Hieronder vind je een artikel over meditatie, enkele titels van dvd’s en een groot aantal titels van boeken die je voor, tijdens en na stilte retraites kunnen inspireren. Als je klikt op de titel, kun je eventueel de titel bestellen.

De Bijzondere Kracht van Meditatie

Hier vind je een artikel van Chris Kersten over meditatie dat je ook kunt downloaden. Hier wordt bijzonder  helder uitgelegd  waar het bij meditatie om gaat.

Dvd’s

Into Great Silence

Into Great Silence is een zeer nauwkeurige, gedeeltelijke stille meditatie over het kloosterleven in zijn meest pure vorm. Geen muziek, behalve de liederen in het klooster, geen interviews, geen commentaar. Het veranderen van de tijd, de seizoenen en de steeds terugkerende elementen van de dag, van het gebed. Een film die bijna een klooster wordt, in plaats van er één weer te geven. Een film van Philip Gröning over bewustzijn, absolute aanwezigheid, over mannen die hun leven hebben gewijd aan God in de allerpuurste vorm. Into Great Silence is de eerste film ooit over het leven in La Grande Chartreuse, de vestiging van de legendarische Kartuizer Orde in de Franse Alpen. De monniken leven aan de hand van eeuwenoude regels en rituelen. De Kartuizer Orde is de meest gesloten orde van de rooms-katholieke kerk en is bijna helemaal verborgen voor de buitenwereld. Dat Philip Gröning toestemming heeft gekregen dit klooster als buitenstaander en vooral als filmer te betreden is een unicum te noemen. Vóór Into Great Silence is er in La Grande Chartreuse nog nooit gefilmd en de laatste foto’s die er genomen zijn stammen uit de jaren 60…

De Kracht van de Stilte

Twee uur durende lezing Eckhart Tolle.
Eckhart Tolle staat garant voor een ervaring. Tijdens een evenement in Rotterdam in 2010 maakte Eckhart het publiek op zijn eigen wijze deelgenoot van zijn eenvoudige methode van transformatie. Met zijn zachte stem, zijn humor en grote innerlijke rust weet hij zijn toehoorders van begin tot eind te boeien en de stilte van het moment te laten ervaren. De ervaring van een bezoeker: ‘Deze gedeelde stilte zal me heel erg lang bijblijven.’ Het bijgeleverde boekje bevat citaten van Tolle en foto’s die de stilte kracht bij zetten.

Boeken

Stilte als Antwoord: Sara Maitland

Een fascinerende benadering van het fenomeen stilte: analytisch, persoonlijk, eerlijk en onderhoudend. Stilte als antwoord is een verslag van een zoektocht, een persoonlijk experiment, verweven met de stilte zoals die voorkomt in mythes en legenden, in westerse en oosterse religieuze tradities, in de Verlichting, tot onze ambivalente houding ten opzichte van stilte in onze huidige maatschappij.

Sara Maitland schrijft over de stilte bij de nachtvoedingen van haar dochter, over stilte na seks, stilte als troost en stilte als verzet, ‘een weigering de sociale arena te betreden’.  In haar vloeiende woorden scherpt ze niet alleen haar eigen waarneming, ook die van de lezer. Stilte als antwoord is ook analyse en cultuurgeschiedenis. Met een mooie collectie verhalen over eenzamen; zij die zich vrijwillig terugtrokken, solozeilers, kluizenaars en zij die in isolatie terechtkwamen, opgeslotenen en gijzelaars. Maitland voelt zich verwant met poolreizigers, bergbeklimmers, en andere eenzame avonturiers die zich maten met natuurkrachten. Stilte zoeken lijkt bij haar soms een moderne levensstijl, een vorm van topsport.

