Stap 1 van 11 - Inleiding

 • Het gaat bij deze checklist steeds om de vraag: hoe gebruik ik de invloed op mijn leven die ik eigenlijk heb? We hebben vaak veel meer invloed op de
  kwaliteit van ons leven dan we zelf denken. Het vermogen om die invloed aan te wenden noemen we zelfleiderschap. Gelukkig is het zo dat we, al
  dan niet met hulp, enorm kunnen groeien in het vermogen leiding aan ons eigen leven te geven. Daarmee kunnen we ons leven de vorm geven die
  bij ons past. Leiding kunnen nemen over je eigen leven is een voorwaarde om leiding te kunnen geven aan anderen, denken wij.

  Deze lijst kun je gebruiken door jezelf bijvoorbeeld voor iedere vraag rapportcijfers te geven variërend van 10 tot 1. Als je voor de volle honderd
  procent tevreden bent over hoe je het doet dan geef je jezelf een tien. Als je echt helemaal ontevreden bent, geef je jezelf een één. Wees niet te
  streng voor jezelf, maar probeer wel eerlijk te zijn. Aan het eind kun je dan goed zien hoe je over het geheel tevreden bent over je leven. Hoe hoger
  je score, hoe bevredigender je leven verloopt en gelukkiger je zult zijn.

  Iedere hoofdvraag met zijn subvragen geeft je ook aanknopingspunten om een plan te maken om je leven op een andere manier in te richten. Op die
  manier verander je je leven zoals jij dat wilt. Verder ontwikkel en versterk je ook je zelfleiderschap. Zo’n plan noemen we een actualisatieplan.
  Belangrijk onderdeel van dat plan zijn de mogelijkheden die je ziet om te groeien in zelfleiderschap.

  Zelfleiderschap is een belangrijk onderwerp in de Opleidingen Zijnsoriëntatie en bij individuele zijnsgeoriënteerde begeleiding. In beide situaties
  helpt het daarom om met deze checklist naar jezelf in de spiegel te kijken en conclusies te trekken over jouw groeimogelijkheden en het belang van
  support daarbij. Voor specifieke hoofdstukken zijn specifieke begeleidings- en trainingsvormen beschikbaar. Denk daarbij aan loopbaanbegeleiding,
  loopbaantraining, relatiebegeleiding en relatietraining.

  Lees eventueel het artikel “Invloed en Overgave” van Chris Kersten op de website.