Het tweede jaar van de Training Zijnsoriëntatie vervolgt het pad van constructieve zelfbegeleiding dat is begonnen in het Basisjaar van de Opleiding Zijnsoriëntatie. Steeds dieper leren er écht voor jezelf te zijn in fijne en in moeilijke tijden dat is de hoofdzaak. Dat brengt met zich mee dat je minder afhankelijk wordt van de manier waarop anderen er voor jou zijn, of er voor jouw gevoel misschien juist helemaal niet zijn voor jou.

Het accent ligt in het tweede jaar Training Zijnsoriëntatie, meer nog dan in het Basisjaar, op de relatie met anderen en hoe je op een constructieve manier met anderen in relatie kunt zijn. Ieder mens verlangt naar harmonieuze, inspirerende en tegelijkertijd waarachtige relaties. Hoe bereik je dat? Hoe kun je echt jezelf zijn in relatie met anderen, jezelf de ruimte geven en hoe kun je de ander evenzeer ruimte geven om zichzelf te zijn? Dat is een belangrijk onderwerp in het tweede jaar.

Dat kun je samenvatten onder de noemer: “Er voor jezelf leren zijn in relatie met een ander”. Meer nog dan in het basisjaar komt de praktijk van het dagelijks leven aan de orde en hoe je die praktijk kunt ondersteunen door zelfbegeleiding.

Wat-is-ZO5-Frangipani-Bloemen1

Een ander belangrijk onderwerp naast constructieve zelfbegeleiding is zelfleiderschap, ook wel persoonlijk leiderschap genoemd. Zelfleiderschap gaat over het vermogen je leven op een manier in te richten die werkelijk goed is voor jou. Dat gaat bijvoorbeeld over de vraag hoe je het juiste evenwicht bewaart tussen inspanning en ontspanning, tussen realiteitszin en ambitie, tussen tijd voor jezelf en tijd voor anderen, enz. In de praktijk van het leven zijn er heel veel van dit soort dilemma’s. Hoe ga je daarmee om? Dat is een doorgaand onderwerp in het tweede jaar. Dat vraagt een goed innerlijk kompas en zowel vermogen als bereidheid dit te volgen.

Een direct gevolg van een bewust en open, onderzoekend leven is dat je gevoeliger wordt voor je innerlijk kompas. Dat is wat een bewustzijnstraining als de Opleiding Zijnsoriëntatie je brengt. Dat innerlijk kompas uit zich als een innerlijk besef of een innerlijke stem die je vertelt wat voor jou klopt en wat echt goed is voor je.

Het vermogen om steeds dieper af te stemmen op dat innerlijk kompas is heel erg nodig voor je persoonlijk geluk. Je kunt immers niet om jezelf heen. Behalve een denkend wezen, ben je een voelend wezen met allerlei wensen en behoeften en daar heb je het hoe dan ook mee te doen. Dat is belangrijk als het gaat om de kleinere keuzes die je voortdurend maakt in je dagelijks leven, maar vooral ook bij eventuele  keuzes op een hoger, meer overkoepelend niveau.

Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag die bij ieder mens bij tijden opkomt: “Wat is eigenlijk mijn bestemming?” Als mens voel je dat je ergens voor bedoeld bent. Je kunt voor je gevoel in je bestemming zijn of evenzeer daar juist heel ver vandaan zijn, wat moeilijk is en pijnlijk. Dat kan gaan om werk. Dat kan gaan om partner of vrienden. Dat kan gaan om het huis waar je in woont, je dorp of je stad. “Klopt dat alles? Past dit leven of deze manier van leven eigenlijk bij mij?” Dat zijn dan de vragen. En het kan natuurlijk gaan om jezelf en de relatie met jezelf. In hoeverre voel je je thuis in jezelf, ben je op je gemak met jezelf en ben je vrij van innerlijke conflicten? Het antwoord op deze vragen is bijzonder belangrijk voor je persoonlijk geluk. Daarom is dat een belangrijk onderwerp in het tweede jaar Training Zijnsoriëntatie.

Dit alles brengt met zich mee dat we ons vaker gaan afvragen wat we eigenlijk ergens van vinden of wat we eigenlijk willen. Het leven vraagt dat we authentieker worden. Authenticiteit is eigenlijk gegeven, maar toch écht gaan staan voor wie je eigenlijk bent, is een grote uitdaging. Dat vraagt om jezelf te zien in je verlangen gezien te worden, in plaats van voortdurend bezig zijn met gezien te worden. Jezelf met alles er op en er aan uit de schaduw halen en werkelijk in het licht zetten, daar gaat het om.