Met haar ontwapenende schrijfstijl ziet Maitland kans die kwesties aan te grijpen die de essentie raken van wat het betekent om mens te zijn. Poëtische, intelligente cultuurgeschiedenis van een verdwijnend, waardevol goed. Maartje Somers NRC BOEKEN – De beste boeken van 2009

NBD|Biblion recensie

De auteur beschrijft haar ervaringen en zoektocht naar stilte als levenswijze in combinatie met voorbeelden uit religie, cultuur en geschiedenis. De persoonlijke ervaringen, waarin zij weergeeft hoe ze zich meer en meer terugtrekt in de natuur en haar angsten onder ogen ziet, zijn oprecht en zeer begrijpelijk. De talloze voorbeelden van andere stiltezoekers (het boek heeft een omvangrijke lijst van eindnoten met literatuurverwijzingen) zijn inspirerend en geven het persoonlijke gedeelte een bijzondere kracht. Op deze manier is het zoeken naar en vinden van stilte een voorstelbaar antwoord op alles wat afleidt van een oprecht, gelukkig en vervullend leven. Een wonderschoon boek dat lezers tenminste attent maakt op de eigen verslaving aan lawaai en gedrag dat de echte stilte probeert te vermijden. (NBD|Biblion recensie, F. van Soelen)

 

De Stilte Spreekt: Eckhart Tolle

‘Als je het contact met de innerlijke stilte in je verliest, verlies je het contact met jezelf. Wanneer je het contact met jezelf verliest, verlies je jezelf in de wereld. Je diepste besef van jezelf, van wie je bent, hangt nauw samen met innerlijke stilte. Dat is het ik ben dat dieper gaat dan naam en vorm.’ In korte, indringende teksten laat Eckhart Tolle druppels waarheid en wijsheid in onze ziel vallen. Als we stil kunnen zijn, kunnen we deze stem, de stem van de stilte horen en ons door de stilte laten aanraken. Zo ontstaat in ons een woordeloos zijn, waarin ruimte is voor een onbevooroordeeld kunnen ervaren van wat is. Tolle’s boodschap vindt weerklank bij velen. Vele tienduizenden exemplaren van zijn eerdere boeken De kracht van het NU en De kracht van het NU in de praktijk hebben hun weg naar de lezers gevonden. Met dit boek geeft Eckhart Tolle ons opnieuw een kostbaar geschenk.

NBD|Biblion recensie Bundel met korte esoterische uitspraken van een bekende Amerikaanse auteur van de bestsellers: ‘De kracht van het nu’ en ‘De kracht van het Nu in de praktijk’. Deze bundel is een vanzelfsprekend vervolg hierop. Je kunt elke dag een spreuk lezen en daarmee jezelf in het Nu brengen. Spreuken over stilte, voorbij het denken, het ego, aanvaarding en overgave, dood en eeuwigheid, lijden en het einde van het lijden. ‘Hoe je levenssituatie ook is, hoe zou je je voelen als je die helemaal accepteert zoals die nu is – Nu?’ Mooie blauw/lila omslag van een druppel. (NBD|Biblion recensie, Redactie)

 

De Grote Stilte: Miek Pot

Veel mensen ervaren stress in hun leven. Ze worden geleefd door de omstandigheden en drijven weg van zichzelf. Stilte opzoeken biedt uitkomst. In onze cultuur wordt stilte vaak nog beschouwd als saai. In haar boek maakt Miek Pot duidelijk dat het tegendeel waar is. Stilte en rust hebben een genezende werking. Als je de stilte opzoekt en naar binnen keert (contemplatie), kun je weer bij jezelf komen en je prettiger voelen. Bovendien is stilte een bron van creativiteit en inspiratie.

Je kunt stil-zijn en contemplatie trainen, alleen of in een groep. Daarvoor geeft dit boek handvatten. De tekst wordt afgewisseld met mystieke overpeinzingen, die de lezer helpen een moment stil te staan. Miek Pot verloor zelf het houvast in haar leven, en zocht de stilte op: twaalf jaar bracht zij door in een kluizenaarsklooster Daar ervoer zij de stilte en leerde veel over contemplatie. Deze wijsheid draagt zij door trainingen over op anderen. In april 2007 verscheen haar succesvolle boek ‘Naar het hart van mijn ziel’.

