“Enlightenment is real; and each of us, whoever we are, can in the right circumstances and with the right training realize the nature of mind and so know in us what is deathless and eternally pure. This is the promise of all the great mystical traditions of the world, and it has been fulfilled and is being fulfilled in countless thousands of human lives.” Sogyal Rinpoche 

Thema’s Training Zijnsoriëntatie jaar 3

Verlangen
In het derde jaar van de Training Zijnsoriëntatie leren we verder werken met onze verlangens. We ontdekken hoe we minder of meer gedissocieerd zijn van onze diepere wensen en verlangens, waardoor we afgesneden kunnen zijn van onze energetische bron. Bewustwording en wetenschap van onze verlangens vergroot in de eerste plaats de kans dat we ze ook kunnen vervullen, waardoor ons leven meer vervullend kan worden. Dat kan, zo zal blijken, zonder dat we helemaal afhankelijk hoeven te zijn van die vervulling. Dat laatste heeft een belangrijk bevrijdend effect op onszelf en onze omgeving. Ook het leren uitspreken van verlangens is daarbij een belangrijk aspect. Bewustwording en doorvoelen van verlangen brengt ons ook dichter bij onze kern. Het geeft ons meer zicht op onze waarden en de prioriteiten daarbinnen.

Loslaten
In contact zijn met je verlangens en de keuzevrijheid in de vervulling daarvan vraagt het vermogen los te kunnen laten en om niet te fixeren. Loslaten is een tweede belangrijk onderwerp in het derde jaar van de Training Zijnsoriëntatie. Door ons te hechten en vast te willen houden aan dingen en mensen die we eigenlijk niet kunnen vasthouden, verspillen we ongemerkt veel energie. Het leidt tot een onnodig verkrampt leven. We leren in dit jaar ons vrijer verhouden met mensen, situaties en dingen die ons dierbaar zijn en krijgen meer zicht op de liefdesladder. We leren deze ladder beklimmen en onze gehechtheden te transformeren naar een even zo vrije als liefdevolle vorm van verbinding. Onze motivatie voor de opleiding groeit in puurheid.

Sterven
Sterven is het ultieme loslaten en vooral in de spirituele tradities is bekend hoe de bewustwording van vergankelijkheid en sterfelijkheid een fundamenteel en diepgaand bevrijdend effect heeft. Daarom simuleren we in het derde jaar van de Training Zijnsoriëntatie behoorlijk nauwkeurig het stervensproces, waardoor we meer op ons gemak raken met onze eigen sterfelijkheid en die van onze geliefden.

Seksualiteit
Belangrijk onderwerp in het derde jaar en volgende jaren van de Training Zijnsoriëntatie is verder seksualiteit. Het zal blijken dat het onderwerp seksualiteit een verrassend logisch vervolg is op het onderwerp dood en sterfelijkheid. Met het onderwerp seksualiteit in meer brede zin is onze levensvreugde als ook de vormgeving van ons bestaan verbonden.

Vaste thema’s
Vaste thema’s zijn en blijven zelfleiderschap ofwel de vormgeving van je leven in de persoonlijke en in de inter-persoonlijke sfeer. Hoe wil je je persoonlijke en je inter-persoonlijke potentieel leven en wil je maatschappelijk van betekenis zijn? Dat is hier bij de centrale vraag. Daarin neem je steeds meer leiding en laat je je begeleiden door de trainer en door je medestudenten.

Steeds verfijnder ontwikkelt zich je vermogen tot zelfbegeleiding en zonder dat je je medestudenten echt coacht kun je ook hen steeds beter begeleiden en inspireren bij hun proces. Dat stimuleert ook weer je zelfbegeleiding en daarop gebaseerde persoonlijke beoefening. Bovendien maakt dat de groep tot een echte inspiratie- en supportgroep, toegewijd aan het proces van zelfbevrijding en zelfrealisatie.

