9-daagse Masterclass Zijnsoriëntatie voor Professionals o.l.v Chris Kersten

Mijn doel met deze Masterclass Zijnsoriëntatie

In deze negendaagse Masterclass Zijnsoriëntatie deel ik met professionals in het begeleidingsvak op een heel praktische manier de hoofdlijnen van wat ik de afgelopen 25 jaar op het gebied van de begeleiding en training van mensen ontdekt en ontwikkeld heb. Deze masterclass is van grote waarde voor zowel psychologen als voor trainers, voor coaches, spirituele leraren, therapeuten of anderen wiens vak het is mensen te begeleiden, individueel of in groepen.

In de Masterclass doe ik niet minder, maar ook niet meer dan de kern van het zijnsgeoriënteerde werk overdragen. De kern van het werk, omdat voor deze overdracht eigenlijk een meerjarige opleiding nodig is. Dit aanbod is vooral bedoeld om toch de kracht en waarde van de zijnsgeoriënteerde levensvisie en van de zijnsgeoriënteerde coach- en trainingsvisie via jullie als professionals aan een brede kring van cliënten ten goede te laten komen.

Hoewel het programma bedoeld is voor jou als professional, zul je er ongetwijfeld ook persoonlijk veel waarde aan kunnen ontlenen.

De centrale onderdelen van deze masterclass

Zijnsoriëntatie is als essentiële benadering een weg naar de realisatie van Fundamentele Goedheid die we ten diepste werkelijk Zijn en als zodanig ook kunnen ervaren. Daardoor ontstaat de mogelijkheid het bestaan als fundamenteel compleet, positief en ondersteunend te ervaren.

Centraal staat daarom in deze masterclass de kennismaking met het pakket Zijnsgeoriënteerde tools dat mensen helpt bij hun weg van Zelfbevrijding, Zelfrealisatie en Zelfactualisatie.

Dat pakket tools helpt mensen bij hun weg van Zelfbevrijding door hen in staat te stellen zichzelf in hun innerlijke beperkingen en moeilijkheden op een effectieve manier te begeleiden, waardoor zij zichzelf in staat kunnen stellen een steeds vrijer, directer, spontaner en blijer mens voelen. Zij voelen zich daardoor beter in staat op een inspirerende en meer ontspannen manier in contact te zijn met zichzelf en daardoor met anderen.

Inherent daaraan is de weg van groeiende Zelfrealisatie, die mensen met behulp van het zijnsgeoriënteerd instrumentarium kunnen gaan en waarop mensen kunnen ontdekken wie zij zelf eigenlijk zijn en wie de ander eigenlijk is. Zelfrealisatie bereik je door de dagelijkse, niet reële reflexmatige zelfzorg mechanismen te herkennen en daaraan voorbij te gaan.

De weg van Zelfactualisatie brengt ons tot de positieve factor die we als mens kunnen zijn voor onze omgeving en wel puur door te vertrouwen op onze authenticiteit en innerlijke waarheid en deze te durven leven. Dat maakt dat we het leven in toenemende mate als zinvol ervaren en daarmee als vervullend.

Dit laatste beginsel komt tot uitdrukking in twee van de belangrijke motto’s van het Centrum:

  • Jezelf en daardoor de wereld tot bloei brengen
  • Wie goed voor zichzelf zorgt, is een geschenk voor de ander.


De opzet van deze masterclass

Zijnsoriëntatie biedt zoals gebruikelijk in haar gehele aanbod zowel een levensvisie als een daarmee samenhangende levenskunst. De kern van beide zal in deze masterclass op een bijzonder inspirerende manier aan bod komen in de vorm van training en van persoonlijke sessies.

Met de zijnsgeoriënteerde levenskunst leer je constructieve manieren om met jezelf om te gaan en om de relatie met jezelf en anderen tot een tegelijkertijd liefdevollere en waarachtigere te kunnen laten uitgroeien. Dat noemen we Constructieve Zelfbegeleiding.

De kern van de zijnsgeoriënteerde begeleidingsvisie is dat het effectiever is om mensen te leren zichzelf bij hun dagelijkse uitdagingen adequaat te begeleiden, eerder dan dat je mensen op een voor hen niet goed te begrijpen manier van hun problemen probeert te verlossen. Daarom zijn de zelfbegeleidingstools die binnen het Centrum ontwikkeld zijn van zo’n groot belang. In deze masterclass leer je als deelnemer een deel van die tools kennen.

