Coachopleiding jaar 4: Relatie, Relatiebegeleiding en RelatieZelfbegeleiding

Het geluk en ongeluk van mensen wordt heel erg bepaald door de kwaliteit van hun relaties. Teleurstellingen en verlangens in dit opzicht zijn dus een nagenoeg standaard onderwerp in een coachsessie. Diep begrijpen waar dit eigenlijk over gaat is dus een belangrijk onderwerp in de Coachopleiding Zijnsoriëntatie en wel vanaf het eerste moment in het eerste, gedurende het tweede, het derde, maar vooral expliciet in het vierde jaar van de Coachopleiding Zijnsoriëntatie.

Relationele problematiek verwijst naar de diepgaande relationele gevoeligheid van ieder mens en daarmee naar de mogelijkheid van groei van het aangeboren relationele talent van ieder mens. Het is de ontwikkeling van dat relationele talent waarop een opleiding in coachen primair is gericht, aangezien dit talent immers bepalend is voor je kwaliteit als coach.

Dat talent ontwikkelt zich sowieso door de beoefening van Zijnsoriëntatie. Door de verwerking van je teleurstellingen in relaties, al of niet opgelopen door irreële verwachtingen en oude pijn, zuivert zich je manier van relateren, communiceren en in contact zijn met jezelf en anderen. Dankzij de compleetheid die je in jezelf ervaart hoeft de ander je minder te brengen, waardoor het bewuste of onbewuste appel van de ander op jou als medemens minder impact heeft en jijzelf minder dat appel op een ander doet.

De zuivering van het in relatie zijn en de ontwikkeling naar in – relatie – Zijn staat dus centraal in het vierde jaar van de Coachopleiding. De zuivering van onze eigen omgang met anderen, maar uiteraard vooral die met onze cliënten is hét onderwerp waar het over gaat in het vierde jaar. Diepgaand zicht krijgen op hoe de mensen waar je in je verleden pijn of geluk mee hebt ervaren, jouw beeld van de mensen die je vandaag de dag ontmoet, kleuren (het fenomeen overdracht), is daarbij doorslaggevend.

Als coach beschikbaar zijn als representant voor de mensen uit het verleden van je cliënt en dus voor overdracht, is niet gemakkelijk, maar wel bijzonder behulpzaam voor het zuiveringsproces van cliënten. Zicht krijgen op je tegenoverdracht als reactie op de overdracht van cliënten is een doorslaggevend element in de zuivering van je begeleidingsproces en de ontwikkeling van je vermogen om objectief te kunnen spiegelen en te begeleiden.

coach-opleiding-jaar-2

Het zicht op de ontwikkeling van je eigen relationele proces en je uitdagingen daarin is van wezenlijk belang voor het zicht op de uitdagingen van je cliënt of student. Belangrijk daarbij is de spirituele visie dat we allen, hoe verschillend ook, een zijn en die eenheid kunnen ervaren in de eerste plaats in onszelf en op basis daarvan met anderen, en op basis daar weer van met het bestaan in zijn algemeenheid. De ervaring van verlichting is immers vooral de ervaring van het einde van het geïsoleerde bestaan en is er een van grenzeloze verbondenheid. Die mogelijkheid kennen we ten diepste allemaal en biedt een referentiekader voor hoe het kan zijn en eigenlijk bedoeld is en geeft veel zicht op de nog bestaande afwijking van deze fundamentele goedheid.

Doorslaggevend daarbij is de voortdurende toepassing van het zijnsgeoriënteerde instrumentarium bij je zelfbegeleiding rond je relaties en relateren met anderen en wel tijdens je periode van gefocuste persoonlijke beoefening thuis als in de directe praktijk van je leven tijdens je contacten met anderen. De spirituele praktijk drukt zich uit in een leven van duurzame beoefening van constructiviteit in relatie met jezelf en anderen en in je vermogen om tegelijkertijd werkelijk liefdevol en waarachtig te zijn.

