Zen en Verlichting

Er is veel interesse voor het Boeddhisme en de Boeddhabeelden vliegen de winkel uit. Maar wat houdt het nu eigenlijk precies in? En wat is Verlichting, het begrip dat zo centraal staat binnen het Boeddhisme? Wat betekent het voor ons dagelijkse leven? Het Boeddhisme is niet bedoeld voor wereldvreemde en zweverige spirituele wezens. Het is bedoeld voor mensen die zich afvragen hoe ze hun drukke leven, zoals het zich elke dag voordoet en geleefd wordt, kunnen verdiepen, verrijken en erin thuis kunnen komen. Voor zulke gewone, praktische mensen met interesse in dit thema organiseren we een studieklas om deze vragen te beantwoorden en verhelderen.

De cursus Verlichting opent je ogen voor een ander, bevrijdend perspectief op je dagelijkse gewone leven. Dat doen we aan de hand van zeer inspirerende Boeddhistische teksten over dit thema, van verschillende oorsprong, van zeer oud tot hedendaags. En we mediteren om het geleerde in praktijk te brengen, zowel op de avonden zelf als in ons dagelijkse leven.

De cursus is in grotendeels gebaseerd op het werk Nico Tydeman, de leraar van Zen-leraar Patrick van der Hofstad die de cursus geeft. Nico is de bekendste Nederlandse Zenmeester. Hij heeft een aantal teksten uit de Pali-canon, de oudste Boeddhistische geschriften, geselecteerd voor een reis naar India en daarnaast nog verschillende andere teksten over Verlichting behandeld in zijn lessen en boeken. Daar bouwt de cursus op voort.

In het najaar van 2018 is het de tweede maal dat een studieklas over dit thema Verlichting gegeven wordt, als onderdeel van het programma van het Centrum Zijnsoriëntatie. In het najaar van 2017 is een dergelijke studieklas voor het eerst gegeven. Hoewel de thematiek en het onderricht over Verlichting grotendeels overeenkomt, is de inhoud van de cursus volledig anders aangezien gewerkt wordt met andere teksten. Het betreft deze keer vooral teksten uit de tijd van de Boeddha, uit het India van enkele eeuwen voor Christus, en teksten van Japanse zenmeesters, enkele eeuwen oud.

De cursus bestaat uit vijf tweewekelijkse bijeenkomsten en wordt zowel op dinsdagavonden als op donderdagavonden gegeven, als onderdeel van het programma van de lopende doorgaande groepen Zen Meditatie, waarvan je tijdelijk deel uitmaakt. Dit zorgt ervoor dat je zult landen in de rust, routine en verwelkomende sfeer van één van deze bestaande groepen. En dat als je een keer niet kunt komen op de door jou gekozen avond, je op de andere avond in dezelfde week de les kunt inhalen.

De bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 21.45 uur. Ze starten met circa 50 minuten les over het thema van de cursus. Daarna mediteren we twee maal twintig minuten, met tussendoor loopmeditatie. De les wordt afgesloten met een eenvoudige theeceremonie. Ervaring met (Zen) meditatie is niet vereist. Heb je geen ervaring, dan wordt voorafgaand aan de cursus een kosteloze afspraak met je gemaakt voor uitleg, instructie en het beantwoorden van eventuele vragen.

boeddhisme

Wat brengt je deze cursus Zen en Verlichting?

Deze cursus Verlichting is een onderdeel van een groter traject van cursussen Grondslagen van het (Zen) Boeddhisme die Zen Zeist enkele malen per jaar organiseert, als onderdeel van het programma van het Centrum Zijnsoriëntatie. De cursus heeft de vorm van een studieklas, met iets meer tijd voor het behandelen van het thema dan gebruikelijk in de doorgaande cursus Zen Meditatie. De twee meditatieperioden zijn juist wat korter dan gebruikelijk, wat de cursus toegankelijk maakt voor mensen met weinig of geen meditatie-ervaring.

In deze cursussen wordt telkens een thema uit de Boeddhistische Zen-traditie behandeld en besproken. Het betreft centrale leerstellingen van het Boeddhisme uit de tijd van de Boeddha, Chan-geschriften (de Chinese voorloper van Zen) en onderwerpen uit de Japanse Zen-traditie. Kortom, we onderzoeken diverse roots van de hedendaagse oefenpraktijk. Onderwerpen die in onze huidige wereld en onze drukke levens nog steeds van grote waarde blijken te zijn.

De cursus geeft je inzicht in onderdelen van de fascinerende wereld van het Boeddhisme, met haar prachtige culturele erfenis en literaire hoogstandjes. De behandelde thema’s bevatten altijd een aspect van zelfonderzoek; de uitnodiging om dat wat je leert op jezelf en op je eigen leven te betrekken. De cursus inspireert en ondersteunt je persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Zen-training helpt je om je te ontwikkelen tot een liefdevol, geïnspireerd en daadkrachtig mens, vol rust, je op je plek voelend en vrij handelend in je drukke moderne leven.

Opzet van de lessen

Elke cursus bestaat uit drie tot zes tweewekelijkse bijeenkomsten op de dinsdag- of donderdagavond van 20.00 tot 21.45 uur. De cursus vindt plaats als onderdeel van de doorgaande groepen die op deze tijdstippen wekelijks bijeenkomen. Als deelnemer van de studieklas maakt u kennis met het thema van de studieklas, met de groep en met de opbouw van de cursusavonden in onze doorgaande groepen. Indien gewenst kunt u aansluitend instromen in de doorgaande groep.

Praktische Zaken

Leiding:

Data en tijd:

De cursusdata op de dinsdagavonden zijn: 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 13 november en 27 november, van 20.00 tot 21.45 uur.

De cursusdata op de donderdagavond zijn: 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november en 29 november,  van 20.00 tot 21.45 uur.

Data en tijd:

Gratis proeflessen over de cursus: zaterdag 1 en zondag 16 september van 14.00-15.00 uur én van 16.00-17.00 uur

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • Privé: € 75,00
  • Open Avond: Gratis
Ik wil mij aanmelden