Zenmeester Seng Ts’an’s Geest van Vertrouwen

Er is veel interesse voor het Boeddhisme en de Boeddhabeelden vliegen de winkel uit. Maar wat houdt het nu eigenlijk precies in? Wat betekent het voor ons dagelijkse leven? Het Boeddhisme is niet bedoeld voor wereldvreemde en zweverige spirituele wezens. Het is bedoeld voor mensen die zich afvragen hoe ze hun drukke leven, zoals het zich elke dag voordoet en geleefd wordt, kunnen verdiepen, verrijken en erin thuis kunnen komen. Voor zulke gewone, praktische mensen met interesse in dit thema organiseren we een studieklas om deze vragen te beantwoorden en verhelderen.

De cursus Zenmeester Seng Ts’an’s Geest van Vertrouwen opent je ogen voor een ander, bevrijdend perspectief op je dagelijkse gewone leven. Seng Ts’an (Japans: Sosan Zenji) leefde in de zesde eeuw in China en was één van de Chan-meesters die de basis legden van de Zen traditie. Hij wordt de derde patriarch van Zen genoemd. Hij was één van de opvolgers van Bodhidharma, die het Boeddhisme vanuit India naar China bracht.

Seng Ts’an speelde een belangrijke rol in de versmelting van Boeddhisme met Taoïsme, waaruit de Zen traditie ontstond. Zijn beroemde tekst, de Hsin Hsin Ming (Verzen over de Geest van Vertrouwen), worden in de diverse Zen scholen in Japan en in de rest van de wereld nog intensief gebruikt. De eerste zin van deze tekst, die luidt ‘De Grote Weg is niet moeilijk voor wie geen voorkeur of afkeur heeft’, wordt veelvuldig gebruikt als koan, wat betekent als een vraag die door een Zenleraar aan een leerling wordt opgegeven met als opdracht hierover helder inzicht te verkrijgen. Het is deze tekst die we in de studieklas lezen en behandelen.

Seng Ts’an’s Verzen over de Geest van Vertrouwen gaan over het vinden van innerlijke rust en over het ervaren van Verlichting in de drukke en soms overprikkelende werkelijkheid waarin we ons dagelijkse leven leven. Ze legt de oorzaken van onze angsten en onzekerheden bloot en laat ons zien hoe in contact kunnen komen met de tijdloze essentie die we zijn en zo bevrijd kunnen leven. Een prachtige bron van inspiratie om na het behandelen van de tekst te gaan mediteren. En om mee te nemen ter inspiratie van je dagelijkse leven.

De cursus bestaat uit vijf tweewekelijkse bijeenkomsten en wordt zowel op dinsdagavonden als op donderdagavonden gegeven, als onderdeel van het programma van de lopende doorgaande groepen Zen Meditatie, waarvan je tijdelijk deel uitmaakt. Dit zorgt ervoor dat je zult landen in de rust, routine en verwelkomende sfeer van één van deze bestaande groepen. En dat als je een keer niet kunt komen op de door jou gekozen avond, je op de andere avond in dezelfde week de les kunt inhalen.

De bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 21.45 uur. Ze starten met circa 50 minuten les over het thema van de cursus. Daarna mediteren we twee maal twintig minuten, met tussendoor loopmeditatie. De les wordt afgesloten met een eenvoudige theeceremonie. Ervaring met (Zen) meditatie is niet vereist. Heb je geen ervaring, dan wordt voorafgaand aan de cursus een kosteloze afspraak met je gemaakt voor uitleg, instructie en het beantwoorden van eventuele vragen.

 

boeddhisme

Wat brengt je deze Cursus Zenmeester Seng Ts’an’s Geest van Vertrouwen?

Deze cursus Zenmeester Seng Ts’an’s Geest van Vertrouwen is een onderdeel van een groter traject van cursussen Grondslagen van het (Zen) Boeddhisme die Zen Zeist enkele malen per jaar organiseert, als onderdeel van het programma van het Centrum Zijnsoriëntatie. De cursus heeft de vorm van een studieklas, met iets meer tijd voor het behandelen van het thema dan gebruikelijk in de doorgaande cursus Zen Meditatie. De twee meditatieperioden zijn juist wat korter dan gebruikelijk, wat de cursus toegankelijk maakt voor mensen met weinig of geen meditatie-ervaring.

In deze cursussen wordt telkens een thema uit de Boeddhistische Zen-traditie behandeld en besproken. Het betreft centrale leerstellingen van het Boeddhisme uit de tijd van de Boeddha, Chan-geschriften (de Chinese voorloper van Zen) en onderwerpen uit de Japanse Zen-traditie. Kortom, we onderzoeken diverse roots van de hedendaagse oefenpraktijk. Onderwerpen die in onze huidige wereld en onze drukke levens nog steeds van grote waarde blijken te zijn.

De cursus geeft je inzicht in onderdelen van de fascinerende wereld van het Boeddhisme, met haar prachtige culturele erfenis en literaire hoogstandjes. De behandelde thema’s bevatten altijd een aspect van zelfonderzoek; de uitnodiging om dat wat je leert op jezelf en op je eigen leven te betrekken. De cursus inspireert en ondersteunt je persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Zen-training helpt je om je te ontwikkelen tot een liefdevol, geïnspireerd en daadkrachtig mens, vol rust, je op je plek voelend en vrij handelend in je drukke moderne leven.

Opzet van de lessen

Elke cursus bestaat uit drie tot zes tweewekelijkse bijeenkomsten op de dinsdag- of donderdagavond van 20.00 tot 21.45 uur. De cursus vindt plaats als onderdeel van de doorgaande groepen die op deze tijdstippen wekelijks bijeenkomen. Als deelnemer van de studieklas maakt u kennis met het thema van de studieklas, met de groep en met de opbouw van de cursusavonden in onze doorgaande groepen. Indien gewenst kunt u aansluitend instromen in de doorgaande groep.

Praktische Zaken

Leiding:

Data en tijd:

De cursusdata op de dinsdagavonden zijn: 22 september, 6 oktober, 27 oktober, 10 november en 24 november 2020 van 20.00 tot 21.45 uur.

De cursusdata op de donderdagavond zijn: 24 september, 8 oktober, 29 oktober, 12 november en 26 november 2020 van 20.00 tot 21.45 uur.

Proeflessen Zen:

Op zaterdag 5 september en zondag 13 september 2020 zijn er van 14.00-15.00 uur én van 16.00-17.00 uur Proeflessen.

Klik hier om je daar voor aan te melden.

Open Lessen in de doorgaande groepen:

Op dinsdag 15 september en donderdag 19 september 2020 zijn er Open Lessen in de doorgaande groepen voor belangstellenden. Deze Open Lessen starten om 19.00 uur duren tot 21.45 uur.

Hieronder kun je je opgeven voor een Gratis Open Les op dinsdag 15 september of donderdag 19 september 2020.

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • Privé: € 75,00
  • Open Avond: Gratis
Ik wil mij aanmelden

  • Ruimte voor vragen of opmerkingen