In deze zesdaagse door Annet van Laar ontwikkelde en geaccrediteerde masterclass leer je ervaren hoe onze lichaamswijsheid als gids dient en hoe je deze wijsheid in je werkveld kunt toepassen.

Waarom een masterclass lichaamswijsheid voor professionals?

In deze 6-daagse geaccrediteerde masterclass voor psychologen, trainers en coaches krijg je een theoretisch kader en leer je concrete methodieken ervaren en toepassen, zodat je in je begeleidingswerk de lichaamstaal van jezelf en van je coache/cliënt doeltreffend kunt gebruiken. Je leert het menselijk lichaam als boodschapper te verstaan en te volgen. Deze masterclass voor is gebaseerd op het handboek voor lichaamswijsheid van Annet van Laar.

Het menselijk lichaam is een boodschapper die zich eerlijker en preciezer uitdrukt dan waar we met taal vaak toe in staat zijn. Houding, beweging, stem, gebaren en ademhaling vertellen immers zonder omwegen wat onze werkelijke intenties zijn, hoe we ons eigenlijk voelen en wat we nodig hebben. Een geoefend oog kan deze lichaamstaal benutten in velerlei begeleidingstrajecten. Het gevolg is, dat mensen zich op een meer wezenlijk niveau gezien en erkend voelen en veel meer kunnen realiseren wat bij hen past.

Wat brengt je deze masterclass?

1. Kennis van deze integrale aanpak van fysieke, emotionele en mentale methodieken die zorgen voor balans, energie en kracht;
2. Een helder overzicht van de kwaliteiten die het lichaam herbergt en die de lichaamstaal onverbloemd weergeeft;
3. Vaardigheden om cliënten bewust te maken van hun lichaamstaal en van de betekenis ervan in relatie tot hun hulpvraag;
4. Concrete toepassingsmogelijkheden van lichaamsgerichte interventies voor de hulpverlenings-, coachings- en trainingspraktijk.

Waarin kun je het geleerde toepassen?

 • In coaching: bij de aanpak van o.a. stress, vitaliteitsproblematiek, fase- en zingevingsvragen.
 • In training: bij het ontwikkelen van competenties en leiderschapskwaliteiten.
 • In hulpverlening: bij o.m. psychosomatische klachten, angst- en depressieproblematiek en burn-out.

“Goede balans tussen theoretische
benadering en ervaringsgerichte oefeningen
die in de praktijk toepasbaar zijn.”
– Niki Thissen, psycholoog -

Op welke niveaus ga je aan het werk?

 • Fysiek: gericht oefenen in lichaamshouding, beweging, ademhaling en chi-gong (vitaliteit).
 • Emotioneel: gericht luisteren naar lichaamssignalen en bijbehorende impulsen onderzoeken (plezier en contact).
 • Mentaal: aandacht en volledige aanwezigheid ervaren. Leren herkennen van overlevingsstrategieën(helderheid).
 • Integraal: energie en balans genereren door hoofd, hart en buik ‘in lijn’ te krijgen (bewust zijn).

“De opleiding biedt veel aanknopingspunten
en handvatten voor het werken met cliënten met
stress- en werkgerelateerde klachten.”
– Leonie Zijderveld – A&G psycholoog -

Waaruit bestaat het programma?

De masterclass bestaat uit 3 modules, waar een intake aan vooraf gaat.

 1. Eerst 2-daagse module: Lichaamsbewustzijn en Lichaams-communicatie, ‘het lichaam spreekt';
 2. Tweede 2-daagse module: Lichaamsbewustzijn en Lichaams-communicatie,  ‘het lichaam aanspreken’;
 3. Derde 2-daagse module: Vitaal in je werk als begeleider.

Door dit proces aan den lijve te ervaren vergroot je je waarde als betrouwbare gids in uiteenlopende begeleidingssituaties.

• Literatuurstudie (boeken en reader).
• 2 tussentijdse intervisiebijeenkomsten.

“Eindelijk een training waar ik helemaal
blij vandaan kom. Omdat dingen op hun plek
vallen én omdat ik het direct kan toepassen.
Hier heb ik wat aan.”
– Nico van der Breggen, adem-, running-,
fysio-, en psychosynthesetherapeut -

 

Welke accreditaties heeft deze masterclass?