NBD|Biblion recensie

De auteur beschreef in een eerder boek, ‘Naar het hart van mijn ziel’, de twaalf jaren die zij doorbracht in een kluizenaarsklooster. Tegenwoordig begeleidt zij mensen aan de hand van NLP en het enneagram, en bij meditatie/contemplatie. Dit nieuwe boek verduidelijkt wat de waarde van innerlijke verstilling is – of kan zijn – en reikt de lezer die dit wil beproeven veel behulpzame adviezen aan. Het boek is opgebouwd uit vier delen, waarvan de titels voor zich spreken: (1) Het belang van de stilte; (2) Hoe word je stil?; (3) Wat kom je tegen? en (4) Wat brengt de stilte?

Een centraal punt in het betoog is de aanbeveling om zich niet te laten ontmoedigen maar bij de innerlijke onrust die juist in meditatie naar boven kan komen, terug te keren naar een ‘focus’, een punt waaromheen de aandacht zich opnieuw kan bundelen – meestal de ademhaling (vanuit het bekken), eventueel een mantra of symbolische voorstelling. Verder bepleit de auteur vooral het ingesteld-zijn op loslaten in plaats van het willen bereiken van een resultaat. Het gaat erom, alleen maar heel eenvoudig aanwezig te zijn. De tekst is gelardeerd met gedichten. Het taalgebruik en de opmaak van het boek ademen stilte. Geen illustraties en literatuurverwijzingen; wel een vermelding van de website van de auteur. (NBD|Biblion recensie, P.O. Kampschuur)

 

Stil de Tijd: Joke Hermsen

In onze samenleving wordt het gevoel dat de tijd ons in een wurgende greep houdt, steeds meer overheersend. Tijd wordt voornamelijk als een economische wet beschouwd, die ten volste benut en rendabel gemaakt moet worden. Druk bezig zijn en een overvolle agenda hebben is synoniem met een succesvol bestaan. Als er op een ochtend nauwelijks mails binnenkomen, kan de vertwijfeling reeds toeslaan. Leegte, rust en nietsdoen zijn geen inspiratiebronnen meer, maar de angstaanjagende voorboden van een bestaan in de marges van de maatschappij. De hang naar activiteit en de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen zich opvolgen geven velen de indruk de tijd niet meer bij te kunnen benen. ‘Geen tijd hebben lijkt dan ook een fundamentele ervaring van deze tijd te zijn. Daarmee is tijd het schaarsteproduct bij uitstek geworden.

In Stil de tijd neemt Joke J. Hermsen dit verschijnsel kritisch onder de loep. Vanuit het gedachtegoed van Henri Bergson, Ernst Bloch, Peter Sloterdijk en Emmanuel Levinas ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd, waarin zij een onderscheid aanbrengt tussen kloktijd en innerlijke tijd. Zij stelt belangrijke vragen als ‘Van wie is de tijd?” en ‘Bestaat er nog een persoonlijke tijd?” en legt haar oor te luisteren bij schrijvers en kunstenaars die deze innerlijke tijd in hun werk hebben proberen te verbeelden. Tegen de huidige tijdgeest in verkent zij het belang van rust, verveling, aandacht en wachten.

Ervaringen die sinds de Oudheid als de belangrijkste voorwaarden voor het denken en de creativiteit werden beschouwd, maar die in het huidige economische tijdsgewricht op weinig waardering hoeven te rekenen. Ten slotte schetst Hermsen de politieke en sociale gevolgen van onze rusteloze en in meerdere opzichten op drift geraakte samenleving.

