9-daagse Masterclass Rouw en Verliesverwerking

Doel van en doelgroep voor deze Masterclass

Het doel van deze 9 daagse Masterclass is het verkrijgen van diepgaand inzicht in wat rouw en verlies voor een mens betekent en om vaardig te worden in effectieve methoden van (zelf)begeleiding bij dit vaak zo ingrijpende proces.

We zullen ons daarbij vooral richten op ieders persoonlijke proces van rouw en verliesverwerking. Juist daardoor zo zal blijken, zul je, ook in het geval je vooral als professional jezelf door deze masterclass wilt ontwikkelen, groeien in het adequaat kunnen begeleiden van anderen.

Deze opzet maakt deze masterclass enerzijds bijzonder interessant dus voor professionals zoals psychologen, therapeuten, coaches, trainers en andere begeleiders die in hun werk te maken krijgen met verliesverwerking. Ook mensen die erg gemotiveerd zijn voor persoonlijke groei en op dat gebied de nodige training hebben gedaan zijn in deze masterclass welkom.

Zes van de negen dagen worden besteed aan training en opleiding. Drie dagen worden besteed aan persoonlijke begeleiding en/of supervisie en dat in kleine groepjes.

Visie en inhoudelijke opzet

Het vasthouden aan wat je verloren bent of vechten tegen verlies is een instinctief, enorm krachtig menselijk fenomeen. Ieder mens heeft daarmee te maken in het leven.

Het zijn de spirituele tradities die stellen dat je richten op loslaten en op het leren van adequate vormen van loslaten en overgave bijzonder behulpzaam is en eigenlijk noodzakelijk voor je geluk. Veel mensen krijgen het belang en de vaardigheid van loslaten niet meer mee in hun opvoeding. De maatschappij is eerder gericht op vasthouden, op vechten tegen verlies of het negeren ervan dan op loslaten en overgave.

Toch zo zal in deze masterclass blijken, kan een verlies je grootste geschenk zijn. Loslaten en verliezen kunnen juist op een bijzondere manier verrijkend zijn, mits we maar verlies kunnen en willen lijden. Uiteindelijk blijkt alles wat we wezenlijk nodig hebben, beschikbaar te komen juist door het los te laten. Op die manier gaan we in deze diepzinnige en diepgaande masterclass de mogelijkheid van loslaten begrijpen als instrument bij het proces van zelfrealisatie en als remedie tegen zelftwijfel en twijfel aan het leven.

Daar komt bij dat op de goede manier loslaten altijd samen gaat met een zuivering van de liefde. Dat ook maakt het begrijpen en manieren leren om los te kunnen laten zo betekenisvol op de weg van zelfbevrijding en zelfactualisatie. Om die reden is het zo belangrijk bijvoorbeeld te leren wat het betekent om er aan de ene kant er juist voor je kinderen te zijn en aan de andere kant hen los te laten.

Het grootste verlies dat een mens kan lijden is het verlies van het eigen leven en daarmee het verliezen van alles wat iemand dierbaar is. Het stervensproces is het ultieme afscheid nemen, het ultieme loslaatproces. Dat is de reden dat in de Boeddhistische traditie gepropageerd wordt om regelmatig stil te staan bij het gegeven van je sterfelijkheid en dood en bij diens metgezel ziekte. Dat doet men niet om somberheid te bevorderen. Neen het gaat hen daarbij juist om het versterken van levensvreugde.

In deze masterclass zullen we het stervensproces dat je ooit zult ervaren nabootsen. We gaan er bij stil staan wat het heel specifiek voor jou gevoelsmatig betekent om ernstig ziek te worden, geleidelijk niet meer tot goed functioneren in staat te zijn en  vervolgens de dood in de ogen te moeten kijken en te sterven. Dat klinkt misschien dramatisch, maar is in feite goed te doen en buitengewoon behulpzaam. We weten dat, omdat dit geheel al sinds jaar en dag onderdeel uitmaakt van onze Opleiding Zijnsoriëntatie.

We zullen bij dit alles uiteraard werken op basis van de Zijnsgeoriënteerde visie van fundamentele goedheid en onze nadruk op zelfbegeleiding. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: leren ervaren van emoties in de vorm van lichaamssensaties, adequaat woorden geven aan gevoelens, voelend onderzoek doen, present leren blijven onder uiteenlopende omstandigheden, leren je voelend open te stellen en daardoor beschikbaar kunnen zijn voor de altijd weer verrassende en zo zeldzaam helende werking van de spirituele dimensie. Belangrijke reden om ook gebruik te maken van visualisatie als een zeer krachtig instrument in dit kader.


Praktisch

Het programma van deze 9-daagse Masterclass Rouw en Verliesverwerking bestaat uit zes trainingsdagen van 10.00 tot 17.30 uur en drie persoonlijke sessie- en supervisie dagen van 9.30 tot 16.30 uur. De zes trainingsdagen zijn verdeeld over drie tweedaagsen gespreid in de tijd.

Voor de drie losse persoonlijke sessie- en supervisiedagen zullen we de totale groep verdelen in groepjes van in beginsel 4 mensen die steeds afzonderlijk op één dag aan bod zullen komen. De omvang en planning van deze subgroepen wordt mede bepaald door het totale aantal deelnemers. Twee van de sessiedagen zullen tussen de trainingsdagen worden gepland en één na afloop van de laatste trainingsdag.

Ter voorbereiding maar ook ter naslag krijg je vanaf de eerste tweedaagse een beschrijving van de belangrijkste oefeningen aangeboden. Bovendien worden je ook enkele artikelen van Chris Kersten aangeboden. Van alle gezamenlijke besprekingen worden audio opnames beschikbaar gesteld die je dus na kunt luisteren als je dat wilt.

De kosten bedragen € 1890,-.

Wanneer je vragen hebt over deze masterclass neem dan contact op met Chris Kersten. Dat kan door een mail te sturen aan chriskersten@zijn.nu of telefonisch contact op te nemen met hem op 06 4472 6934. Hij is graag bereid tot verdere toelichting.

Dat contact kan leiden tot een gratis intakegesprek, waarvoor ter voorbereiding een schriftelijk levensverhaal wordt gevraagd, gericht ook op jouw persoonlijke ervaringen met verlies en verliesverwerking. In het intakegesprek zullen we samen je persoonlijke en eventueel professionele doelstellingen met deze masterclass onderzoeken en verhelderen hoe deze masterclass voor jou een succes zal worden.

Praktische Zaken

Leiding:

Data Opleiding:

6 opleidingsdagen:
Woensdag 21 en donderdag 22 oktober,
Woensdag 18 en donderdag 19 november en
Vrijdag 11 en zaterdag 12 december 2020
Alle 6 opleidingsdagen zijn van 10.00 uur tot 17.30 uur.

3 persoonlijke sessie- en supervisiedagen:
Deze zullen worden gepland zo gauw de groep gevormd is.
De duur van de persoonlijke sessiedagen is afhankelijk van de grootte van de groep.

Intake:

De Masterclass wordt voorafgegaan door een kosteloos intakegesprek met Chris Kersten.

 

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • € 1.890,00

Hierin zijn de kosten voor intake, koffie en thee, en certificaat inbegrepen. Alle kosten zijn vrijgesteld van BTW.

Ik wil mij aanmelden

  • Ruimte voor vragen of opmerkingen