Als mens kunnen we ons meer of minder vrij voelen.
Wanneer we ons vrij voelen, ervaren we dat in een grotere vrijheid om ons uit te drukken, in een grotere vrijheid van denken en in een grotere vrijheid en gemak van handelen. Je voelt je dan vrij van zwaarte, vrij van druk, vrij van moeten. Hierdoor ervaar je inspiratie, vitaliteit, levenslust en voel je je opgewassen tegen het leven.

Over de mogelijkheid je zo vrij te voelen als hierboven beschreven, gaat deze voordracht. Over hoe we bedoeld zijn om als steeds vrijer mens te functioneren in de wereld. En hoe we daar door de beoefening van constructieve zelfbegeleiding geleidelijk naar toe kunnen groeien. We gaan er van uit dat je als mens een bestemming hebt. Deze lezing gaat over hoe je via de weg van waarachtigheid, op basis van zelfbegeleiding, steeds meer de vrijheid voelt  je persoonlijke missie te vervullen.

We zullen een beeld schetsen van hoe het pad van zelfbevrijding op basis van Zijnsoriëntatie er uit ziet. Hoe het komt dat we vandaag een beperkte versie zijn van wat mogelijk is en wel van de essentiële versie die we ten diepste zijn. We zullen daarbij een Westerse vertaling van de Boeddhistische begrippen Karma en Bodisatva gebruiken om onze situatie als mens te verhelderen. We zullen aangeven wat de essentiële instrumenten zijn om tot zelfbevrijding te komen. Hoeksteen van die aanpak is het ontwikkelen en verfijnen van het vermogen tot constructieve zelfbegeleiding.

We zullen in deze voordracht ook de mogelijkheid uitwerken dat de partnerrelatie zich kan ontwikkelen tot een verbond van wederzijdse support voor het pad van zelfbevrijding. We zullen ingaan op wat dat vraagt van partners en wat dat brengt.

Praktische Zaken

Leiding:

Data:

Maandag 15 oktober 2018 van 19.30 uur tot 22.00 uur.

 

Locatie:

Groeiplein
Breitnerstraat 2F
5611 TV Eindhoven

Kosten:

  • € 20,00
Ik wil mij aanmelden