 

Het Grote Boek van de Stilte: Paul Wilson

Vier eenvoudige stappen naar meer rust en voldoening – zonder de rest van je leven op een bergtop door te brengen. Stel je voor dat er een plek is waar je niet wordt gestoord door lawaai en spanningen van buitenaf. Waar je iedere keer naar terug kunt keren en jezelf zijn. Die plek bestaat en heet Het grote boek van de stilte. In dit boek beschrijft Paul Wilson drie meditatietechnieken die je dagelijks kunt toepassen. Begin met dertien minuten meditatie per dag. Meer heb je niet nodig om rust en geluk in je leven te creëren. Wilson laat zien hoe op die manier de stilte langzaam deel wordt van je leven. Voor dagelijks gebruik is er Het kleine boek van de stilte, vol inspirerende verhalen over hoe je je beter kunt leren ontspannen. Paul Wilson staat over de hele wereld bekend als de ‘goeroe van de rust’. Hij geeft al dertig jaar meditiatielessen, is zakenman, schrijver en geeft lezingen. Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan 8 miljoen exemplaren verkocht.

NBD|Biblion recensie

De Australische auteur Paul Wilson geeft al dertig jaar meditatielessen, is zakenman, schrijver en geeft lezingen. Hij is met drie andere titels al op de Nederlandse onthaastingsmarkt bekend. Hij wordt wel ‘de goeroe van de rust’ genoemd. Hij volgt dezelfde strategie als met ‘In volledige harmonie’ (2005) en de praktische aanvulling hierop met ‘Het kleine boek van de levensprioriteiten’ (2007). Voor lezers die ‘Het grote boek van de stilte’*, waar het eigenlijk bij hoort, te wijdlopig vinden, zal ‘Het kleine boek van de stilte’ (en van de rust, de slaap en de hoop) meer effectief zijn qua snel, kort en krachtig aanbod van dezelfde technieken. Praktische meditatieve oefeningen voor mensen die zichzelf eigenlijk nauwelijks de tijd daarvoor gunnen. De praktische tips, denkaanwijzingen en oefeningen nemen hooguit een of anderhalve kleine pagina in beslag en zijn moeiteloos los te lezen van ‘Het grote Boek’ en toe te passen. Niet voor niets zijn er van dit boekje wereldwijd een miljoen exemplaren verkocht. Blauwe coverfoto met vrouw die over water lijkt te lopen. Klein, vierkant formaat. (NBD|Biblion recensie, Peter den Haring)

 

Een Reis in Stilte: Joost Reijnders

Journalist Joost Reijnders reisde naar het eeuwenoude klooster en mocht er het monnikenleven meemaken. Hij sprak er met de Nederlandse generaal-overste van de orde, dom Marcellin Theeuwes, en interviewde als eerste de kluizenaars van La Grande Chartreuse. Over de stilte, over hun geloof, over het kartuizer-zijn, over hun visie op de wereld. Dit is het verhaal van mensen die tot in het diepst van hun ziel gelovig zijn. Maar het is ook een reis van het katholieke leven van toen naar het heden van ontkerkelijking, van zoeken naar zingeving en spiritualiteit. NBD|Biblion recensie Journalist Reijnders tracht in deze persoonlijk getinte reportage het geheim te begrijpen van de mannen die in het beroemde benedictijnerklooster La Grande Chartreuse (Grenoble, Frankrijk) een streng kluizenaarsleven leiden. Hij doet verslag van hun dagelijkse leven van gebed, stilte en afzondering, en van zijn gesprekken met de generaal-overste van de orde, zijn oom dom Marcellis Theeuwes, en met enkele kartuizers. Aanvankelijk denkt hij dat hij te maken zal krijgen met ‘een verdwijnend fenomeen, bijna een curiositeit’, omdat de ontkerkelijking groot is, het aantal roepingen voor het kloosterleven tot een minimum is gedaald en de nog bestaande abdijen en kloosters in sneltreinvaart vergrijzen. Maar hij wordt erdoor geraakt, dat in dit klooster de monniken op indrukwekkende wijze ‘tot in het diepst van hun ziel gelovig zijn’. Hij noemt de kartuizers ‘een rustpunt in een wereld vol verwarring’. In korte hoofdstukken schrijft hij op interessante wijze over elementen van het kluizenaarsbestaan, de geschiedenis van de orde, enkele karakteristieke figuren daaruit, enkele personen met eigen ervaringen met deze kloostergemeenschap, de hedendaagse geloofsbeleving. Met zwart-witfoto’s, een historisch overzicht omtrent ‘de kartuizenkloosters in de Lage Landen’ en bronnenopgave. (Biblion recensie, Ton Smits)

