Het Centrum biedt drie soorten individuele begeleiding aan: algemene individuele begeleiding, individuele relatiebegeleiding en individuele loopbaanbegeleiding. Hier gaat het om algemene individuele begeleiding.

Individuele zijnsgeoriënteerde begeleiding

Individuele zijnsgeoriënteerde begeleiding of therapie is zinvol, wanneer je de indruk hebt dat je leven niet helemaal vervullend en inspirerend voor je is. Op de een of andere manier voel je je misschien belemmerd, niet in staat optimaal te functioneren of heb je de indruk je kwaliteiten niet echt tot gelding te kunnen brengen. Daarbij kunnen zich soms spanningsklachten voordoen zoals slaapproblemen, concentratiestoornissen of andere klachten.

Soms komen mensen op een helder moment tot de conclusie dat ze, zonder dat ze in de gaten hadden, eigenlijk al langere tijd niet echt gelukkig zijn. Dan is er reden om aan de bel te trekken en ons in te schakelen. Het bijzondere van de benadering die we in het Centrum hanteren is dat we een praktische aanpak combineren met een diepzinnige. Het praktische komt tot uitdrukking in dat we snel en effectief zijn.

Vanaf het eerste gesprek concrete handvatten bieden, waarmee je direct je voordeel kunt doen. Het diepzinnige komt tot uitdrukking in het verder kijken dan wat er aan de oppervlakte aan de hand lijkt te zijn. Het voordeel van een fundamentele aanpak is dat deze dieper gaat en daarmee tot structurele verbetering leidt.

Klik hier voor meer informatie over het specifieke van onze zijnsgeoriënteerde benadering.

Intake

Meestal zal het eerste contact met het Centrum telefonisch zijn. In dit telefoongesprek zal één van de stafleden van het Centrum ingaan op je vraag en op grond daarvan een voorstel doen voor een afspraak. Soms stellen we voor om een levensverhaal te schrijven en dit in te sturen voor het eerste gesprek. In het telefoongesprek geven wij aan welke elementen in dit levensverhaal aan de orde kunnen komen.

Je kunt hiervoor ook kijken op de checklist Levensverhaal en de checklist Zelfleiderschap. Soms al aan de telefoon, maar meestal in het eerste gesprek zal de begeleider zijn of haar visie geven op de problematiek en iets vertellen over de aanpak. Gaandeweg zal die aanpak steeds worden geëvalueerd, eventueel bijgesteld en daardoor steeds effectiever worden.

Om agendatechnische redenen stelt de begeleider meestal voor om een aantal afspraken vooruit te maken. Mits tijdig, een week van tevoren ten minste, aangegeven, kun je deze afspraken ook weer verplaatsen of afzeggen.

Kenmerken algemene individuele begeleiding op het Centrum

  • Het kan om het hele scala aan menselijke problematiek of groeimogelijkheden gaan.
  • Belangrijk is dat gedurende het hele traject de hulpvraag helder blijft. Als het goed is verdiept zich al doende de vraag.
  • We werken veel met huiswerk. Belangrijk uitgangspunt bij onze begeleiding is het leren je zelf op een meer effectieve manier te begeleiden. Dat kan alleen door zelf met jezelf oefeningen te doen. Dit is gebleken buitengewoon effectief te zijn.
  • We geven zo nodig support bij dagelijkse bekommernissen, maar gaan ook dieper in op de achtergronden daarvan.
  • Behalve praten gaan we verder. We hebben in het Centrum een bijzondere werkwijze ontwikkeld die meer in de diepte gaat dan meer oppervlakkige praatmethoden, direct bijdraagt aan verwerking en daardoor sneller en diepgaander effect heeft.
  • Omdat we veel willen doen in één keer duren onze consulten in het algemeen 1 ½ uur.
  • Omdat er veel gebeurd in een consult raden we meestal aan de sessie op te nemen, zodat je jezelf en de begeleiding thuis na kunt luisteren. Ook dat blijkt in de praktijk een belangrijke toegevoegde waarde te hebben. Neem hiervoor een mp3speler of ander opnameapparaat mee.
  • Zie ook een zijnsgeoriënteerd begeleidingstraject als een project met een duidelijke doelstelling, een planning, evaluatiemomenten, investeringen en opbrengsten. Het is een project waarvan jezelf de hoofdpersoon bent.
  • Realiseer je dat jij de opdrachtgever bent en dat je op grond daarvan eisen kunt stellen.

