9-daagse Masterclass Rouw en Verliesverwerking

Doel van en doelgroep voor deze Masterclass

Het doel van deze 9 daagse Masterclass is het verkrijgen van diepgaand inzicht in wat rouw en verlies voor een mens betekent en om vaardig te worden in effectieve methoden van (zelf)begeleiding bij dit vaak zo ingrijpende proces.

We zullen ons daarbij vooral richten op ieders persoonlijke proces van rouw en verliesverwerking. Juist daardoor zo zal blijken, zul je, ook in het geval je vooral als professional jezelf door deze masterclass wilt ontwikkelen, groeien in het adequaat kunnen begeleiden van anderen.

Deze opzet maakt deze masterclass enerzijds bijzonder interessant dus voor professionals zoals psychologen, therapeuten, coaches, trainers en andere begeleiders die in hun werk te maken krijgen met verliesverwerking. Ook mensen die erg gemotiveerd zijn voor persoonlijke groei en op dat gebied de nodige training hebben gedaan zijn in deze masterclass welkom.

Zes van de negen dagen worden besteed aan training en opleiding. Drie dagen worden besteed aan persoonlijke begeleiding en/of supervisie en dat in kleine groepjes.

Visie en inhoudelijke opzet

Het vasthouden aan wat je verloren bent of vechten tegen verlies is een instinctief, enorm krachtig menselijk fenomeen. Ieder mens heeft daarmee te maken in het leven.

Het zijn de spirituele tradities die stellen dat je richten op loslaten en op het leren van adequate vormen van loslaten en overgave bijzonder behulpzaam is en eigenlijk noodzakelijk voor je geluk. Veel mensen krijgen het belang en de vaardigheid van loslaten niet meer mee in hun opvoeding. De maatschappij is eerder gericht op vasthouden, op vechten tegen verlies of het negeren ervan dan op loslaten en overgave.

Toch zo zal in deze masterclass blijken, kan een verlies je grootste geschenk zijn. Loslaten en verliezen kunnen juist op een bijzondere manier verrijkend zijn, mits we maar verlies kunnen en willen lijden. Uiteindelijk blijkt alles wat we wezenlijk nodig hebben, beschikbaar te komen juist door het los te laten. Op die manier gaan we in deze diepzinnige en diepgaande masterclass de mogelijkheid van loslaten begrijpen als instrument bij het proces van zelfrealisatie en als remedie tegen zelftwijfel en twijfel aan het leven.

Daar komt bij dat op de goede manier loslaten altijd samen gaat met een zuivering van de liefde. Dat ook maakt het begrijpen en manieren leren om los te kunnen laten zo betekenisvol op de weg van zelfbevrijding en zelfactualisatie. Om die reden is het zo belangrijk bijvoorbeeld te leren wat het betekent om er aan de ene kant er juist voor je kinderen te zijn en aan de andere kant hen los te laten.

Het grootste verlies dat een mens kan lijden is het verlies van het eigen leven en daarmee het verliezen van alles wat iemand dierbaar is. Het stervensproces is het ultieme afscheid nemen, het ultieme loslaatproces. Dat is de reden dat in de Boeddhistische traditie gepropageerd wordt om regelmatig stil te staan bij het gegeven van je sterfelijkheid en dood en bij diens metgezel ziekte. Dat doet men niet om somberheid te bevorderen. Neen het gaat hen daarbij juist om het versterken van levensvreugde.

In deze masterclass zullen we het stervensproces dat je ooit zult ervaren nabootsen. We gaan er bij stil staan wat het heel specifiek voor jou gevoelsmatig betekent om ernstig ziek te worden, geleidelijk niet meer tot goed functioneren in staat te zijn en  vervolgens de dood in de ogen te moeten kijken en te sterven. Dat klinkt misschien dramatisch, maar is in feite goed te doen en buitengewoon behulpzaam. We weten dat, omdat dit geheel al sinds jaar en dag onderdeel uitmaakt van onze Opleiding Zijnsoriëntatie.