 

De Kracht van Stilte: V. Eswaran

In dit bijzondere boek deelt Vijay Eswaran het geheim van zijn succes, de kracht van de stilte. De kracht van de stilte leert ons stil te zijn en te onderzoeken wat binnen in ons zit. Met de eenvoudige oefeningen in De kracht van de stilte verwerven we een intens inzicht in alles wat we doen en zijn we in staat grootse dingen in ons leven te bereiken. ‘In de stilte van het hart spreekt God.’ – Moeder Teresa ‘Tussen een prikkel en de respons zit een opening. In die stille ruimte ligt onze kracht om keuzes te maken. In die keuzes liggen onze vrede, onze balans, ons geluk en onze groei. Dit mooie, kleine boek inspireert tot stilte en het maken van wijze keuzes.’ – Stephen Covey, The 7 Habits of Succesful People ‘Dit is een krachtig, wijs en wonderlijk boek dat je helpt contact te maken met je beste zelf.’ – Robin Sharma, The Monk Who Sold His Ferrari ‘Dit boek is een wonderlijke gids over hoe we binnentreden in het rijk der stilte en God dichter naderen.’ – Ken Blanchard, The One-Minute Manager, The Servant Leader

NBD|Biblion recensie

De auteur is medeoprichter en directeur van een multinationaal bedrijf dat in meer dan honderd landen activiteiten ontplooit o.a. op het gebied van reizen, onspanning, detailhandel, onroerend goed, training en onderwijs. Zijn leven en werk worden beinvloed door de filosofie van Mahatma Gandhi. In ‘een wereld vol woorden’ voert hij de lezer in eenvoudige taal, middels een dagelijkse meditatiesessie van een uur, terug naar de stilte waardoor men zichzelf leert kennen en vanuit een innerlijke balans de juiste keuzes in het leven kan maken. Onderwerpen als: zelfkennis, de innerlijke vijand, woede, het ego, nederigheid, perfectie en distantie komen, onderverdeeld in drie hoofdstukken aan de orde, aangevuld met citaten van Moeder Teresa en andere bekende, spirituele personen. Een inspirerend, aantrekkelijk, vierkant boekje, vol praktische, wijze uitspraken en adviezen met een bijzonder fraaie lay-out en opmaak, gevat in een harde kaft met ‘koper’ beslag op de hoeken en een schitterende illustratie van een ‘opgelegde’ lotusbloem met glitter. (Biblion recensie, M. Kraaij-van Weeren)

 

Sprekende Stilte: leer en leven van Sri Ramana Maharshi

Han van den Boogaard

Door als jongen van zestien de dood recht in de ogen te kijken, ontdekte Ramana Maharshi (1879-1950) de uiteindelijke waarheid over zichzelf. Hij besefte dat de levende Leegte waarmee hij geconfronteerd werd zijn ware natuur was, zijn onaantastbare innerlijke Zelf. In het licht van dat inzicht kon de persoon die hij altijd was geweest niet langer overleven. Na zijn Zelfrealisatie trok Ramana naar de berg Arunachala in Zuid-India en vestigde zich daar permanent. In de loop der jaren groeide er als vanzelf een gemeenschap van volgelingen om hem heen. Hij was niet geneigd veel te praten, maar er was wel altijd de bereidheid om vragen van volgelingen en bezoekers te beantwoorden. Hij leidde elke vraag terug naar de kernvraag van zijn leer: ‘Wie is het die deze vraag stelt? Wie ben je in het diepst van je wezen?’ Middels deze benaderingswijze moedigde hij alle zoekers naar de waarheid aan hun ware identiteit te ontdekken door de aandacht naar binnen te richten, naar de plaats waar alle ervaringen uit voortkomen.