Hoe verder

Als je de positieve uitwerking van de zijnsgeoriënteerde benadering in een individueel traject hebt ervaren, ontstaat vaak een verlangen de gehanteerde methoden zelfstandig te kunnen toepassen. Dit vraagt meer inzicht in de achtergrond van de technieken en training in het hanteren ervan. Daarom verzorgt het Centrum Zijnsoriëntatie naast individuele begeleiding ook kortere en langere cursussen in groepsverband. Vooral in de Opleiding Zijnsoriëntatie leer je jezelf optimaal begeleiden en word je personal coach in de letterlijke zin van het woord.

Tarieven

Bij de tarieven voor individuele sessies houden we rekening met het inkomen. Als maatstaf hanteren we het bruto (gezins)inkomen per jaar. Voor particulieren die over een (gezins)inkomen beschikken:
– tot 25.000 bruto per jaar (categorie A), is het tarief 71 euro per uur
– van 25 tot 40.000 bruto per jaar (categorie B), is het tarief 85 euro per uur
– van 40 tot 60.000 bruto per jaar (categorie C), is het tarief 102 euro per uur
– van 60 tot 90.000 bruto per jaar (categorie D), is het tarief 126 euro per uur
– hoger dan 90.000 bruto per jaar (categorie E), is het tarief 138 euro per uur

Daarnaast hanteren we een bedrijfstarief. Voor meer informatie hierover kun je per telefoon of e-mail contact met ons opnemen.

Vergoeding Zorgverzekeraars

Om te bepalen of vergoeding door verzekeraars mogelijk is en voor eventueel overleg met hen, zijn de volgende gegevens van belang.

Chris Kersten verleent onder meer eerstelijns psychologische hulp. Hij is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de erkende beroepsvereniging van psychologen in Nederland en staat geregistreerd onder nummer 3944. Hij is ook vrijgevestigd psychotherapeut, maar beschikt niet over een BIG registratie.

Hij is A-lid van de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) met lidcodenummer 369.10.A. Op de website van de VIT vind je een overzicht van de verzekeraars die therapeuten vergoeden die aangesloten zijn bij de VIT. Klik hier om dat overzicht te bekijken. Op dezelfde pagina vind je ook een voorbeeldbrief van de VIT om bezwaar te maken wanneer de verzekeraar niet zou willen vergoeden.

Chris is verder lid van de Nederlandse Associatie voor Counseling (NAC). Ook op hun website vind je een overzicht van zorgverzekeraars die therapeuten vergoeden die aangesloten zijn bij de NAC. Klik hier om dat overzicht te bekijken.

Meestal vallen de vergoedingen van zowel de VIT als de NAC onder de rubriek alternatieve behandelwijzen van de aanvullende verzekering.

Soms vragen zorgverzekeraars ook naar de AGB-code (Algemeen Gegevens Beheer-code) van de behandelaar of het behandelcentrum. Centrum Zijnsoriëntatie beschikt over AGB-code 94-008840 in het register van psychologische zorgverleners. Bovendien beschikt het Centrum over AGB-code 90-039828 waarmee het Centrum tevens onder code 9006 in het natuurgeneeskunderegister valt.

Heb je nog vragen over vergoeding van de verzekering? Bel of mail gerust.

Afzeggen van afspraken

Wanneer je verhinderd bent voor een afspraak vernemen we dat graag tijdig, zodat we die tijd alsnog aan een ander of anderen kunnen aanbieden. Om die reden hanteren we een annuleringstermijn van een week. Afspraken die minder dan een week van tevoren worden afgezegd zullen worden gedeclareerd.