en van de uiteindelijke bedoelingen van het Duitse regime met de Joden in Europa. Zij was lid van de Joodsche Raad en had hier moeite mee aangezien die, weliswaar met goede bedoelingen en in een lastige positie gedrukt, meewerkte aan de deportatie naar de concentratie- en vernietigingskampen. Ondanks mogelijkheden om onder te duiken, koos ze ervoor om naar Kamp Westerbork te gaan, bij haar familie, om de mensen daar te helpen. Uiteindelijk is zij samen met haar familie weggevoerd naar Auschwitz, waar zij in 1943 is omgebracht.

Dit voorjaar, waarin we terugkijken op de bezetting en bevrijding van 75 jaar geleden, vormt een goede aanleiding om in een studieklas voor een tweede maal in te gaan op het werk van Etty. We behandelen in deze cursus volledig andere dagboekfragmenten en fragmenten uit brieven van Etty dan twee jaar geleden in een eerdere cursus. We laten ons wederom inspireren door de wijze waarop zij met haar situatie is omgegaan en door haar diepe spirituele inzichten waar ze zo vrij over geschreven heeft.

In de cursus zullen ook de eigen ervaringen van zenleraar Patrick van der Hofstad in Auschwitz en zijn kennis over de Tweede Wereldoorlog in enige mate aan de orde komen. Patrick is sinds 2011 acht maal aanwezig geweest bij de jaarlijkse Auschwitz Bearing Witness Retreats die er vanuit de internationale organisatie Zen Peacemakers georganiseerd worden. Zenmeester Bernie Glassman is de grondlegger van de Zen Peacemakers en initiatiefnemer van deze retraites. Sinds 2013 is Patrick zelf ook Zen Peacemaker, waarin hij is geïnitieerd door de Belgische zenmeester Frank Dewaele.

De cursus bestaat uit vijf tweewekelijkse bijeenkomsten en wordt zowel op dinsdagavonden als op donderdagavonden gegeven, als onderdeel van het programma van de lopende doorgaande groepen Zen Meditatie, waarvan je tijdelijk deel uitmaakt. Dit zorgt ervoor dat je zult landen in de rust, routine en verwelkomende sfeer van één van deze bestaande groepen. En dat als je een keer niet kunt komen op de door jou gekozen avond, je op de andere avond in dezelfde week de les kunt inhalen.

De bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 21.45 uur. Ze starten met circa 50 minuten les over het thema van de cursus. Daarna mediteren we twee maal twintig minuten, met tussendoor loopmeditatie. De les wordt afgesloten met een eenvoudige theeceremonie. Ervaring met (Zen) meditatie is niet vereist. Heb je geen ervaring, dan wordt voorafgaand aan de cursus een kosteloze afspraak met je gemaakt voor uitleg, instructie en het beantwoorden van eventuele vragen.

Wat brengt je deze cursus Levenslessen van Etty Hillesum

Deze cursus Levenslessen van Etty Hillesum is een onderdeel van een groter traject van verdiepingscursussen die Zen Zeist enkele malen per jaar organiseert, als onderdeel van het programma van het Centrum Zijnsoriëntatie. De cursus heeft de vorm van een studieklas, met iets meer tijd voor het behandelen van het thema dan gebruikelijk in de doorgaande cursus Zen Meditatie. De twee meditatieperioden zijn wat korter dan gebruikelijk, wat de cursus toegankelijk maakt voor mensen met weinig of geen meditatie-ervaring.

In deze cursussen wordt telkens een thema behandeld en besproken, vanuit het perspectief van de Boeddhistische Zen-traditie. Het betreft centrale leerstellingen van het Boeddhisme uit de tijd van de Boeddha, Chan-geschriften (de Chinese voorloper van Zen), onderwerpen uit de Japanse Zen-traditie, Christelijke mystieke denkers en moderne inspiratiebronnen. Kortom, we onderzoeken diverse roots van de hedendaagse oefenpraktijk. Onderwerpen die in onze huidige wereld en onze drukke levens (nog steeds) van grote waarde blijken te zijn.

De cursus geeft je inzicht in onderdelen van de fascinerende wereld van het Boeddhisme, met haar prachtige culturele erfenis en literaire hoogstandjes, en in onderwerpen die hierbij aansluiten. De behandelde thema’s bevatten altijd een aspect van zelfonderzoek; de uitnodiging om dat wat je leert op jezelf en op je eigen leven te betrekken. De cursus inspireert en ondersteunt je persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Zen-training helpt je om je te ontwikkelen tot een liefdevol, geïnspireerd en daadkrachtig mens, vol rust, je op je plek voelend en vrij handelend in je drukke moderne leven.

Opzet van de lessen

Elke cursus bestaat uit drie tot zes tweewekelijkse bijeenkomsten op de dinsdag- of donderdagavond van 20.00 tot 21.45 uur. Kunt u een keer niet komen op de avond waarvoor u heeft ingeschreven, dan kunt u de les op de andere avond in dezelfde week inhalen. De cursus vindt plaats als onderdeel van de doorgaande groepen die op deze tijdstippen wekelijks bijeenkomen. Als deelnemer van de studieklas maakt u kennis met het thema van de studieklas, met de groep en met de opbouw van de cursusavonden in onze doorgaande groepen. Indien gewenst kunt u aansluitend instromen in de doorgaande groep.

Praktische Zaken

Leiding:

Data en tijd:

De cursusdata op de dinsdagavonden zijn: 14 april, 12 en 26 mei en 9 en 23 juni 2020 van 20.00 tot 21.45 uur.

De cursusdata op de donderdagavond zijn: 16 april, 7 en 28 mei en 11 en 25 juni 2020 van 20.00 tot 21.45 uur.

Hieronder kun je je opgeven voor een Gratis Open Les op dinsdag 7 of donderdag 9 april 2020.

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • € 75,00
Ik wil mij aanmelden

  • Ruimte voor vragen of opmerkingen