NBD|Biblion recensie Binnen de Indiase Vedantafilosofie geldt de Advaita-vedanta, een door Sri Adi Shankara in de 8e eeuw herontdekte non-dualistische mystieke religieuze levensbeschouwing, als de leer die moet leiden tot realisatie van het innerlijk Zelf. De invloed van en het zitten aan de voeten van een gerealiseerd mens om in spirituele zin te ontwaken zijn van wezenlijk belang. Sri Ramana Maharshi (1879-1950) was zo’n leermeester. Zijn biograaf gaat geserreerd in op leven, werken en dood van deze belangrijke wijsgeer. Op objectieve wijze, maar vol compassie, schetst hij het beeld van de jonge man, die bij zijn Zelfrealisatie tot het inzicht kwam, dat innerlijke stilte zijn ware natuur was en identificatie met het lichaam moet worden opgegeven. Na dit besef vestigde Ramana zich permanent bij de berg Arunchala in Zuid-India, waar zich in de loop der jaren rondom hem een commune ontstond. De auteur heeft zich zorgvuldig gedocumenteerd. Per hoofdstuk worden geraadpleegde bronnen vermeld; als bijlage is een verklarende woordenlijst toegevoegd. Netjes uitgegeven met kleine zwartwitfoto’s aan het begin van elk hoofdstuk; gedrukt in een vrij kleine, schreefloze letter. (Biblion recensie, Ruud Booms)

 

De Tuin van Stilte: Djihi Mrianne

” Doe niets en wees stil”. Dit is de aanwijzing die Djihi Marianne geeft om wakker te worden uit de droom. Deze eenvoudige benadering, gebaseerd op eeuwenoude wijsheid uit de veda´s, kan volledig geleefd worden in onze westerse wereld. Door je niet te identificeren met het denken verliest het zijn greep. Wanneer je niets persoonlijk maakt ben je in vrede met jezelf en het leven. Vrijheid is voor iedereen beschikbaar wanneer we de juiste manier van kijken ontwikkelen. Djihi Marianne laat je ervaren dat een grootsere realiteit tot bloei komt wanneer je de strijd met jezelf en de wereld doorziet en opgeeft. Dan zijn we in staat open te leven vanuit ons Hart. Dit verandert onze levensstroom, waarin we ieder als onszelf herkennen en tegemoet treden. Dan zijn we in staat om onvoorwaardelijk lief te hebben. Zo is dit boekje geboren, om door te geven van Hart tot Hart. De stukken in dit boekje hebben verschillende invalshoeken, maar gaan uitsluitend over deze vrijheid, die voor ieder van ons beschikbaar is. Wanneer je de stukken leest vanuit je gevoel en de tijd neemt om ze binnen te laten komen, proef je wellicht de vrijheid en goedheid die er nu al is. Dit boekje is geschreven voor mensen die genoeg hebben van alle leugens en verzinsels en die eindelijk vanuit hun eigen bron willen gaan leven. Een mooi vormgegeven boekje met daarin korte teksten van Djihi Marianne over de vrijheid die voor ieder persoon is weggelegd. In korte, heldere stukjes, soms dialogen, soms waarnemingen, beschrijft ze hoe mensen weer tot zichzelf kunnen komen, hoe ze de leugens en verzinsels om hen heen los kunnen laten en hoe ze weer vanuit hun eigen bron kunnen gaan leven. Een waardevol cadeau! NBD|Biblion recensie “Vrijheid is een keuze, iedereen is daartoe in staat.” Al van oudsher komen zoekers bij elkaar om de waarheid van het leven te doorgronden. Dit noemt men: Satsang. Sat betekent: in waarheid zijn. Sanga betekent: gemeenschap. De schrijfster is representante van de Advaita Vedanta (non-dualisme). Deze Advaita Vedanta is een oude traditie uit het hindoeisme. Het wordt het directe pad genoemd, het onmiddellijk zien. In plaats van oplossingen te zoeken voor de problemen die men tegenkomt in het leven, leert de schrijfster mensen stil te zijn, pijn te voelen en geduld te beoefenen. Uit die stilte kan ruimte ontstaan. In dit fraai vormgegeven boekje met daarin korte teksten over de vrijheid die voor iedere persoon is weggelegd, geeft zij d.m.v. vragen en antwoorden, meditaties en waarnemingen, aan hoe mensen weer bij hun oorspronkelijke staat kunnen komen, hoe ze leugens en verzinsels om hen heen los kunnen laten en weer vanuit hun eigen kern kunnen leven. Bevat twee voorwoorden en appendices en een korte informatie over de schrijfster. Veel witruimtes in de bladspiegel. (NBD|Biblion recensie, Franca Duindam)

