De komende tijd zijn er verschillende Online workshops met verschillende thema’s. Een mooie manier om kennis te maken met zijnsgeoriënteerde training.

Zaterdagmiddag 25 april

Het wat, hoe en waarom van vriendelijkheid voor jezelf 

Als het gaat om moeilijke gevoelens, zijn we ons meestal niet bewust hoe we geneigd zijn deze weg te duwen. Dat is onze aangeboren reflex. Moeilijke gevoelens horen echter bij het menselijk leven, zijn onderdeel van jou en hebben – zo zal blijken – een diepere betekenis en waarde dan we in eerste instantie beseffen. Achter iedere moeilijke emotie ligt een schat verborgen die we als een gouddelver kunnen leren ontginnen uit de emotie. Zo verbergt boosheid vaak kracht en angst bijvoorbeeld helderheid en tederheid.  Dat goud is alleen op te delven door het moeilijke gevoel toe te laten en door het te doorvoelen. Dat vraagt dus heel veel vriendelijkheid en respect voor alles wat er in je leeft, zelfs voor de weerstand tegen moeilijke gevoelens en de wegwerktendens.

Vriendelijkheid en zelfrespect is een voorwaarde dat de delen in jezelf die er tot nu toe  vanwege hun pijnlijkheid niet mochten zijn, tevoorschijn en daardoor tot bloei kunnen komen. Hierdoor stopt de innerlijke strijd, ontstaat er meer begrip, compassie, authenticiteit en verbinding met jezelf.

Als je in staat bent je eigen moeilijkheden echt aan te gaan, te doorvoelen waar die op een dieper niveau over gaan, zal je ook meer begrip en compassie hebben voor de moeilijkheden van anderen. Hierdoor ben je niet alleen meer van betekenis voor jezelf, maar ook voor de wereld.

In deze workshop krijg je onder meer een uiterst effectieve oefening mee om jezelf je ontmoeten op de plek waar je bent.

Onder leiding van Georg Hubner
De kosten zijn € 20,-. Je kunt je hier aanmelden voor deze Workshop.

 

Zondagmiddag 26 april

Rusten in zijn, doen wat je écht wilt
Rusten zijn Zijn

Het herstellen van de verbinding met je essentie is de kern van het zijnsgeoriënteerde werk. Zijnsoriëntatie is bedoeld om je te helpen te zijn wat je eigenlijk bent, en dat is fundamentele goedheid, ’basic goodness’.

Zelfverzoening – vriendelijkheid voor jezelf – is de basis voor het realiseren van fundamentele goedheid. Zolang je niet in vrede bent met jezelf, zul je niet gelukkig zijn. Innerlijke vrede is dus voorwaarde voor en gaat samen met geluk.

Doen wat je écht wilt

Je geluk is ook in hoge mate afhankelijk van je toewijding aan jezelf. Wat je ter beschikking hebt, is de intelligentie waarmee je je steeds, ieder moment, kan afvragen: wat klopt hier eigenlijk? Wat wordt er van mij verwacht? Wat is mijn innerlijke waarheid over mijzelf en over de situatie? Wat staat mij te doen?

Jezelf consequent deze vragen stellen, vraagt heel, heel veel toewijding. Het vraagt het vermogen om helemaal eerlijk te zijn tegenover jezelf, wat heel erg moeilijk is. Niet helemaal eerlijk zijn tegenover jezelf lijkt vaak veel vriendelijker, maar is uiteindelijk, wat we kunnen noemen, pseudovriendelijkheid.

Wil je van jezelf een sleutelproject maken? Kun je zien dat dat nodig is? Alleen wanneer jij jezelf dat project waardig vindt, zul je gelukkig kunnen worden.

Onder leiding van Berna van der Heide en Tom Falk
De kosten zijn € 20,-. Je kunt je hier aanmelden voor deze Workshop.

 

Zondagmiddag 3 mei én zondagmiddag 17 mei

In verbinding met jezelf
Ontdek hoe diepere verbinding met jezelf als vanzelf leidt tot diepere verbinding met anderen.

Leer hoe je door je op een vriendelijke manier open te stellen voor je innerlijke leven en door liefdevolle en respectvolle aandacht te brengen naar wat er in je leeft, er een veel intiemer contact mogelijk wordt met jezelf. Ontdek op die manier jouw innerlijke bron waaruit als vanzelf kwaliteiten als vreugde, liefde, kracht, ontspanning en gemak ontspringen. Dat voelt prettig voor jezelf maar ook voor anderen. Je zult daardoor eerder als een positieve factor worden ervaren, waar ook anderen blij van worden.

Onder leiding van Neriyah Duval en Karen Peelen
De kosten zijn € 20,-. Je kunt je hier aanmelden voor deze Workshop.

 

Donderdagmiddag 7 mei

De Kunst van Liefdevol Zijn

De kunst van Liefdevol Zijn

Centraal staat in deze workshop de kunst van liefdevol zijn naar jezelf. Wat daardoor mogelijk wordt, is dat je jezelf, je kern, gaat ervaren en herkennen als pure liefde. Door liefde te Zijn, vraagt liefde geven niet meer om hard te werken en daardoor jezelf te forceren. Het is mogelijk om op een ontspannen manier een bijzonder positieve factor te zijn voor jezelf en tegelijkertijd voor anderen.

Constructieve zelfbegeleiding
Goede zelfbegeleiding is het vermogen goed met jezelf om te gaan. Een beetje cynisch gesteld: misschien is er goede zelfzorg nodig omdat je het kunt vergeten die zorg van anderen te krijgen. Zorg zoals je die diep van binnen eigenlijk wilt, heb je nooit gehad en zul je ook nooit van een ander krijgen.

Dat is pijnlijk, maar troostend is dat we uiteindelijk voor die zorg niet afhankelijk van anderen hoeven zijn. Het eerste wat nodig is voor ons geluk, is bereidheid om de verantwoordelijkheid voor goede zelfzorg zelf te nemen en deze niet meer bewust of onbewust aan anderen te delegeren. Iets in ons wacht er op dat we echt kiezen voor onszelf en echt luisteren en begrip hebben voor wat we in de eerste plaats van onszelf nodig hebben.

Meditatie
Alles wat we tijdens de workshop doen, heeft een meditatieve basis. Meditatie speelt een belangrijke rol in de Zijnsoriëntatie. Op de goede manier ingezet is het een bijzonder krachtig hulpmiddel. Behalve met individuele meditatie zullen we ook regelmatig werken met interactieve meditatie en meditatieve dialoog.

Onder leiding van Susan de Jonge en Tom Falk
De kosten zijn € 20,-. Je kunt je hier aanmelden voor deze Workshop.