De wijsheid van Bodhidharma

Er is veel interesse voor het Boeddhisme en de Boeddhabeelden vliegen de winkel uit. Maar wat houdt het nu eigenlijk precies in? Wat betekent het voor ons dagelijkse leven? Het Boeddhisme is niet bedoeld voor wereldvreemde en zweverige spirituele wezens. Het is bedoeld voor mensen die zich afvragen hoe ze hun drukke leven, zoals het zich elke dag voordoet en geleefd wordt, kunnen verdiepen, verrijken en erin thuis kunnen komen. Voor zulke gewone, praktische mensen met interesse in dit thema organiseren we een studieklas om deze vragen te beantwoorden en verhelderen.

De cursus De wijsheid van Bodhidharma – De oorsprong van Zen opent je ogen voor een ander, bevrijdend perspectief op je dagelijkse gewone leven. Bodhidharma was een Indiase boeddhistische meester die de leer rond het jaar 500 na Christus naar China bracht en daar de oorsprong legde van een boeddhistische stroming die Ch’an genoemd werd, met sterke taoïstische invloeden. Toen die stroming vervolgens ook in Japan wortel schoot, kreeg deze de naam Zen. Na een verdere verspreiding naar het Westen heeft het deze naam behouden.

Bodhidharma’s leer is bewaard gebleven in de vorm van een schriftelijke uitwerking van enkele van zijn toespraken. In de cursus zullen we delen behandelen van de toespraak ‘De doorbraak’. Zoals in veel zenteksten gaat Bodhidharma in op de vraag hoe we ons kunnen bevrijden uit de zelfgerichte beklemmende staat waarin we ons vaak bevinden. Op eigen wijze legt hij de leer van de Boeddha uit. Het is opvallend hoe actueel zijn uitspraken zijn, hoe zijn wijsheid antwoorden geeft op de kwesties die onze maatschappij en ons in ons dagelijkse leven volop bezighouden. Het is bijzonder om te zien hoe deze eeuwenoude inspiratie nog altijd naadloos aansluit bij onze drukke levens in de huidige tijd en ons helpt om ons te ontwikkelen.

De cursus bestaat uit vijf tweewekelijkse bijeenkomsten en wordt zowel op dinsdagavonden als op donderdagavonden gegeven, als onderdeel van het programma van de lopende doorgaande groepen Zen Meditatie, waarvan je tijdelijk deel uitmaakt. Dit zorgt ervoor dat je zult landen in de rust, routine en verwelkomende sfeer van één van deze bestaande groepen. En dat als je een keer niet kunt komen op de door jou gekozen avond, je op de andere avond in dezelfde week de les kunt inhalen.

De bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 21.45 uur. Ze starten met circa 45 minuten les over het thema van de cursus. Daarna mediteren we twee maal twintig minuten, met tussendoor loopmeditatie. De les wordt afgesloten met een eenvoudige theeceremonie. Bij de online lessen in verband met Corona is de lesvolgorde iets gewijzigd en wordt de les gestart met meditatie. Ervaring met (Zen) meditatie is niet vereist. Heb je geen ervaring, dan wordt voorafgaand aan de cursus een kosteloze afspraak met je gemaakt voor uitleg, instructie en het beantwoorden van eventuele vragen.

boeddhisme

Wat brengt je deze Cursus “De wijsheid van Bodhidharma”?

Deze cursus De wijsheid van Bodhidharma is een onderdeel van een groter traject van cursussen Grondslagen van het (Zen) Boeddhisme die Zen Zeist enkele malen per jaar organiseert, als onderdeel van het programma van het Centrum Zijnsoriëntatie. De cursus heeft de vorm van een studieklas, met iets meer tijd voor het behandelen van het thema dan gebruikelijk in de doorgaande cursus Zen Meditatie. De twee meditatieperioden zijn juist wat korter dan gebruikelijk, wat de cursus toegankelijk maakt voor mensen met weinig of geen meditatie-ervaring.

In deze cursussen wordt telkens een thema uit de Boeddhistische Zen-traditie behandeld en besproken. Het betreft centrale leerstellingen van het Boeddhisme uit de tijd van de Boeddha, Chan-geschriften (de Chinese voorloper van Zen) en onderwerpen uit de Japanse Zen-traditie. Kortom, we onderzoeken diverse roots van de hedendaagse oefenpraktijk. Onderwerpen die in onze huidige wereld en onze drukke levens nog steeds van grote waarde blijken te zijn.

De cursus geeft je inzicht in onderdelen van de fascinerende wereld van het Boeddhisme, met haar prachtige culturele erfenis en literaire hoogstandjes. De behandelde thema’s bevatten altijd een aspect van zelfonderzoek; de uitnodiging om dat wat je leert op jezelf en op je eigen leven te betrekken. De cursus inspireert en ondersteunt je persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Zen-training helpt je om je te ontwikkelen tot een liefdevol, geïnspireerd en daadkrachtig mens, vol rust, je op je plek voelend en vrij handelend in je drukke moderne leven.

Opzet van de lessen

Elke cursus bestaat uit drie tot zeven tweewekelijkse bijeenkomsten op de dinsdag- of donderdagavond van 20.00 tot 21.45 uur. De cursus vindt plaats als onderdeel van de doorgaande groepen die op deze tijdstippen wekelijks bijeenkomen. Als deelnemer van de studieklas maakt u kennis met het thema van de studieklas, met de groep en met de opbouw van de cursusavonden in onze doorgaande groepen. Indien gewenst kunt u aansluitend instromen in de doorgaande groep.

Praktische Zaken

Leiding:

Data en tijd:

De cursusdata op de dinsdagavonden zijn:
27 september,
11 oktober,
8 november,
22 november en
6 december 2022
van 19.45 tot 21.30 uur.

De cursusdata op de donderdagavond zijn:
29 september,
13 oktober,
10 november,
24 november en
8 december 2022
van 19.45 tot 21.30 uur.

Gratis Proeflessen Zen:

Op zondag 4 september 2022 en zaterdag 17 september 2022 zijn er van 14.00-15.00 uur én van 16.00-17.00 uur Gratis Proeflessen.

Klik hier om je daar voor aan te melden.

Open Lessen in de doorgaande groepen:

Op dinsdag 20 september en donderdag 22 september 2022 zijn er Open Lessen in de doorgaande groepen voor belangstellenden. Deze Open Lessen starten om 19.00 uur duren tot 21.45 uur.

Klik hier voor het aanmelden voor het volgen van een open les.

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • € 75,00
Ik wil mij aanmelden

  • Ruimte voor vragen of opmerkingen