Waarom een Masterclass MoederschapsCoach voor Professionals?

De uitdagingen van het hedendaagse moederschap zijn groot. De vraagstukken waarmee moeders zich tot jou als professional wenden zijn daarmee zeer uiteenlopend en soms complex. Variërend van:

 • Leeftijdsgerelateerde opvoedingvraagstukken.
 • Relatiestress door verschillen in opvoedingsstijl tussen beide ouders.
 • Strubbelingen rond co-ouderschap in het geval van scheiding. Onmacht en frustratie vanuit de wens om het voor het kind zo optimaal mogelijk te regelen.
 • Uitdagingen rond het runnen van een samengesteld gezin.
 • Wat betekent het voor moeders om stiefmoeder, pleegmoeder of adoptiemoeder te zijn?
 • Of alleenstaande moeder?
 • Emotionele en praktische uitdagingen welke de vrouw tegenkomt als ze zwanger wil worden of zwanger is, of bij een eventuele miskraam of abortus.
 • De dynamiek en transformatie voor de vrouw bij de bevalling en in de periode daarna.
 • De impact van de menopauze op moederschap en partnerschap.
 • De diepere betekenis van het lege nest syndroom?
 • Gevolgen van vruchtbaarheidsproblematiek, onvrijwillige kinderloosheid op het totale welbevinden van de vrouw.
 • Ziekte van de moeder zelf, ziekte of overlijden van haar partner, ziekte of overlijden van het kind.
 • Oorzaken van vermoeidheidsklachten, energielek en de gevolgen daarvan voor o.a. de seksualiteit?
 • Hoe het ouderschap überhaupt te combineren met werk, familie, vrienden en de partnerrelatie?

 

Kansen en uitdagingen

In deze 7-daagse Masterclass worden zowel de kansen als de uitdagingen belicht die het moederschap biedt als spirituele weg, voor de vrouw die zich bij jou meldt voor individuele coaching of moederschapstraining. Je leert op meta-niveau naar haar uitdagingen en kansen te kijken, zodat je zelf geïnspireerd en los blijft en niet vervalt in het oplossen of redden van jouw cliënt bij de problemen die zij ervaart. Je geeft dus geen opvoedingsadviezen, geen remedies voor moeilijkheden, maar leert de moeder om zelf bij haar eigen natuurlijke wijsheid te komen en van daaruit haar eigen creatieve oplossingen te vinden. Daarmee is deze Masterclass tot Mama Mia Moederschapscoach behoorlijk revolutionair. Je leert niet om de zoveelste opvoedingsdeskundige te zijn, maar je beweegt je voorbij de opvoeding. Je brengt de vrouw juist bij haar eigen soevereiniteit, je laat haar in haar eigen kracht komen als moeder, maar ook als vrouw en als partner.

Zijnsgeoriënteerde visie

De achterliggende visie is Zijnsgeoriënteerd en komt er kort gezegd op neer dat we ervan uit gaan dat iedere moeder kan leren om toegang te verkrijgen tot haar eigen Zijnsbron. Omdat de idealen bij het moederschap zo groot zijn en de lat voor “goed” moederschap vaak erg hoog ligt zijn de teleurstellingen ook vaak groot en pijnlijk om te incasseren. Hoe motiveer je de moeder om hier geïnspireerd en creatief te blijven in haar moederschap en niet te vervallen in oude patronen? Om niet als vanzelfsprekend de fouten die haar eigen moeder heeft gemaakt in de opvoeding te herhalen dan wel daar een tegenreactie op te zijn? Hoe leer je de moeder om hier steeds op haar eigen Zijnsbron en Oer-Weten te blijven vertrouwen?

Moederschap

Er bestaat geen beroep, geen vak wat een zo totale beschikbaarheid vraagt als dat van een moeder. Moederschap is immers levenslang. De problemen waarmee moeders zich tot jou als professional wenden worden door haar vaak als erg intens en complex ervaren. Hier ligt voor jou als coach een kansrijke uitdaging. Er is geen spiritueel pad waarin het commitment zo groot is en de liefde zo sterk is als bij die van een moeder voor haar kind. Zelfs als de moeder zichzelf niet als liefdevol kan ervaren zal het moederschap een pad van innerlijke zuivering en daarmee een spirituele weg zijn. Jouw uitdaging als coach is niet alleen om iedere crisis die de moeder tegenkomt in het moederschap te bezien als een kans voor haar tot verdere groei, maar tevens om deze visie op praktisch vlak door te leren geven aan de moeder zelf. Ongetwijfeld zal juist dat een helende werking hebben op haar functioneren als vrouw, als partner, als persoon. En daarmee zal zij een lichtend en positief voorbeeld kunnen zijn voor haar kind(eren). En in toenemende mate in staat zijn om hun voor te leven hoe te handelen vanuit vertrouwen en niet vanuit angst. Als coach leer je dus om de vrouw steeds te bezien vanuit haar diepere essentie en aan te spreken op haar eigen inherente wijsheid. Hiermee wordt de vrouw uitgenodigd tot een vrijer en authentieker moederschap.

