Coach Opleiding Zijnsoriëntatie Jaar 2: Grondbeginselen Zijnsgeoriënteerde Begeleiding - Zeist

Coach Opleiding Zijnsoriëntatie Jaar 2: Grondbeginselen Zijnsgeoriënteerde Begeleiding - Zeist In het tweede jaar van de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie ga je leren de instrumenten van zelfbegeleiding in te zetten bij de begeleiding van anderen. Vanaf nu groeit je vermogen jezelf te begeleiden mee met je vermogen anderen te begeleiden.

Coach Opleiding Zijnsoriëntatie Jaar 3: het Zijnsgeoriënteerde Instrumentarium en de Bevrijding van het Energetische systeem - Zeist (combinatie jaar 3 & 4)

Coach Opleiding Zijnsoriëntatie Jaar 3: het Zijnsgeoriënteerde Instrumentarium en de Bevrijding van het Energetische systeem - Zeist (combinatie jaar 3 & 4) In het derde jaar van de Coachopleiding Zijnsoriëntatie leer je de psychologische en spirituele achtergrond van diverse zijnsgeoriënteerde instrumenten op een nog dieper niveau begrijpen en in de praktijk toepassen en wel op jezelf en op je cliënten.

Coach Opleiding Zijnsoriëntatie Jaar 4: Relatie, Relatiebegeleiding en RelatieZelfbegeleiding - Zeist (combinatie jaar 3 & 4)

Coach Opleiding Zijnsoriëntatie Jaar 4: Relatie, Relatiebegeleiding en RelatieZelfbegeleiding - Zeist (combinatie jaar 3 & 4) Het geluk en ongeluk van mensen wordt heel erg bepaald door de kwaliteit van hun relaties. Diep begrijpen waar dit eigenlijk over gaat is dus een belangrijk onderwerp in de Coachopleiding Zijnsoriëntatie en wel vanaf het eerste moment in het eerste, gedurende het tweede, het derde, maar vooral expliciet in het vierde jaar van de Coachopleiding Zijnsoriëntatie.

Andere afdelingen