Wat we in dit jaar gaan onderzoeken is wat ons hierin hindert. Belangrijk daarbij zijn de innerlijke instanties zoals we die in het Basisjaar hebben leren kennen. Meer zicht op de innerlijke criticus, de innerlijke rebel, de kwetsbare en de gekwetste instanties is daarbij noodzakelijk en buitengewoon behulpzaam. We gaan leren hoe we ons geleidelijk hiervan kunnen bevrijden door de toepassing van de juiste middelen van constructieve zelfbegeleiding die we dit jaar gaan leren.

Op die manier wordt ook het tweede jaar een jaar van groeiende zelfbevrijding. Bevrijding van allerlei lasten die we ooit op onze schouders hebben genomen en waar het in ons leven eigenlijk niet echt om gaat. Het loslaten daarvan maakt het leven lichter in beide betekenissen van dat woord. Dat gaat direct samen met meer vitaliteit, levenskracht en levensvreugde.

Doordat het Basisjaar meer zelfleiderschap heeft gebracht, kunnen het tweede jaar en de verdere vervolgjaren Training Zijnsoriëntatie iets minder intensief zijn dan het Basisjaar en toch dezelfde bijzondere, toegevoegde waarde of meer hebben. De opzet is in vele opzichten hetzelfde als die van het Basisjaar, in enkele opzichten is de opzet anders.

In plaats van twintig zijn er vijftien dagen gepland. Die zijn doorgaans verdeeld over vijf tweedaagse bijeenkomsten en vijf losse dagen. In de praktijk heb je iedere maand één bijeenkomst van óf één dag óf van twee dagen. We blijven werken met intervisie en met het mentor– en pupilschap, waarbij je als mentor wel wat meer een echte coach bent en kunt zijn voor je pupil dan dat je was in het Basisjaar.

In het tweede en in de verdere vervolgjaren zijn er tien intervisiebijeenkomsten, gespreid over het jaar in plaats van de achttien bijeenkomsten in het Basisjaar. Je zult merken dat naarmate je verder komt qua training en opleiding je qua intervisie steeds meer voor elkaar kan betekenen wat de intervisie tot een steeds waardevoller onderdeel van de opleiding maakt. Met je intervisiegroep heb je per jaar vier evaluatiegesprekken met de trainer. Daarnaast heb je vier individuele gesprekken met de trainer.

Om te kunnen deelnemen aan het tweede jaar van de Training Zijnsoriëntatie dien je eerst een intakegesprek af te spreken met de trainer. Ter voorbereiding daartoe beschrijf je je motivatie en je doelstellingen en bovendien stuur je een nieuwe versie van je levensverhaal. Een checklist voor het motivatiedocument en voor het levensverhaal kun je opvragen bij het  service bureau van het Centrum.

Praktische Zaken

Leiding:

Trainingsdata 2023 -2024:

Donderdag 16 en vrijdag 17 maart
Vrijdag 14 april
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei
Donderdag 29 en vrijdag 30 juni (externe meerdaagse)
Vrijdag 1 en zaterdag 2 september
Vrijdag 6 oktober
Donderdag 16 en vrijdag 17 november
Donderdag 14 december 2023
Vrijdag 19 en zaterdag 20 januari 2024

Alle dagen zijn van 10.00 - 18.00 uur.

Aanmelden:

Aanmelden voor het intakegesprek kan door bij voorkeur graag voor 21 december 2021 een actuele versie van je levensverhaal en je motivatiedocument in te sturen aan de trainer. Klik op Checklist Motivatiedocument Training Zijnsoriëntatie om dit document te downloaden.

Overzicht Opleidingen Zijnsoriëntatie:

Klik hier om een beeld te krijgen van de samenhang tussen alle onderdelen van de afdeling Opleiding Zijnsoriëntatie.

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • Privé: € 3.080,00
  • Zakelijk: € 4.015,00

Deze kosten zijn exclusief de kosten van het intakegesprek, van de vier individuele sessies en van de verblijfskosten van een externe meerdaagse .

De kosten van het intakegesprek zijn € 75,-. Voor de individuele sessies hanteren we het in het Centrum gebruikelijke inkomensafhankelijke tarief. Een overzicht van de tarieven en een indicatie van de verblijfskosten van de externe meerdaagse vind je op deze pagina.

Ik wil mij aanmelden

  • Ruimte voor vragen of opmerkingen