 

Zitten in Stilte: Jeroen Witkam

Teisho’s zijn teksten die worden uitgesproken tijdens zenmeditaties. Je leert er stil en aandachtig te zijn. Ontstaan in de praktijk, zijn de teksten ragfijn, helder en prettig om te consumeren. Het boek Zitten in stilte bevindt zich op een ontmoetingspunt van za-zen (letterlijk: zitten in stilte) en christendom, een brandpunt van twee culturen en religieuze ervaringen. Deelnemers aan de meditatie bevinden zich in de lege ruimte tussen die twee culturen en laten zich vormen door het taalspel en de ervaringsdiepte van beide. Maar met geen van beide vereenzelvigen zij zich helemaal. Het is de bedoeling de vonken van herkenning te laten overspringen, zodat een wederzijdse bevruchting ontstaat. Het naar elkaar toeademen van stilte is daarbij een grote weldaad. Dit praktische boek is geschreven door de voormalige abt en zenleraar van het klooster Maria Toevlucht in Zundert. Al in de jaren zeventig is in dit klooster de verbinding gelegd tussen het Oosten en het Westen. Dit begin groeide uit tot een bijzonder ‘product’ van de gemeenschap: de drukbezochte zenweken en -weekenden. Voor geïnteresseerden in oosterse meditatie, met of zonder christelijke achtergrond. Zenmeester Jeroen Witkam (1931) was decennia lang abt van het klooster Maria Toevlucht in Zundert. Hij behoorde tot de eersten die zen in Nederland introduceerden. Hij schreef eerder onder andere In een kring van licht (1996) en De stilte van het woord (1998). Tegenwoordig geeft hij zentrainingen, ook bij bedrijven.

NBD|Biblion recensie

Deze uitgave bevat vijfendertig teisho’s ofwel toespraken die tijdens een zenboeddhistische meditatie (zazen) worden gehouden. De bedoeling van de toespraken is voor de deelnemers van de meditatie het proces van mediteren te verhelderen en ze te helpen dit vol te houden. De auteur (1931) was decennialang abt van het klooster Maria Toevlucht in Zundert en een van de eersten die zen in Nederland introduceerde; hij schreef bijvoorbeeld ‘In een kring van licht’*. Hij slaat met ogenschijnlijk gemak een brug tussen het oosterse en westerse gedachtegoed over spirituele bewustwording, waarbij het christendom en (zen)boeddhisme voorop staan. Hierbij vallen de grote overeenkomsten op. Bovendien laat hij bewust bepaalde thema’s (lijden) terugkeren om ze steeds in een ander verband te plaatsen. De kracht van dit boek is dat de auteur in staat is om in eenvoudige, heldere en treffende bewoordingen de verschillende fasen en aspecten van meditatie en bewustwording te beschrijven. Het boek is dan ook uitermate geschikt voor de westerse lezer die geïnteresseerd is in oosterse meditatie. (NBD|Biblion recensie, J. Hodenius)