We zullen bij dit alles uiteraard werken op basis van de Zijnsgeoriënteerde visie van fundamentele goedheid en onze nadruk op zelfbegeleiding. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: leren ervaren van emoties in de vorm van lichaamssensaties, adequaat woorden geven aan gevoelens, voelend onderzoek doen, present leren blijven onder uiteenlopende omstandigheden, leren je voelend open te stellen en daardoor beschikbaar kunnen zijn voor de altijd weer verrassende en zo zeldzaam helende werking van de spirituele dimensie. Belangrijke reden om ook gebruik te maken van visualisatie als een zeer krachtig instrument in dit kader.

Praktisch

Het programma van deze 9-daagse Masterclass Rouw en Verliesverwerking bestaat uit zes trainingsdagen van 10.00 tot 17.30 uur en drie persoonlijke sessie- en supervisie dagen van 9.30 tot 16.30 uur. De zes trainingsdagen zijn verdeeld over drie tweedaagsen gespreid in de tijd.

Voor de drie losse persoonlijke sessie- en supervisiedagen zullen we de totale groep verdelen in groepjes van in beginsel 4 mensen die steeds afzonderlijk op één dag aan bod zullen komen. De omvang en planning van deze subgroepen wordt mede bepaald door het totale aantal deelnemers. Twee van de sessiedagen zullen tussen de trainingsdagen worden gepland en één na afloop van de laatste trainingsdag.

Ter voorbereiding maar ook ter naslag krijg je vanaf de eerste tweedaagse een beschrijving van de belangrijkste oefeningen aangeboden. Bovendien worden je ook enkele artikelen van Chris Kersten aangeboden. Van alle gezamenlijke besprekingen worden audio opnames beschikbaar gesteld die je dus na kunt luisteren als je dat wilt.

De kosten bedragen € 1.890,-.

Dat contact kan leiden tot een gratis intakegesprek, waarvoor ter voorbereiding een schriftelijk levensverhaal wordt gevraagd, gericht ook op jouw persoonlijke ervaringen met verlies en verliesverwerking. In het intakegesprek zullen we samen je persoonlijke en eventueel professionele doelstellingen met deze masterclass onderzoeken en verhelderen hoe deze masterclass voor jou een succes zal worden.

Praktische Zaken

Leiding:

Data Opleiding:

6 opleidingsdagen:
informatie volgt binnenkort

Alle 6 opleidingsdagen zijn van 10.00 uur tot 17.30 uur.

3 persoonlijke sessiedagen:
In kleiner groepsverband, en zullen worden gepland zo gauw de groep gevormd is.
De duur van de persoonlijke sessiedagen is afhankelijk van de grootte van de groep.

Intake:

De Masterclass wordt voorafgegaan door een kosteloos intakegesprek met Simonka de Jong.

 

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • € 1.890,00

Hierin zijn de kosten voor intake, koffie en thee, en certificaat inbegrepen. Alle kosten zijn vrijgesteld van BTW.


  • Ruimte voor vragen of opmerkingen

Testimonial

Anne-Marie schreef over deze Masterclass:
“Deze training is geen doorsnee training over rouw & verlies zoals we die vaak kennen.

Tijdens deze training heb ik geleerd om mij over te geven aan de wijsheid die zich kenbaar maakt via mijn lichaam. Het zijn mijn lichamelijke gewaarwordingen die mij vertellen wat aandacht nodig heeft en zichtbaar wil worden en die mij vertellen waar het echt over gaat. Mijn hoofd die best wel gewend is het voor het zeggen te hebben, mocht een beetje rusten.

De training heeft mij onder andere bij mijn essentie gebracht. En mij ervan bewust gemaakt dat ik niet meer hoef te controleren, dat ik mij mag overgeven aan dat wat zich in mij wil voltrekken.

Ik heb geleerd dat alles wat zich van binnen in mij afspeelt, er alleen maar is om mij te helpen. Hierdoor kon ik mij openen voor mijn pijn en voor het liefdevolle vermogen in mijzelf om mijn eigen pijn te helen. De pijn die kwam op het moment dat hij wilde komen en waar ik geen controle over had.

