In het derde jaar van de Coachopleiding Zijnsoriëntatie leer je de psychologische en spirituele achtergrond van diverse zijnsgeoriënteerde instrumenten op een nog dieper niveau begrijpen en in de praktijk toepassen en wel op jezelf en op je cliënten. Je kunt daarbij denken aan de zelfverwelkomings-, de zelfrespecterings-, de zelfvergevingsmeditatie en diverse vormen van lichaamsgerichte concentratie- en zijnsmeditatie.

Veel aandacht wordt besteed aan het leren introduceren van visualisaties en het begeleiden van de diepgaande ervaringen en realisatie die mensen daarbij hebben. Je leert mensen zodanig begeleiden dat de visualisaties hun diepgaande transformerende werking kunnen hebben en om de spirituele dimensie daarbij te openen zodat de Innerlijke Diamant in al zijn facetten kan openen.

coach-opleiding-jaar-2

Opzet Coach Opleiding Jaar 3

Belangrijk in het derde jaar is ook het dieper leren kennen en toepassen van de instrumenten voor energetische bevrijding zoals bijvoorbeeld lichaamswerk en de lichaamsgerichte meditatievormen. Wat blijkt, is dat vitaliteit, beweging, dynamiek aan de ene kant en rust, gemak en ontspanning aan de andere kant elkaar volstrekt niet uitsluiten. Beide invalshoeken zijn even belangrijk in het zijnsgeoriënteerde werk en helpen het ‘zelfloos’ handelen vanuit een flow.

Belangrijk onderwerp in dat kader is ook het leren werken met verlangen. Je leert de aan mens-zijn inherente verlangens te openen die immers vaak gedimd zijn bij misschien jezelf en vaak bij cliënten. Ook werk je met het inzicht in de praktijk hoe achter iedere moeilijkheid een verlangen schuil gaat en om dat (gefrustreerde) verlangen als uitgangspunt te nemen bij een positief gerichte, energetische bevrijdingsweg van jezelf en van je cliënten. Iedere moeilijkheid biedt hiertoe de mogelijkheid en dat helpt een positieve, energieke, geïnspireerde, natuurlijke levenshouding bevorderen.

In het kader van de energetische bevrijding is ook het onderwerp seksualiteit van wezenlijk belang. Ook dat onderwerp komt uitgebreid aan de orde in dit jaar. Belangrijk is immers dat we cliënten kunnen helpen op een reële, afgestemde manier te leren genieten van seksualiteit en van de lust van het leven. Ook hier weer staat je eigen bevrijding en zicht op je beperkingen in deze centraal.

Als een rode draad door de hele opleiding loopt de bevrijding van de expressie. Deze verdere persoonlijke bevrijding versterkt ook de creativiteit en de afgestemdheid die je als coach aan de dag kunt leggen bij de begeleiding van je cliënten, maar helpt ook jezelf te presenteren aan de wereld in jouw unieke vorm en talenten.

De lichaamsgerichte benadering garandeert ook dit jaar je groei in voelend vermogen, in overgave en in presentie. De innerlijke afstemming is immers wat je doet samenvallen met wie je eigenlijk bent, met Zijn, met Jezelf Zijn.

coach-opleiding-jaar-2-2 

De opzet en de kosten van dit jaar zijn weer dezelfde als die van de andere jaren. 15 trainingsdagen, 10 halve dagen intervisie, je geeft 10 sessies en krijgt 10 sessies van een medestudent, 5 supervisiedagen met je intervisiegroep, 6 individuele sessies leertherapie, 10 boekverslagen en een paper. Ook dit jaar wordt afgesloten met een examen.

Praktische Zaken

Leiding:

Trainingsdata 2023:

Vrijdag 17 en zaterdag 18 februari
Vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april
Donderdag 11 en vrijdag 12 mei
Vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli
Vrijdag 8 en zaterdag 9 september
Donderdag 5 en vrijdag 6 oktober
Donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 december 2023 (externe driedaagse, aankomst woensdagavond 6 december)

Alle dagen zijn van 10.00 tot 18.00 uur.

Aanmelden:

Aanmelden voor het intakegesprek kan door bij voorkeur graag voor 20 januari 2023 een actuele versie van je levensverhaal en je motivatiedocument in te sturen aan de trainer. Klik op Checklist Motivatiedocument Coachopleiding om dit document te downloaden.

Overzicht Opleidingen Zijnsoriëntatie:

Klik hier om een beeld te krijgen van de samenhang tussen alle onderdelen van de afdeling Opleiding Zijnsoriëntatie.

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie

Kosten:

  • Privé: € 3.575,00
  • Zakelijk: € 4.455,00

Inbegrepen in deze kosten zijn de kosten voor de 15 trainingsdagen, voor de 5 supervisiedagen en voor de organisatiebijeenkomsten.

Niet inbegrepen:
De kosten voor het intakegesprek zijn € 75,-.
De 6 leertherapiesessies van 1,5 uur worden separaat gefactureerd op basis van het inkomensafhankelijke in het Centrum geldende individuele tarief.
De verblijfskosten van de externe driedaagse, doorgaans ongeveer € 350,-, worden eveneens separaat gefactureerd.
De kosten van de eventueel aan te schaffen of te lenen 10 boeken van de boekenlijst.

Ik wil mij aanmelden

  • Ruimte voor vragen of opmerkingen