Het cultiveren van aandacht volgens de Boeddha

De cursus Het cultiveren van aandacht volgens de Boeddha opent je ogen voor een ander, bevrijdend perspectief op je dagelijkse gewone leven. We richten ons op één van de centrale aspecten van Zen: het beoefenen van aandacht. Daarvoor gaan we te rade bij de Boeddha, die met zijn onderricht de basis legde voor onze huidige meditatiebeoefening. Zijn ‘Grote leerrede over het cultiveren van aandacht’, de Satipatthana Sutra, is nog altijd actueel en bruikbaar in onze tijd. De tekst spoort ons aan om ons leven te zien en te waarderen zoals het is en toont ons het bevrijdende karakter van aandachtsbeoefening.

De Satipatthana Sutra is onderdeel van de Pali Canon, de oudste boeddhistische geschriften. Het is één van de leerredes van de Boeddha, die hij gaf aan zijn volgelingen, zijn monniken. Deze leerredes zijn eerst mondeling overgedragen door zijn volgelingen aan hun leerlingen en zo verder. Tot ze in enkele boeddhistische concilies in de ‘juiste versies’ zijn opgeschreven, omdat er verschillen bleken te zijn ontstaan tussen de verschillende overdrachtslijnen. De taal waarin ze werden vastgelegd was het Pali. Alle huidige vertalingen zijn erop gebaseerd. Latere teksten, ook toegeschreven aan de Boeddha, werden opgetekend in het Sanskriet.

De in eerste instantie mondelinge overdracht van de teksten is in deze leerrede nog duidelijk herkenbaar aan het gestructureerde en herhalende karakter. Het helpt ons om in de sfeer te komen van onze allereerste voorgangers op het boeddhistische pad. En het is verbluffend om te zien hoe sterk hun wereld en problemen overeenkomen met de onze.

De cursus bestaat uit vijf tweewekelijkse bijeenkomsten en wordt zowel op dinsdagavonden als op donderdagavonden gegeven, als onderdeel van het programma van de lopende doorgaande groepen Zen Meditatie, waarvan je tijdelijk deel uitmaakt. Dit zorgt ervoor dat je zult landen in de rust, routine en verwelkomende sfeer van één van deze bestaande groepen. En dat als je een keer niet kunt komen op de door jou gekozen avond, je op de andere avond in dezelfde week de les kunt inhalen.

De bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 21.45 uur. Ze starten met circa 45 minuten les over het thema van de cursus. Daarna mediteren we twee maal twintig minuten, met tussendoor loopmeditatie. De les wordt afgesloten met een eenvoudige theeceremonie. Ervaring met (Zen) meditatie is niet vereist. Heb je geen ervaring, dan wordt voorafgaand aan de cursus een kosteloze afspraak met je gemaakt voor uitleg, instructie en het beantwoorden van eventuele vragen.

 

boeddhisme

Wat brengt je deze Cursus “Het cultiveren van aandacht volgens de Boeddha”?

Deze cursus Het cultiveren van aandacht volgens de Boeddha is een onderdeel van een groter traject van cursussen Grondslagen van het (Zen) Boeddhisme die Zen Zeist enkele malen per jaar organiseert, als onderdeel van het programma van het Centrum Zijnsoriëntatie. De cursus heeft de vorm van een studieklas, met iets meer tijd voor het behandelen van het thema dan gebruikelijk in de doorgaande cursus Zen Meditatie. De twee meditatieperioden zijn juist wat korter dan gebruikelijk, wat de cursus toegankelijk maakt voor mensen met weinig of geen meditatie-ervaring.

In deze cursussen wordt telkens een thema uit de Boeddhistische Zen-traditie behandeld en besproken. Het betreft centrale leerstellingen van het Boeddhisme uit de tijd van de Boeddha, Chan-geschriften (de Chinese voorloper van Zen) en onderwerpen uit de Japanse Zen-traditie. Kortom, we onderzoeken diverse roots van de hedendaagse oefenpraktijk. Onderwerpen die in onze huidige wereld en onze drukke levens nog steeds van grote waarde blijken te zijn.

De cursus geeft je inzicht in onderdelen van de fascinerende wereld van het Boeddhisme, met haar prachtige culturele erfenis en literaire hoogstandjes. De behandelde thema’s bevatten altijd een aspect van zelfonderzoek; de uitnodiging om dat wat je leert op jezelf en op je eigen leven te betrekken. De cursus inspireert en ondersteunt je persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Zen-training helpt je om je te ontwikkelen tot een liefdevol, geïnspireerd en daadkrachtig mens, vol rust, je op je plek voelend en vrij handelend in je drukke moderne leven.

Opzet van de lessen

Elke cursus bestaat uit drie tot zes tweewekelijkse bijeenkomsten op de dinsdag- of donderdagavond van 20.00 tot 21.45 uur. De cursus vindt plaats als onderdeel van de doorgaande groepen die op deze tijdstippen wekelijks bijeenkomen. Als deelnemer van de studieklas maakt u kennis met het thema van de studieklas, met de groep en met de opbouw van de cursusavonden in onze doorgaande groepen. Indien gewenst kunt u aansluitend instromen in de doorgaande groep.

Praktische Zaken

Leiding:

Data en tijd:

De cursusdata op de dinsdagavonden zijn: 26 januari, 9 februari, 2 maart, 16 maart en 30 maart 2021 van 20.00 tot 21.45 uur.

De cursusdata op de donderdagavond zijn: 28 januari, 11 februari, 4 maart, 18 maart en 1 april 2021 van 20.00 tot 21.45 uur.

Proeflessen Zen:

Op zaterdag 3 januari en zondag 17 januari 2021 zijn er van 14.00-15.00 uur én van 16.00-17.00 uur Proeflessen.

Klik hier om je daar voor aan te melden.

Open Lessen in de doorgaande groepen:

Op dinsdag 19 en donderdag 21 januari 2021 zijn er Open Lessen in de doorgaande groepen voor belangstellenden. Deze Open Lessen starten om 19.00 uur duren tot 21.45 uur.

Klik hier voor het aanmelden voor het volgen van een open les.

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • Privé: € 75,00
  • Open Avond: Gratis
Ik wil mij aanmelden

  • Ruimte voor vragen of opmerkingen