Naast zelfleiderschap, zelfbegeleiding en persoonlijke beoefening blijven we aandacht besteden aan de ontwikkeling van het relationele vermogen. Ook hierin blijken we te beschikken over een ongelimiteerd potentieel.

training-zijnsorientatie-jaar-2

Opzet Derde Jaar Training Zijnsoriëntatie

Aan het begin van het jaar schrijf je je actualisatieplan aan de hand van een basisdocument over de opzet van de training. Je beschrijft hoe je de verschillende domeinen van je leven vorm wilt geven en hoe je daarbij de training wilt inzetten. Het gaat om de mogelijkheden die je wilt aanwenden in je persoonlijke domein, in het domein van relaties en in het werkdomein ofwel je maatschappelijke positie. Op deze manier geef je blijk van je zelfleiderschap. In dat plan verwerk je ook alle elementen van de training vanuit het perspectief dat jij zelf leiding geeft aan je leven. Gedurende het jaar vormt dit actualisatieplan ook de basis voor je reflectieverslagen voor de evaluatiegesprekken.

Het derde jaar van de Training Zijnsoriëntatie vraagt vijftien trainingsdagen verdeeld in vijf eendaagse en vijf tweededaagse bijeenkomsten. Daarmee is er iedere maand een groepsbijeenkomst met de trainer.

Tussen twee trainingsbijeenkomsten is er een bijeenkomst van de intervisiegroep. Hierin herhaal je de oefeningen van de laatste trainingsdagen, bespreek je de theorie en de realisatie van je actualisatieplan. In een gevorderdengroep als deze wordt een bijeenkomst van de intervisiegroep van steeds meer betekenis. Steeds meer kun je voor elkaar betekenen. Je kunt elkaar begeleiden in het persoonlijke proces en door de verzachting van de innerlijke criticus kun je steeds meer open staan voor elkaar en daardoor leren van elkaar.

In het gezelschap van je intervisiegroep heb je vier evaluatiegesprekken per jaar met de trainer waarin je als persoon en als groep wordt begeleid. Leidraad daarbij vormt je persoonlijke actualisatieplan en het plan dat je als intervisiegroep gezamenlijk hebt opgesteld. Daarnaast worden vier individuele sessies gepland als verdere support voor je persoonlijke proces.

Om te kunnen deelnemen aan het derde jaar van de Training Zijnsoriëntatie dien je eerst een intakegesprek af te spreken met de trainer. Ter voorbereiding daartoe beschrijf je je motivatie en je doelstellingen en bovendien stuur je een nieuwe versie van je levensverhaal. Een checklist voor het motivatiedocument en voor het levensverhaal kun je opvragen bij het  service bureau van het Centrum.

training-zijnsorientatie-jaar-2-2

Praktische Zaken

Leiding:

Trainingsdata 2022 - 2023:

Zaterdag 18 maart
Donderdag 21 april en vrijdag 22 april
Zaterdag 4 juni
Vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli
Zaterdag 3 september
Vrijdag 14 oktober en zaterdag 15 oktober
Zaterdag 19 november
Donderdag 15 december, vrijdag 16 december en zaterdag 17 december 2022 (externe meerdaagse, aankomst woensdagavond 14 december)
Zondag 5 februari 2023
Zaterdag 11 februari 2023
Zaterdag 18 februari 2023

Alle dagen van 10.00 tot 18.00 uur.

Aanmelden:

Aanmelden voor het intakegesprek kan door een actuele versie van je levensverhaal en je motivatiedocument in te sturen aan de trainer.

Overzicht Opleidingen Zijnsoriëntatie:

Klik hier om een beeld te krijgen van de samenhang tussen alle onderdelen van de afdeling Opleiding Zijnsoriëntatie.

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie

Kosten:

  • Privé: € 3.080,00
  • Zakelijk: € 4.015,00

Deze kosten zijn exclusief de kosten van het intakegesprek, van de vier individuele sessies en van de verblijfskosten van een externe meerdaagse.

De kosten van het intakegesprek zijn € 75,-. Voor de individuele sessies hanteren we het in het Centrum gebruikelijke inkomensafhankelijke tarief. Een overzicht van de tarieven en een indicatie van de verblijfskosten van de meerdaagse vind je op deze pagina.

Ik wil mij aanmelden

  • Ruimte voor vragen of opmerkingen