De verbondenheid in de groep die online was gestart vanwege COVID-19 was sterk en zeer bijzonder. Ik heb ervaren hoe het is om al mijn gehechtheden los te laten. Van materiële zaken tot zelfs mijn kinderen en mijn gevoelens, gedachten en alles wat zich voordoet van binnen en uiteindelijk hoe het is om dood te gaan…

Deze training heeft mij een stap verder geholpen om niet alleen bij mijn eigen pijn en moeilijkheden te zijn maar ook aanwezig te kunnen en durven te zijn bij de pijn en moeilijkheden van anderen. Dit pure en liefdevolle aanwezig zijn en vooral niet in de weg zitten maakt iedere groei mogelijk.

Ik voel mij diep dankbaar en ben er nog steeds een beetje stil van.”

Josien schreef over deze Masterclass:
Vasthouden aan wat je verloren bent of verzet tegen verlies is iets heel menselijks dat in de Masterclass Rouw en Verliesverwerking centraal staat. Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met verlies. Met verzet hiertegen houd je jezelf in zekere zin gevangen. Ervaren dat/hoe ik in bepaalde gebieden van mijn leven (nog) vasthoud aan het dierbare dat ik verloor, het levend wil houden, was confronterend maar ook verhelderend voor mij.

De Radicaal Positieve en Lichaamsgerichte benadering hierbij is zeer helpend. Het uitgangspunt dat alles wat ik ervaar niet bedoeld is om mij pijn te doen of tegen te werken, maar juist om mij te helpen, werkt relativerend. Mijn pijn wordt minder persoonlijk, ik voel me meer gedragen. Ik kon zelfs de humor inzien van hoe wij mensen ons identificeren met wat ons overkomt. Luchtigheid ervaren is enorm helpend!

Dat een groot verlies in je leven uiteindelijk een geschenk kan blijken te zijn, is iets dat ik door het krijgen van kanker zelf ervaren heb. Deze Masterclass geeft voelend inzicht in hoe dat wat je werkelijk nodig hebt in je leven kan komen als je overgeeft aan pijn en verlies. Het gaat er dan om dat je wat je verloren hebt onder ogen ziet en je verlies leert lijden. En dat gaat niet met vastklampen of verzet, maar met loslaten en overgave. Dat is wat je leert én ervaart in deze Masterclass. Dit helpt je in je eigen proces, evenals in de begeleiding van anderen.

Yvonne schreef over deze Masterclass:
De masterclass heeft me veel mooie delen van mezelf laten zien, erkennen, en leren vertrouwen. Mógen zien, erkennen en vertrouwen. Mijn liefde. Mijn grote gevoeligheid, voor zorg voor de ander, voor kwetsbaarheid, verdriet. Mijn humor. Mijn scherpe, snelle geest. De verschillende facetten, in zowel verlangen naar verbinding als verlangen naar afscherming van mezelf, en in allerlei tegenstellingen in mijn ‘zijn’ (wat iets in mij toch vooral afkeurde).

 Hoe leuk ik het vind de ander te begeleiden en hoe dat als vanzelf gaat wanneer ik (zoals bij alles) goed bij mezelf blijf. Waar ik dus ook zowel voor mezelf als de ander van betekenis kan zijn!

Door het ervaren van de mogelijkheid van loslaten, overgave, heeft de masterclass me dichter bij mezelf gebracht, verbinding in mezelf gegeven, en tegelijkertijd een diepere verbinding met de ander en een groter geheel laten voelen.

Rouw, verlies, afscheid, op wat voor manier dan ook, het heeft een universeel-heid waardoor we uiteindelijk allemaal in hetzelfde ‘zijn’. Een verbondenheid, zowel in nabijheid als op afstand, zowel in leven als daarna. Hoewel, als ik dit zo woorden geef, er een gevoel van verdriet zich toont. Mensen daadwerkelijk niet meer te kunnen spreken, zien, horen, voelen, dát loslaten……het laten zijn zoals het is…