Wij beschrijven hier de officiële regeling. Hoe een bepaalde ambtenaar van de belastingdienst daarmee omgaat, bepalen wij uiteraard niet. Wil je zekerheid, check dan bij de belastingdienst.

Particulieren

Aftrek als buitengewone uitgave:

De overheid stimuleert scholing. Daarom heb je als particulier de mogelijkheid om studiekosten fiscaal als buitengewone uitgave van uw inkomen af te trekken. Voorwaarde is ondermeer dat de studie tot doel moet hebben de maatschappelijke positie in financieel-economisch opzicht te verbeteren.
Er is geen afzonderlijke aftrek als beroepskosten mogelijk. Je werkgever mag je daarentegen de kosten van een studie/cursus onder voorwaarden wel onbelast vergoeden.

Voorbeeld: Een particulier volgt in 2016 een cursus bij Centrum Zijnsoriëntatie van € 2.595. Zijn totale scholingskosten zijn in dat kalenderjaar € 2.595. Tegen een tarief van 52% (toptarief inkomstenbelasting) bedraagt de belastingbesparing € 1.219 (voor de aftrek van de scholingskosten geldt een drempel van € 250). De werkelijke kosten zijn € 2.595, zodat per saldo de studiekosten slechts € 1.376 bedragen.

Bedrijven/ondernemers

Werkgevers en ondernemers kunnen scholingskosten als bedrijfskosten in mindering brengen op de winst. Voor bedrijven geldt er geen drempelbedrag. Zie hier de informatie hierover van de Belastingdienst. De letterlijke tekst van de wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering vind je hier. Neem voor een advies op maat contact op met uw belastingadviseur of de belastingdienst.

Voorbeeld: Een onderneming laat in 2016 een medewerker een cursus bij Centrum Zijnsoriëntatie volgen van € 2.595. De totale scholingskosten van de onderneming in dat kalenderjaar bedraagt € 2.595. Tegen een tarief van 52% (toptarief inkomstenbelasting) bedraagt de belastingbesparing € 1.349. De werkelijke kosten zijn € 2.595, zodat per saldo de studiekosten slechts € 1.246 bedragen. Indien de kosten worden gedragen door een B.V., wordt de aftrek genoten tegen het vennootschapsbelastingtarief van 25% (winst vanaf € 200.000). Overigens geldt voor de winst tot € 200.000 een tarief van 20%.