Wat hiervoor nodig is als coach/trainer, is dat je zelf deze diepgaande weg van transformatie en zelfbevrijding bent gegaan (zie toelatingscriteria)

Opzet van deze Masterclass

 • 7 dagen,
 • Waarvan 5 losse trainingsdagen van 10.00- 18.00 en
 • 2 supervisiedagen in kleiner groepsverband, nog nader in te plannen.
 • 4 tussentijdse intervisiegroepsbijeenkomsten met je medecursisten zelf te plannen tussen de bijeenkomsten.
 • Bestuderen van literatuur en artikelen
 • Certificaat bij afsluiting

Toelatingscriteria voor deze Masterclass

 • Je bent werkzaam als coach of trainer of als professional waarbij je hebt te maken met moederschapsvragen van cliënten.
 • Je hebt met de onderwerpen die behandeld worden in deze Masterclass zelf diepgaand kennisgemaakt, als moeder, verzorgster en/of als dochter van je moeder.
 • Er gaat een intakegesprek vooraf aan de Masterclass.

Inhoud Programma

Dag 1
Wat zijn de (familie)thema’s die deze vrouw bij zich draagt en die zij al dan niet via haar moederschap probeert op te lossen? Zicht ontwikkelen op de systemische plek die de vrouw inneemt door opstelling van de vrouwen/moederlijn.  Inzicht ontwikkelen in wat deze vrouw bij zich draagt aan zowel positieve als negatieve overtuigingen aangaande moederschap, moederliefde, opvoeding, ouderlijke macht.

Dag 2
Stelling: De kwaliteit van het moederschap is recht evenredig met de kwaliteit van het contact wat de vrouw heeft met zichzelf. Motiveren van de vrouw tot zelfbegeleiding in de valkuilen en issues die zij tegenkomt in zichzelf bij haar moederschap. Hoe? Door het aanbieden van tools: hoe kan deze vrouw leren een “goede moeder” te zijn voor zichzelf? Effecten leren herkennen en leren verdragen als coach; daar waar dit de moeder (nog) niet lukt.

Dag 3
Wat is de inhoud van de moederschapsidealen en wat zijn de taboes in het moederschap van de betreffende moeder? Hoe ontwikkel je zicht op het dwangmatige karakter hiervan en hoe leer je om deze bij de moeder te doorbreken? En hoe geef je haar het vermogen om deze bij zichzelf te doorbreken?

Dag 4
Belang van beoefening van presentie door de moeder zicht te geven op haar projecties die ze heeft op haar kind(eren) en door haar te leren om hier haar verantwoordelijkheid voor te nemen. De heilige blik van de moeder wakker maken en de beoefening van de heilige vorm van loslaten. Hiermee geeft zij haar kind(eren) terug aan het leven.

Dag 5
Stijlen van moederschap, behoeftes van het kind  en het leren optimaliseren van de juiste match tussen moeder en kind. Opvoedingsstijlen van de vader en/of mede opvoeders, hoe om te gaan met verschillen in stijl en optimaliseren van match tussen beider stijlen.

Praktische Zaken

Leiding:

Data Opleiding:

5 trainingsdagen op 14 oktober, 11 november, 15 december 2018, 20 januari en 22 februari 2019
2 supervisiedagen in kleiner groepsverband, nog nader in te plannen.
Alle dagen zijn van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Intake:

De Masterclass wordt voorafgegaan door een intake met Ronny van der Kam. Tijdens de intake wordt op een persoonlijke manier ingegaan op de vraag of deze opleiding bij je past.

 

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

 • Privé: € 1.125,00
 • Zakelijk: € 1.395,00
 • Open Avond: Gratis

Hierin zijn de kosten voor koffie en thee, en certificaat inbegrepen. Alle kosten zijn vrijgesteld van BTW.

De totale kosten zijn inclusief de kosten van de intake (€ 75,-) van 1,5 uur.

Ik wil mij aanmelden