Zen Boeddhistische rituelen en initiaties

Er is veel interesse voor het Boeddhisme en de Boeddhabeelden vliegen de winkel uit. Maar wat houdt het nu eigenlijk precies in? Wat betekent het voor ons dagelijkse leven? Het Boeddhisme is niet bedoeld voor wereldvreemde en zweverige spirituele wezens. Het is bedoeld voor mensen die zich afvragen hoe ze hun drukke leven, zoals het zich elke dag voordoet en geleefd wordt, kunnen verdiepen, verrijken en erin thuis kunnen komen. Voor zulke gewone, praktische mensen met interesse in dit thema organiseren we een studieklas om deze vragen te beantwoorden en verhelderen.

Als het om ons dagelijks leven gaat, hoe verhoudt de beoefening van meditatie zich dan tot de eeuwenoude rituelen en initiaties in de zenkloosters, die tot de dag van vandaag op allerlei plaatsen in de wereld worden gebruikt? In deze studieklas gaan we in op die vraag. We leren traditionele teksten kennen, die gebruikt worden in de kloosters bij bijvoorbeeld het beginnen en afsluiten van de dag en bij de dagelijkse korte dienst. We gaan in op de inhoud en we onderzoeken wat ze ons doen als we ze zelf reciteren op de wijze die in de kloosters al eeuwenlang gebruikelijk is.

We gaan ook in op Zen Boeddhistische initiaties zoals de officiële verbintenis tussen leraar en leerling (shoken), de wijding tot boeddhist (jukai), de monnikswijding (shukke tokedo) en de formele transmissie (shiho). Dit zijn stappen op het traditionele pad van Zen beoefening die een specifieke rol en betekenis hebben. Voor elk van deze initiaties worden er materialen gemaakt door leerling en/of leraar en bij de initiatie zelf wordt een aantal rituele handelingen uitgevoerd. Die worden in de cursus behandeld en besproken. Wat betekenen dergelijke initiaties voor leken zoals wij, die niet dagelijks in een klooster verblijven? Hoe zijn ze vertaalbaar naar ons drukke alledaagse leven van deze tijd?

De cursus is onderdeel van het programma van het Centrum Zijnsoriëntatie. Deze bestaat uit vijf tweewekelijkse bijeenkomsten en wordt zowel op dinsdagavonden als op donderdagavonden gegeven. De cursussen zijn onderdeel van het programma van de lopende doorgaande groepen Zen Meditatie, waarvan je tijdelijk deel uitmaakt. Dit zorgt ervoor dat je zult landen in de rust, routine en verwelkomende sfeer van één van deze bestaande groepen. En dat als je een keer niet kunt komen op de door jou gekozen avond, je op de andere avond in dezelfde week de les kunt inhalen.

De bijeenkomsten zijn op dinsdag- of donderdagavond van 20.00 tot 21.45 uur. Ze starten met circa 50 minuten les over het thema van de cursus. Daarna mediteren we twee maal twintig minuten, met tussendoor loopmeditatie. De les wordt afgesloten met een eenvoudige theeceremonie. Ervaring met (Zen) meditatie is niet vereist. Heb je geen ervaring, dan wordt voorafgaand aan de cursus een kosteloze afspraak met je gemaakt voor uitleg, instructie en het beantwoorden van eventuele vragen.

boeddhisme

Wat brengt je deze cursus Zen Boeddhistische rituelen en initiaties?

Deze cursus Zen Boeddhistische rituelen en initiaties is een onderdeel van een groter traject van cursussen Grondslagen van het (Zen) Boeddhisme die Zen Zeist enkele malen per jaar organiseert, als onderdeel van het programma van het Centrum Zijnsoriëntatie. De cursus heeft de vorm van een studieklas, met iets meer tijd voor het behandelen van het thema dan gebruikelijk in de doorgaande cursus Zen Meditatie. De twee meditatieperioden zijn juist wat korter dan gebruikelijk, wat de cursus toegankelijk maakt voor mensen met weinig of geen meditatie-ervaring.

In deze cursussen wordt telkens een thema uit de Boeddhistische Zen-traditie behandeld en besproken. Het betreft centrale leerstellingen van het Boeddhisme uit de tijd van de Boeddha, Chan-geschriften (de Chinese voorloper van Zen) en onderwerpen uit de Japanse Zen-traditie. Kortom, we onderzoeken diverse roots van de hedendaagse oefenpraktijk. Onderwerpen die in onze huidige wereld en onze drukke levens nog steeds van grote waarde blijken te zijn.

De cursus geeft je inzicht in onderdelen van de fascinerende wereld van het Boeddhisme, met haar prachtige culturele erfenis en literaire hoogstandjes. De behandelde thema’s bevatten altijd een aspect van zelfonderzoek; de uitnodiging om dat wat je leert op jezelf en op je eigen leven te betrekken. De cursus inspireert en ondersteunt je persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Zen-training helpt je om je te ontwikkelen tot een liefdevol, geïnspireerd en daadkrachtig mens, vol rust, je op je plek voelend en vrij handelend in je drukke moderne leven.

Opzet van de lessen

Elke cursus bestaat uit vijf tweewekelijkse bijeenkomsten op de dinsdag- of donderdagavond van 20.00 tot 21.45 uur. De cursus vindt plaats als onderdeel van de doorgaande groepen die op deze tijdstippen wekelijks bijeenkomen. Als deelnemer van de studieklas maakt u kennis met het thema van de studieklas, met de groep en met de opbouw van de cursusavonden in onze doorgaande groepen. Indien gewenst kunt u aansluitend instromen in de doorgaande groep.

Praktische Zaken

Leiding:

Data en tijd:

De cursusdata op de dinsdagavonden zijn: 16 april, 7 mei, 21 mei, 11 juni en 25 juni 2019 van 20.00 tot 21.45 uur.

De cursusdata op de donderdagavond zijn: 18 april, 9 mei, 23 mei, 13 juni en 27 juni 2019 2019 van 20.00 tot 21.45 uur.

 

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • Privé: € 75,00
  • Open Avond: Gratis
Ik wil mij aanmelden

  • Ruimte voor vragen of opmerkingen