Twee lezingen door Chris Kersten

17 maart 19.30 tot 22.00 Vrij van irreële gevoelens van schuld
21 april 19.30 tot 22.00 Vrij van irreële gevoelens van schaamte

Gevoelens van basale schuld en basale schaamte kun je zien als dé grote te overwinnen hindernissen op de weg naar de realisatie van fundamentele goedheid. Ze zijn beide uitdrukking van zelftwijfel.

Wie zich bij voorbaat al schuldig voelt of zich schaamt, voelt zich immers niet goed over zichzelf. Dat maakt het belangrijk en nuttig om de achtergrond van deze gevoelens goed te begrijpen en om daarmee geleidelijk jezelf als goedheid te kunnen ervaren.

Gevorderdengroep-1-Hoofdfoto2

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuld en schaamte doen zich beide voor in relatie met anderen en zeggen iets over de beleving van die relatie. Ze verwijzen naar het gegeven dat er tussen mensen onderling een soort van emotionele bankrekening is. Je kunt bijvoorbeeld in één of beide opzichten, van schuld of van schaamte dus, veel krediet hebben ten opzichte van een ander of juist flink in het rood staan. Jouw eigen gevoel daarover kan daarbij anders zijn dan de gevoelens van een ander of van anderen in het algemeen.

Veel mensen plaatsen zich als gevolg van pijnlijke, onverwerkte ervaringen uit het verleden helaas al bij voorbaat bij een ander in één van beide opzichten in het rood. Zij hebben de neiging zich al bij voorbaat schrap te zetten en zich te verdedigen, wat veel energie kost. Dat is iets wat je ook erg kwetsbaar maakt voor al dan niet vermeende beschuldiging en beschaming door een ander. Je voelt je dan al snel aangevallen, ook waar dat eigenlijk helemaal niet gebeurt.

Voor de realisatie van fundamentele goedheid is verzachting van deze gevoelens nodig. In zijn lezing zal Chris daarom duidelijk maken hoe verzachting van deze gevoelens van zelftwijfel geleidelijk mogelijk is en hoe dit op de meest letterlijke én de meest figuurlijke manier tot Verlichting en Bevrijding leidt.

Deze lezing is voor iedereen interessant maar wordt vooral ook aanbevolen aan de mensen uit de Opleiding Zijnsoriëntatie. Wie de lezing van Chris van 25 november over de Realisatie van Fundamentele Goedheid bijgewoond heeft, heeft daar nu voordeel bij. Het is echter zeker geen voorwaarde om na deze avond weer een stuk wijzer en met een goed gevoel van eigenwaarde naar huis te gaan. Hier vind je overigens de lezing van 25 november op onze website. Als je dat wilt kun je die voorafgaand beluisteren.

Praktische Zaken

Leiding:

Datum en Tijd:

17 maart 19.30 tot 22.00 Vrij van irreële gevoelens van schuld
21 april 19.30 tot 22.00 Vrij van irreële gevoelens van schaamte

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • € 20,00
Ik wil mij aanmelden

  • Ruimte voor vragen of opmerkingen