 • Eerstelijns psychologen NIP: 63 uur waarvan 13 uur diagnostiek, 25 uur behandeling en 25 uur overige taakgebieden.
 • Lichaamsgericht werkende psychologen NIP: 64 uur, waarvan 22 uur algemene kennis en vaardigheden, 21 uur diagnostiek en indicatiestelling en 21 uur interventievaardigheden.
 • Arbeid & organisatiepsychologen en Arbeid & gezondheidspsychologen NIP: 34 uur, waarvan 10 uur arbeid/A&G, 10 uur klinische diagnostiek en 14 uur klinische interventievaardigheden.
 • LVPW Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (10 punten per dag).
 • Voor overige opleidingen dient men deze bij de beroepsvereniging aan te vragen.
  Het schrijven van een reflectieverslag is voorwaarde voor accreditatie, evenals de 90% aanwezigheidsverplichting.


Trainer Annet van Laar

Drs. Annet van Laar (1957) is GZpsycholoog (BIG), Lichaamsgericht werkend psycholoog (NIP), Communicatietrainer (NTI-NLP) en werkt als opleider, trainer, supervisor, coach en teambegeleider. Geïnspireerd door de wijsheid van het lichaam specialiseerde zij zich in de relatie tussen lichaam en geest. Daaruit destilleerde zij de afgelopen dertig jaar een logische methodiek van werken met lichaamsbewustzijn en lichaamscommunicatie, waarin ze professionals opleidt, onder meer in deze masterclass.

Annet brengt mensen, teams en organisaties letterlijk en figuurlijk in beweging volgens de route die bij hen past en hen
energie geeft. Zij is auteur van het boek Van binnen weet je alles, handboek voor Lichaamswijsheid en oprichter van Buro van Laar en van de opleiding De psychologie van het lichaam. Zie voor meer informatie: www.annetvanlaar.nl.

Annet wordt geassisteerd door een co-trainer/assistent. Eventueel worden een aantal dagdelen door hen verzorgd.

Praktische Zaken

Leiding:

Annet is auteur van het boek "Van binnen weet je alles, handboek voor lichaamswijsheid"; Zwerkuitgevers, Houten (www.annetvanlaar.nl). Klik hier voor een een interview met Annet.

"Van binnen weet je alles"
beschrijft hoe het lichaam bij denken, voelen en handelen als een integraal kompas functioneert. Dit kompas staat je altijd ter beschikking. De signalen van je lichaamswijsheid zijn eenvoudig, doeltreffend en to the point. Willen we werkelijke ‘levenskunstenaars’ zijn, dan kunnen we niet anders dan naar onze eigen lichaamswijsheid luisteren.

Annet schreef verder het artikel "Ruimte voor Verlangens". In het artikel gaat zij in op de 7 vitale kwaliteiten die ieder mens tot zijn beschikking heeft. Je kunt het artikel hieronder bestellen.

Data Opleidingen:

22 en 23 september, 6 en 7 oktober en 3 en 4 november 2017

Alle dagen zijn van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Intakegesprek + Bodymindscan©:

De Masterclass wordt voorafgegaan door een intake door Annet. Tijdens de intake wordt op een persoonlijke manier op de vraag en het aanbod ingegaan. De intake dient niet alleen om te kunnen beslissen of deze opleiding bij je past, maar geeft tevens helder inzicht in je onderliggende energiepatronen in leven en werk. Dit geeft een basis voor je persoonlijke doelen in de opleiding.

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

 • Privé: € 1.745,00
 • Zakelijk: € 1.745,00

Hierin zijn de kosten voor koffie en thee, de reader, accreditatie en certificaat inbegrepen. Alle kosten zijn vrijgesteld van BTW.

Kosten van de intake inclusief Bodymindscan©: € 210,- (1,5 uur). Locatie intake: Vechtdijk 362, 3563 ME Utrecht.

Kosten Introductieworkshop: € 75,-. Locatie: Centrum Zijnsoriëntatie

Ik wil mij aanmelden

 • Ruimte voor vragen of opmerkingen