Tijdens het basisjaar van de Coach Opleiding op basis van Zijnsoriëntatie heb je vaardigheid verworven in uiteenlopende vormen van zelfbegeleiding. Nu, na afloop van het basisjaar, ben je daardoor ‘personal coach’ in de letterlijke zin van het woord. Je hebt geleerd om met behulp van allerlei oefeningen jezelf in een optimale geestelijke en spirituele conditie te houden. Impliciet heb je in het eerste jaar van de Coach Opleiding ook al veel geleerd wat betreft het begeleiden van anderen, zo zul je in het tweede jaar merken.

In het tweede jaar van de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie ga je leren de instrumenten van zelfbegeleiding in te zetten bij de begeleiding van anderen. Vanaf nu groeit je vermogen jezelf te begeleiden mee met je vermogen anderen te begeleiden. Ook cliënten raken je op allerlei manieren en deze geraaktheid vormt vanaf dit jaar een bijzonder belangrijk en noodzakelijk onderwerp voor de verdere zelfbegeleiding. Het adagium blijft: alleen waarin je jezelf wilt en kunt begeleiden, daarin kun je anderen begeleiden. Juist dankzij de zelf verwerkte, persoonlijke problematiek is de coach een ervaringsdeskundige waar je als cliënt op kunt vertrouwen.

Vanaf het tweede jaar zullen we dieper gaan begrijpen waar menselijke problematiek vandaan komt en op welke manier heling werkt, respectievelijk verhinderd wordt. We richten ons op individuele begeleiding in het tweede jaar van de Coach Opleiding. Gespreksvoering is in een Coach Opleiding uiteraard een belangrijk onderwerp evenals de opbouw en ontwikkeling van een vertrouwensrelatie. Daar ligt het accent op in het tweede jaar. Doordat er in het basisjaar veel in relatie werd gewerkt, is een uitstekende basis gelegd voor allerlei communicatieve vaardigheden, belangrijk voor iedereen, maar vooral ook voor een Coach of Trainer Zijnsoriëntatie.

We groeien in ons empathisch vermogen, waardoor de cliënt zich op een dieper niveau begrepen voelt en daardoor in staat is problematiek te verwerken. We gaan werken met levensverhalen en leren deze te interpreteren in termen van levensthema’s en familiethema’s met hun consequenties voor het dagelijks leven. Dat vraagt ook systemisch inzicht.

coach-opleiding-jaar-2

Doordat we diep inzicht kunnen geven in de achtergronden van menselijke problematiek en deze kunnen vertalen in persoonlijke uitdagingen leren we cliënten te motiveren en aan te zetten tot allerlei vormen van zelfbegeleiding. Daarmee wordt de cliënt meer autonoom en in staat zichzelf dagelijks te begeleiden tijdens persoonlijke beoefening en in de praktijk van het dagelijks leven. In het tweede jaar leren we verder de beginselen van dieptewerk toe te passen op onze cliënten. Rode draad vormt verder de ontwikkeling van jouw praktijk en het werken met (proef)klanten.

Opzet Coach Opleiding Jaar 2

Het tweede jaar van de Coach Opleiding vraagt 15 trainingsdagen. Er zijn zes tweedaagse bijeenkomsten van 10.00 tot 18.00 uur op het Centrum en één residentiële driedaagse bijeenkomst elders. Deelnemers worden verder ingedeeld in intervisiegroepen. Die komen tussen de reguliere bijeenkomsten twee keer zonder leiding samen. Tijdens de bijeenkomsten van de intervisiegroepen worden de oefeningen van de laatste trainingsdag herhaald.

Daarnaast komen de intervisiegroepen elk opleidingsjaar vijf keer bijeen mét leiding. Deze laatste vijf bijeenkomsten bieden ruimte voor persoonlijke begeleiding waar het gaat om supervisie, het persoonlijk proces of coaching bij de opzet van de praktijk. De bijeenkomsten mét leiding bieden motivatie en thema’s voor de bijeenkomsten zonder leiding. Verder zijn er zes leertherapiesessies met de trainer.

Verder blijven we werken met het mentor-pupilsysteem. Gedurende dit jaar zal je pupil fungeren als proef-cliënt voor jou als mentor en bied je deze 10 sessies zoals je die zelf ook krijgt. Naast de vijf supervisiesessies in je intervisiegroep zijn er dus zes individuele leertherapie-sessies, zodat er al met al sprake is van 11 sessies gespreid over het het jaar.

Rond een coach opleiding spelen allerlei vraagstukken van organisatorische aard. Daartoe zullen er zes bijeenkomsten worden gepland.

coach-opleiding-jaar-2-2 

Om deel te kunnen nemen aan het tweede jaar van de Coach Opleiding op basis van Zijnsoriëntatie dien je het eerste jaar met succes te hebben afgerond. Toelating vraagt een intakegesprek (kosten € 75,-). Daarvoor is een actuele versie van het levensverhaal nodig en een persoonlijk actualisatieplan. Onderdeel van het actualisatieplan vormen de aandachtspunten voor wat betreft het persoonlijk proces, inrichting van het leven zoals je dat écht wilt, leerdoelstellingen voor wat betreft het coachvak, doelstellingen qua literatuuronderzoek en verslaggeving, stagemogelijkheden en doelstellingen praktijkontwikkeling inclusief (het begin van) een bedrijfsplan. Om jezelf en de trainer voor te bereiden op het intakegesprek maak je een motivatiedocument. Hiervoor is een checklist beschikbaar die je kunt opvragen via onderstaand formulier.

Praktische Zaken

Leiding:

Trainingsdata 2023-2024:

Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart
Donderdag 20 en vrijdag 21 april
Vrijdag 23 en zaterdag 24 juni
Donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 september (externe driedaagse, aankomst woensdagavond 6 september)
Donderdag 26 en vrijdag 27 oktober
Vrijdag 1 en zaterdag 2 december 2023
Vrijdag 12 en zaterdag 13 januari 2024

Alle dagen van 10.00 - 18.00 uur.

Aanmelden:

Aanmelden voor het intakegesprek kan door bij voorkeur graag voor 1 februari 2023 een actuele versie van je levensverhaal en je motivatiedocument in te sturen aan de trainer. Klik op Checklist Motivatiedocument Coachopleiding om dit document te downloaden.

Overzicht Opleidingen Zijnsoriëntatie:

Klik hier om een beeld te krijgen van de samenhang tussen alle onderdelen van de afdeling Opleiding Zijnsoriëntatie.

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • Privé: € 3.575,00
  • Zakelijk: € 4.455,00

Inbegrepen in deze kosten zijn de kosten voor de 15 trainingsdagen, voor de 5 supervisiedagen en voor de organisatiebijeenkomsten.

Niet inbegrepen:
De kosten voor het intakegesprek zijn € 75,-.
De 6 leertherapiesessies van 1,5 uur worden separaat gefactureerd op basis van het inkomensafhankelijke in het Centrum geldende individuele tarief.
De verblijfskosten van de externe driedaagse, doorgaans ongeveer € 350,-, worden eveneens separaat gefactureerd.
De kosten van de eventueel aan te schaffen of te lenen 10 boeken van de boekenlijst.

Ik wil mij aanmelden

  • Ruimte voor vragen of opmerkingen