Relatietraining voor Partners inclusief Masterclass Zijnsgeoriënteerde Relatiebegeleiding o.l.v Chris Kersten

Voor wie is deze training, deze masterclass bedoeld

De afgelopen meer dan 25 jaar hebben wij als Centrum Zijnsoriëntatie een zeer uitgebreide en zeer diepgaande visie ontwikkeld rond de uitdagingen die alle soorten van relaties, in het bijzonder ook liefdespartner relaties met zich meebrengen en rond de kansen die deze uitdagingen bieden. Direct in samenhang daarmee hebben we een geheel eigen visie op relaties en op de aanpak van relatiebegeleiding en relatie-zelf-begeleiding ontwikkeld.

Deze training is bedoeld om deze visie en aanpak te delen niet alleen theoretisch, maar juist en vooral ook in de praktijk. Dat maakt dat we vooral spreken van training, terwijl het evenzeer gaat om opleiding.

Voor zowel professionals als voor “leken”

Dat maakt dat deze training en opleiding interessant is voor zowel professionals als voor “leken”, voor hen dus die als stel louter persoonlijke groei beogen. Professionals kunnen mensen zijn die het vak van relatiebegeleiding al uitoefenen of misschien in de toekomst willen gaan uitoefenen. Professionals en “leken” hebben gemeen dat zij beiden worden geconfronteerd met uitdagingen in hun relatie. Doordat we op die uitdagingen ingaan wordt deze training zowel praktisch als qua visieontwikkeling buitengewoon interessant voor beide groepen.

Opzet van deze training en masterclass

Ik heb gekozen voor een opzet van vier keer twee trainings- en opleidingsdagen met tussen door drie losse dagen gespreid in de tijd waarin je als stel een kleine 90 minuten begeleid wordt in een kleine groep samen met andere stellen. Daardoor leer je als stel heel veel van elkaar en als professional ervaar je daarbij direct in de praktijk de methodieken en inzichten van zijnsgeoriënteerde relatiebegeleiding.

Hoeksteen van de zijnsgeoriënteerde aanpak is dat we in al onze trainingen mensen leren zichzelf te begeleiden in hun moeilijkheden. Dat blijft een belangrijk beginsel zeker ook in een partner relatietraining. Alleen daardoor is het immers mogelijk dat iemand verantwoordelijkheid kan nemen voor zichzelf. Daardoor hoef je als partner niet een oplossing te zijn voor de problemen van de ander. Dat werkt bevrijdend en brengt rust in relaties.

Behalve persoonlijke zelfbegeleiding wordt in partnerrelaties door ons werk ook iets mogelijk als relatie-zelf-begeleiding. Op de trainingsdagen doen we oefeningen geschikt om te leren jezelf te begeleiden, maar het zijn ook methodieken die je als stel samen kunt toepassen waardoor er relatie-zelf-begeleiding mogelijk wordt. Door het leren van methoden van relatiezelfbegeleiding krijg je tools in handen om je relatie op allerlei manieren op een hoger niveau te brengen en juist te leren van en te groeien door persoonlijke en onderlinge moeilijkheden, waardoor deze eerder een kans dan een bedreiging vormen voor de relatie.

Verdere uitgangspunten

Veel nadruk zal liggen op leren voelen en op leren op een rustige en authentieke manier gevoelens woorden te geven. Gevoelens zijn dichter bij wie je in wezen bent dan gedachten en het ontspannen en contactvol woorden aan gevoelens kunnen geven is op vele manieren behulpzaam. In ieder geval brengt het wederzijds uiten van gevoelens meer intimiteit en meer nabijheid in de relatie.

Rustig woorden geven en het kunnen laten binnenkomen van woorden helpt verder om pijnlijkheden te verwerken. Belangrijk omdat het uitgangspunt is dat pijnlijkheden van vandaag altijd samenhangen met pijn die we als kind of jongere hebben opgelopen. We zullen zien dat die pijn van toen en daarmee de pijn van nu altijd samenhangt met niet gezien voelen in wie we wezenlijk zijn. uiteindelijk gaat het bij relationele pijn altijd om ons betwijfelt voelen in onze toewijding en positiviteit. Zicht daarop en leren hoe je daarmee om kunt gaan maakt kwetsing tot een kans om dieper te komen tot wie je wezenlijk bent.

