Na het succes van de Spirituele Zondagen van de afgelopen jaren organiseren we ook dit jaar weer een Spirituele Zondag. Een Spirituele Zondag is iets anders dan een Stilte Zondag, ook al omdat er in een Spirituele Zondag wel gesproken en soms ook gezongen wordt. We noemen deze bijeenkomst ook wel een eredienst van het Zijn. Dit ook omdat de nadruk eerder op viering ligt dan op leren of training.

Een Spirituele Zondag geeft uitdrukking aan nieuwe spiritualiteit, die je ook oerspiritualiteit of natuurlijke spiritualiteit zou kunnen noemen. Het is nieuwe spiritualiteit omdat het spiritualiteit is die los staat van de bestaande religies. Het is oerspiritualiteit, natuurlijke of inherente spiritualiteit omdat we voorbij het specifieke van religies gaan en teruggrijpen naar dat wat er aan ten grondslag ligt. Het gebruik bijvoorbeeld van gebaren is ouder dan welke actuele religie ook. Verder gebruiken we muziek, zingen samen en luisteren naar inspirerende teksten.

We plannen deze Spirituele Zondag speciaal in deze tijd van het jaar. Of je nu wel of niet een religieuze achtergrond hebt niemand ontkomt aan kerstmis of aan de jaarwisseling als bijzondere momenten. Een Spirituele Zondag is een bescheiden poging om je te helpen op een neutrale manier inhoud te geven aan deze momenten.

De bijeenkomst is daarom ook gratis en je kunt vrijelijk introducés meenemen. In verband met de ruimte stellen we het wel zeer op prijs als je je van te voren aanmeldt.

Praktische Zaken

Leiding:

Datum 

Zondag 19 december 2021 van 10.30 tot 13.00 uur.
(deelname is kosteloos)

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • € 0,00
Ik wil mij aanmelden