De Innerlijke Criticus Ontmaskerd!* deel 3

Chris Kersten wordt deze avond online door Fiene van Loock geïnterviewd over de Innerlijke Criticus

Na de twee succesvolle avonden op 5 maart en 14 april organiseren we weer een vervolg op deel 1 en 2 van de Innerlijke Criticus Ontmaskerd.

Veel mensen hebben ons doorgegeven hoe blij ze waren met de eerste twee avonden over de Innerlijke Criticus. Reden om nog een derde avond te organiseren. Die zal tot nog een verdere verdieping van je inzicht in de werking en de achtergrond van de Innerlijke Criticus leiden. Ook nu zal Chris weer worden geïnterviewd door Fiene van Loock en is er weer veel ruimte om vragen te stellen wat de avond ook voor jou persoonlijk bijzonder leerzaam, onderhoudend en inspirerend maakt.

Duidelijk is al geworden wat we bedoelen met de Innerlijke Criticus, hoe deze innerlijke instantie onze vrijheid van expressie, van leven, van keuzes maken beperkt, zo niet verhinderd. Helder is geworden wat de achtergronden van het ontstaan van de Innerlijke Criticus zijn en wat bepalend is voor de kracht van deze instantie. De laatste avond hebben we vooral stil gestaan bij hoe de Innerlijke Criticus ons afhoudt van de ervaring van de Fundamentele Goedheid van het bestaan doordat deze de diepe twijfel aan de eigen goedheid en die van de ander in stand houdt.

Veel hebben we al gesproken over de verschillende manieren waarop je je jezelf kunt bevrijden van de Innerlijke Criticus. Op deze derde avond zullen we uitgebreid stil staan bij een nog niet eerder genoemde, bijzonder kansrijke  mogelijkheid om jezelf te verlossen van de ondermijnende werking van de Innerlijke Criticus en dat is vriendschap sluiten met je kwetsbaarheid.

Wat al duidelijk is geworden, is dat de Innerlijke Criticus even krachtig is als de verwachte kans op kritiek van anderen. Het is die verwachte kans op kritiek van anderen die ons kwetsbaar doet voelen.

Chris zal ingaan op waar kwetsbaarheid eigenlijk over gaat en hoe en waardoor deze vaak een irreëel karakter heeft. De relatie zal duidelijk worden tussen kwetsbaarheid, gevoeligheid en raakbaarheid en hoe je daarmee op je gemak kunt raken. Hoe je er bovendien gebruik van kunt maken op je weg naar relationele bevrijding en groeiend relationeel plezier. Kwetsbaarheid zal blijken dé ingang te zijn naar het mooiste van jezelf en van een ander.

De letterlijke betekenis van het woord kwetsbaarheid is eigenlijk de ervaren mate van kans om gekwetst te worden. Daarom is het goed om evenzeer stil te staan bij kwetsing als de toestand van afgeslotenheid van het mooiste van jezelf en van de ander. Belangrijk is in de eerste plaats de diepere achtergrond van deze reflexmatige vorm van zelfbescherming beter te begrijpen. Dat leidt tot begrip voor jezelf en voor de ander. En dat begrip maakt weer nieuwe vormen van constructieve zelfbegeleiding mogelijk waardoor zelfs kwetsing een kans kan worden voor groei en bevrijding!

De titel “De Innerlijke Criticus Ontmaskerd” is ontleend aan de titel van de Nederlandse vertaling van het befaamde boek uit 1993 “Embracing Your Inner Critic” van het echtpaar Stone

 

Geef je via onderstaand formulier op. Je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding en een eenvoudige instructie hoe je aan deze online bijeenkomst deel kunt nemen.

Bekijk hier deel 1: op vrijdag 5 maart 2021 is Chris Kersten door Fiene van Loock geïnterviewd over de Innerlijke Criticus

Praktische Zaken

Leiding:

Data en tijd:

Woensdag 26 mei 2021 (ONLINE) van 19.30 tot 21.30 uur

LET OP! Ben je momenteel (oud)student van Centrum Zijnsoriëntatie of heb je je inmiddels ingeschreven voor een training of opleiding bij Centrum Zijnsoriëntatie? Noteer dat dan in het opmerkingenveld hieronder. Je kunt dan kosteloos deelnemen!

 

Locatie:

ONLINE via Zoom

Kosten:

  • Privé: € 20,00
  • Zakelijk: € 20,00
Ik wil mij aanmelden