Bij het leren voelen en het leren delen van gevoelens speelt de lichaamsgerichte benadering van de zijnsoriëntatie een belangrijke rol. Die benadering helpt ook om beter te weten wat er in je persoonlijke diepte leeft en dat te delen. De lichaamsgerichte benadering helpt vooral ook om er werkelijk te kunnen zijn voor jezelf en je minder door je hoofd te laten bepalen.

In de Zijnsoriëntatie maken we graag gebruik van de begrippen dagelijks zelf, het beperkte zelf en het essentiële zelf. De oefeningen zullen helpen om ook de essentiële versie van onszelf en van onze partner te gaan zien en van daaruit ontstaat er meer ruimte voor zicht op en bespreking van ieders beperkte versie. Het ervaren van die essentiële of verlichte versie is heel bijzonder en heeft een uitzonderlijk helende werking. Je gaat daardoor ook weer zien wat je eigenlijk bij elkaar gebracht heeft. Daarmee open zich ook de spirituele dimensie.

Bij dit alles staat de ontwikkeling van een vriendelijke en begripsvolle houding naar jezelf centraal. Deze houding naar jezelf vormt de basis van een mooie houding naar je partner, ook naar diens beperkte versie. Dat maakt de bespreekbarheid daarvan mogelijk en ontstaat er ruimte en interesse voor wat de ander in jou als beperkend ervaart.

Belangrijk element in de training vormt daarbij de toepassing van een specifieke zijnsgeoriënteerde communicatiemethode om samen aan elkaar opgelopen pijn bespreekbaar te maken. Op basis van dezelfde methodiek leer je om op een harmonieuze manier tot besluiten te komen waarbij ieder zich gezien voelt in diens overwegingen en blij kan zijn met de uitkomst.

Al met al

Al met al gaat het om een opleiding en training die even diepzinnig is als praktisch en dat evenzeer voor mensen die louter om persoonlijke redenen deelnemen als voor professionals die een extra beroepsmatig belang hebben. Ook voor jou als een professional die zich beperkt tot individuele begeleiding speelt het onderwerp relaties een centrale rol in je werk.

Het leven draait immers om het vermogen tot relateren, tot uiten, afstemmen en communiceren. Om bij jezelf zijn en tegelijkertijd toch open en in contact met een ander. En zo gaat de impact van deze training veel verder dan de partnerrelatie. Zo zal ongetwijfeld ook bijvoorbeeld de relatie met kinderen, met vrienden en familie voorbijkomen en ook deze relaties ten goede komen.

Praktisch

Dit relatieproject bestaat dus uit vier keer twee opleidings- en trainingsdagen van 10.00 uur tot 18.00 uur. Verder zullen er nadat de groep gevormd is drie sessiedagen gepland worden waar je als stel een kleine 90 minuten persoonlijk begeleid wordt in aanwezigheid van andere stellen die daar weer veel van leren zoals dat jullie weer veel leren door aanwezig te zijn bij en vragen te kunnen stellen na afloop van een begeleidingssessie van andere stellen. En uiteraard doen we dat op een bijzonder zorgvuldige en discrete manier.

Aangezien we vooral ook de mensen die op dit moment bezig zijn met Zijnsoriëntatie het mogelijk willen maken dat zij met hun partner kunnen genieten van deze relatietraining/masterclass, willen we mensen die op dit moment bij het Centrum een jaartraject volgen of zo’n jaartraject eerder gevolgd hebben 25 % korting bieden op de totale kosten per stel.

Praktische Zaken

Leiding:

Data training:

8 trainingsdagen:
informatie volgt binnenkort

Alle 8 trainingsdagen zijn van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Intake:

De Masterclass wordt voorafgegaan door een kosteloos intakegesprek met Chris Kersten.

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • € 1.650,00

  • Ruimte voor vragen of opmerkingen