Van al je relaties is na de relatie met je innerlijke levenspartner, die met je liefdespartner (of het gegeven van het ontbreken daarvan) voor de meeste mensen de meest impactvolle, al moet je de uitdagingen rond de relatie met bijvoorbeeld een compagnon of een collega maatschap lid ook niet onderschatten. In het vierde jaar onderzoeken we vooral die relaties zoals we dat in de eerdere jaren van de opleiding ook al deden, maar daar komt dan de kunst van het als coach begeleiden van partners, compagnons en dergelijke bij.

Belangrijk is de zijnsgeoriënteerde visie op dit soort relaties en op de enorme emotionele belangen die daarbij op het spel staan, evenzeer als juist daardoor de spirituele, persoonlijke groeimogelijkheden. Relatiebegeleiding kent als begeleidingskunst zo haar hele eigen uitdagingen en interventiemogelijkheden waar we in het vierde jaar uitgebreid op ingaan. Belangrijk ook nu is het model van zelfbegeleiding waar we in on opleiding steeds mee werken. Bij relatiebegeleiding betekent dat dat we mensen vanaf de start ook relatiezelfbegeleiding leren, mogelijkheden van beoefening aanbieden die ze persoonlijk op zichzelf kunnen toepassen, maar ook als stel met elkaar kunnen beoefenen.

Belangrijk element daarbij is opnieuw de visie en het bijbehorende zijnsgeoriënteerde communicatiemodel rond “Kwetsing als Kans” inclusief het Convenant Constructieve Communicatie. Nu gaat het er vooral om anderen te begeleiden bij hun wensen en teleurstellingen ten opzichte van elkaar en om te komen tot heldere afspraken en de beschikking over vaardigheden om ook zelf werk te kunnen doen om tot meer vrije, diepgaande, inspirerende en gepassioneerde relaties te komen. Dat is het punt op de horizon waar we ons dit jaar steeds op blijven oriënteren.

coach-opleiding-jaar-2-2De opzet en de kosten van dit jaar zijn weer dezelfde als die van jaar twee en drie. 15 trainingsdagen. Ook dit jaar wordt afgesloten met een examen.

Praktische Zaken

Leiding:

Trainingsdata 2023

Vrijdag 17 en zaterdag 18 februari
Vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april
Donderdag 11 en vrijdag 12 mei
Vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli
Vrijdag 8 en zaterdag 9 september
Donderdag 5 en vrijdag 6 oktober
Donderdag 7 t/m zondag 10 december 2023 (externe vierdaagse, aankomst woensdagavond 6 december)

Alle dagen van 10.00 uur - 18.00 uur.

Aanmelden:

Aanmelden voor het intakegesprek kan door bij voorkeur graag voor 20 januari 2023 een actuele versie van je levensverhaal en je motivatiedocument in te sturen aan de trainer. Klik op Checklist Motivatiedocument Coachopleiding om dit document te downloaden.

Overzicht Opleidingen Zijnsoriëntatie:

Klik hier om een beeld te krijgen van de samenhang tussen alle onderdelen van de afdeling Opleiding Zijnsoriëntatie.

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie

Kosten:

  • Privé: € 3.575,00
  • Zakelijk: € 4.455,00

Inbegrepen in deze kosten zijn de kosten voor de 16 trainingsdagen, voor de 5 supervisiedagen en voor de organisatiebijeenkomsten.

Niet inbegrepen:
De kosten voor het intakegesprek zijn € 75,-.
De 6 leertherapiesessies van 1,5 uur worden separaat gefactureerd op basis van het inkomensafhankelijke in het Centrum geldende individuele tarief.
De verblijfskosten van de externe meerdaagse, doorgaans ongeveer € 350,-, worden eveneens separaat gefactureerd.
De kosten van de eventueel aan te schaffen of te lenen 10 boeken van de boekenlijst.

Ik wil mij aanmelden

  • Ruimte voor vragen of opmerkingen