De wijsheid van zenmeester Dongshan

Er is veel interesse voor het Boeddhisme en de Boeddhabeelden vliegen de winkel uit. Maar wat houdt het nu eigenlijk precies in? Wat betekent het voor ons dagelijkse leven? Het Boeddhisme is niet bedoeld voor wereldvreemde en zweverige spirituele wezens. Het is bedoeld voor mensen die zich afvragen hoe ze hun drukke leven, zoals het zich elke dag voordoet en geleefd wordt, kunnen verdiepen, verrijken en erin thuis kunnen komen. Voor zulke gewone, praktische mensen met interesse in dit thema organiseren we een studieklas om deze vragen te beantwoorden en verhelderen.

De cursus De wijsheid van zenmeester Dongshan opent je ogen voor vijf verschillende bevrijdende perspectieven op je dagelijkse gewone leven. Meester Dongshan is één van de grondleggers van één van de belangrijke Zen Boeddhistische stromingen in Japan: de Soto-zen. Hij leefde in de 9de eeuw in China, in de hoogtijdagen van Chan, de stroming in het Boeddhisme die zich in Japan verder ontwikkelde tot Zen. In Chan versmolt het Boeddhisme, dat via de zijderoutes van India naar China werd gebracht, samen met het Taoïsme, een stroming die naast het Confucianisme al diep in de Chinese cultuur geworteld was. In Chan transformeerde het meer filosofische Boeddhisme tot de aardse, praktische en alledaagse beoefening, die Zen nog steeds is.

De studieklas wordt gegeven als onderdeel van het programma van het Centrum Zijnsoriëntatie. We lezen gezamenlijk een selectie uit het werk van Dongshan, waarbij uitleg wordt gegeven over de context en betekenis. De beroemde tekst Dongshan’s vijf rangen staat in de studieklas centraal, aangevuld door citaten van deze meester en dialogen met zijn leraren en leerlingen. De centrale tekst beschrijft op een poëtische en moeilijk te doorgronden wijze vijf verschillende bevrijde manieren waarop wij ons leven kunnen leven. In de studieklas onderzoeken we hoe wij daar invulling aan kunnen geven in ons dagelijks leven, hoe dit er in de praktijk dan uitziet en op welke manieren we dit kunnen beoefenen. De inspiratie van deze meester, die twaalf eeuwen geleden leefde in China, is voor ons nog altijd actueel en relevant.

De cursus bestaat uit vijf tweewekelijkse bijeenkomsten en wordt zowel op dinsdagavonden als op donderdagavonden gegeven, als onderdeel van het programma van de lopende doorgaande groepen Zen Meditatie, waarvan je tijdelijk deel uitmaakt. Dit zorgt ervoor dat je zult landen in de rust, routine en verwelkomende sfeer van één van deze bestaande groepen. En dat als je een keer niet kunt komen op de door jou gekozen avond, je op de andere avond in dezelfde week de les kunt inhalen.

De bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 21.45 uur. Ze starten met circa drie kwartier les over het thema van de cursus. Daarna mediteren we twee maal twintig minuten, met tussendoor loopmeditatie. De les wordt afgesloten met een eenvoudige theeceremonie. Ervaring met (Zen) meditatie is niet vereist. Heb je geen ervaring, dan wordt voorafgaand aan de cursus een kosteloze afspraak met je gemaakt voor uitleg, instructie en het beantwoorden van eventuele vragen.

boeddhisme

Wat brengt je deze Cursus “De wijsheid van zenmeester Dongshan”?

Deze cursus De wijsheid van zenmeester Dongshan is een onderdeel van een groter traject van cursussen Grondslagen van het (Zen) Boeddhisme die Zen Zeist enkele malen per jaar organiseert, als onderdeel van het programma van het Centrum Zijnsoriëntatie. De cursus heeft de vorm van een studieklas, met iets meer tijd voor het behandelen van het thema dan gebruikelijk in de doorgaande cursus Zen Meditatie. De twee meditatieperioden zijn juist wat korter dan gebruikelijk, wat de cursus toegankelijk maakt voor mensen met weinig of geen meditatie-ervaring.

In deze cursussen wordt telkens een thema uit de Boeddhistische Zen-traditie behandeld en besproken. Het betreft centrale leerstellingen van het Boeddhisme uit de tijd van de Boeddha, Chan-geschriften (de Chinese voorloper van Zen) en onderwerpen uit de Japanse Zen-traditie. Kortom, we onderzoeken diverse roots van de hedendaagse oefenpraktijk. Onderwerpen die in onze huidige wereld en onze drukke levens nog steeds van grote waarde blijken te zijn.

De cursus geeft je inzicht in onderdelen van de fascinerende wereld van het Boeddhisme, met haar prachtige culturele erfenis en literaire hoogstandjes. De behandelde thema’s bevatten altijd een aspect van zelfonderzoek; de uitnodiging om dat wat je leert op jezelf en op je eigen leven te betrekken. De cursus inspireert en ondersteunt je persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Zen-training helpt je om je te ontwikkelen tot een liefdevol, geïnspireerd en daadkrachtig mens, vol rust, je op je plek voelend en vrij handelend in je drukke moderne leven.

Opzet van de lessen

Elke cursus bestaat uit vijf tweewekelijkse bijeenkomsten op de dinsdag- of donderdagavond van 20.00 tot 21.45 uur. De cursus vindt plaats als onderdeel van de doorgaande groepen die op deze tijdstippen wekelijks bijeenkomen. Als deelnemer van de studieklas maakt u kennis met het thema van de studieklas, met de groep en met de opbouw van de cursusavonden in onze doorgaande groepen. Indien gewenst kunt u aansluitend instromen in de doorgaande groep.

Praktische Zaken

Leiding:

Data en tijd:

De cursusdata op de dinsdagavonden zijn:
25 januari,
8 februari,
22 februari,
15 maart en
29 maart 2022
van 20.00 tot 21.45 uur.

De cursusdata op de donderdagavond zijn:
27 januari,
10 februari,
24 februari,
17 maart en
31 maart 2022
van 20.00 tot 21.45 uur.

Gratis Proeflessen Zen:

Op zondag 2 januari en zondag 16 januari 2022 zijn er van 14.00-15.00 uur én van 16.00-17.00 uur Gratis Proeflessen.

Klik hier om je daar voor aan te melden.

Open Lessen in de doorgaande groepen:

Op dinsdag 18 januari en donderdag 20 januari 2022 zijn er Open Lessen in de doorgaande groepen voor belangstellenden. Deze Open Lessen starten om 19.00 uur en duren tot 21.45 uur.

Klik hier voor het aanmelden voor het volgen van een open les.

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • € 100,00
Ik wil mij aanmelden

  • Ruimte voor vragen of opmerkingen