De kern van onze spirituele levensvisie is tegelijkertijd positief en inspirerend, maar evenzeer confronterend. De essentie daarvan kun je als volgt omschrijven:

We zijn geboren als openheid en gevoeligheid voor dat wat a. aansluit bij en b. voor dat wat afwijkt van het aangeboren, niet bewuste, maar wel gevoelde besef van Fundamentele Goedheid. We zijn bedoeld om ons zowel door onze positieve als door onze pijnlijke ervaringen te laten vormen, deze te doorvoelen en daardoor te doen wegsmelten.

Door dit proces worden we als mens een hogere versie van onszelf. Een versie die in staat is een meer constructieve bijdrage te leveren dan degenen die ons gevormd hebben op ons levenspad. Zo komt de wereld verder.

We zijn dus hier in dit leven om te groeien in ons vermogen met uitdagingen om te gaan, en dus gaat het menselijk leven om spirituele en geestelijke evolutie. Gelukkig is er in ieder mens een diep, soms onbewust, verlangen naar deze geestelijke evolutie. Dat verlangen noemen we de verlichtingsdrive.

Tijdens de trainingsdagen van deze masterclass zullen we steeds beginnen met zijnsgeoriënteerde oefeningen, die je vaak samen met anderen doet en die je puur voor jezelf kunt gebruiken, maar ook in relatie met anderen. Na de oefeningen krijg je aan de hand van vragen daarover zowel de zijnsgeoriënteerde levenskunst als de levensvisie uitgelegd. Daardoor leer je de kern van de zijnsgeoriënteerde zelfbegeleidingsmethoden inclusief hun achtergrond kennen en toepassen op jezelf, en leer je hoe je andere mensen kunt begeleiden bij het gebruik ervan om hún ontwikkelingsweg te gaan.

Na de masterclass kun je dus de zelfbegeleidingsmethoden toepassen op jezelf, bij individuele begeleiding en als trainer bij groepen.

Behalve via de training in een groep zul je in deze masterclass ook de Zijnsoriëntatie zoals deze wordt toegepast bij individuele begeleiding in persoonlijke sessies leren kennen. Dat doen we door persoonlijke sessies te houden in groepen van circa vier deelnemers. Daardoor kun je het zijnsgeoriënteerde, individuele begeleidingswerk persoonlijk aan den lijve ervaren, zien en begrijpen hoe anderen dit ervaren en daar uiteraard vragen over stellen en zelf leren toepassen.

Praktisch

Het programma van deze Masterclass Zijnsoriëntatie bestaat uit zes trainingsdagen van 10.00 tot 17.30 uur en drie persoonlijke sessiedagen in groepjes van in beginsel 4 mensen van 10.00 tot 17.00 uur. De omvang van deze subgroepen wordt ook bepaald door het absolute aantal deelnemers.

Het trainingsgedeelte bestaat in volgorde uit een losse dag, een tweedaagse, nog een losse dag en ten slotte weer een tweedaagse. Twee van de sessiedagen zijn tussen de trainingsdagen gepland en één na afloop van de laatste trainingsdag.

Ter voorbereiding maar ook ter naslag krijg je een beschrijving van de belangrijkste oefeningen aangeboden. Bovendien worden je ook enkele artikelen van Chris Kersten aangeboden.

Wanneer je vragen hebt over deze masterclass neem dan contact op met Chris Kersten. Dat kan door een mail te sturen aan chriskersten@zijn.nu of telefonisch contact op te nemen met hem op 06-44 726934. Hij is graag bereid tot verdere toelichting.

Dat contact kan leiden tot een gratis intakegesprek, waarvoor ter voorbereiding een schriftelijk levensverhaal wordt gevraagd. In het intakegesprek zullen we samen je persoonlijke en professionele doelstellingen met deze masterclass onderzoeken en verhelderen en daarmee zorgen dat deze masterclass voor jou een succes zal worden.

Praktische Zaken

Leiding:

Data training:

6 trainingsdagen:
informatie volgt binnenkort

Alle 6 trainingsdagen zijn van 10.00 uur tot 17.30 uur.

3 persoonlijke sessiedagen:
In kleiner groepsverband, en zullen worden gepland zo gauw de groep gevormd is.
De duur van de persoonlijke sessiedagen is afhankelijk van de grootte van de groep.

Intake:

De Masterclass wordt voorafgegaan door een kosteloos intakegesprek met Chris Kersten.

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • Privé: € 1.890,00
  • Zakelijk: € 2.350,00

Het privé tarief is voor particulieren en ZZP'ers, het zakelijke tarief voor werkgevers. Hierin zijn de kosten voor intake, koffie en thee, en certificaat inbegrepen. Alle kosten zijn vrijgesteld van BTW.


  • Ruimte voor vragen of opmerkingen