 

Met Kinderen de Stilte ontdekken: Gerda Maschwitz

In contrast met onze hectische samenleving ontdekken steeds meer ouders het belang van rust en stilte in het leven van kinderen en gaan op zoek naar wegen om hier concreet aandacht aan te besteden. Dit boek voorziet precies in deze behoefte. Het biedt onderwijsgevenden en ouders vooral concrete en praktische handreikingen om meer met aandacht en stilte te doen. Aandacht bevordert de concentratie en voorkomt oppervlakkigheid. Het waarnemen van stilte herstelt de balans tussen rust en activiteit. Stilte maakt de ‘religieuze’ dimensie van het leven tastbaar. De aangereikte oefeningen zijn talrijk en goed uitgewerkt en getuigen behalve van variëteit ook van creativiteit. Het gaat niet alleen om het individuele kind maar vooral ook om een intensiever en vervulder gemeenschappelijk ervaren van aandacht en stilte.

NBD|Biblion recensie

Kinderen hebben tegenwoordig een druk leven; van allerlei kanten krijgen zij de hele dag prikkels. Voor ouders is het belangrijk af en toe een moment te creëren waarop het kind tot rust kan komen zonder allerlei heftige indrukken. In dit boek wordt vanuit de leer van de eutonie een aantal praktische handreikingen gedaan om kinderen bewust te laten worden van hun lichaam en het concentratievermogen te verbeteren. Eerst worden de mogelijkheden uiteengezet; vervolgens worden oefeningen aangeboden om allerlei facetten van het losmaken of vrijmaken beschreven. Het hele boek heeft een spiritueel karakter. Door deze inslag zal het boek een beperkt aantal mensen aanspreken. Tussen de oefeningen zitten echter activiteiten die zeer geschikt zijn voor alle kinderen. De oefeningen zijn creatief, spelen in op het lichaamsbewustzijn van kinderen en stimuleren de fantasie. Een bijzonder boek voor ouders en opvoeders van kinderen. (Biblion recensie, Drs. M.L. de Jager)

 

De Donkere Stilte van God: Jan Bluyssen

Jan Bluyssen deelt zijn ervaring met ons als het gaat om geloven als vorm van transparant leven. Voor hem maken mystici daar onlosmakelijk deel van uit. De donkere stilte van God is een boek voor mensen die zoeken te geloven. De auteur is ‘ervarenderwijs op zoek’ gegaan naar God. Hij heeft dat gedaan door zijn oor te luister te leggen bij mensen die letterlijk ervaringsdeskundigen zijn, ‘mensen die op bijzondere wijze door God zijn geraakt’, zoals hij het zelf zegt: de mystici. Zijn belangrijkste gidsen zijn Augustinus, Bernardus van Clairvaux, Meester Eckhart, Jan van Ruusbroec, Teresa van Avila en Johannes van het Kruis. Gebruikmakend van de sporen die de mystieke ervaring heeft achtergelaten, heeft Jan Bluyssen een fijnzinnig essay over de donkere stilte van God gecomponeerd. Gelet op wat er in Nederland momenteel gaande is rond de vraag naar God is dit het juiste boek op het juiste moment, van de juiste schrijver met de juiste gerijpte levenservaring. Een boek om dankbaar voor te zijn.

NBD|Biblion recensie

Jan Bluyssen was bisschop van ’s Hertogenbosch van 1966 tot 1984, het jaar dat hij om gezondheidsredenen moest stoppen met het uitoefenenen van het bisschopsambt. Na die tijd heeft hij diverse boeken geschreven over spiritualiteit. Dit boekje gaat over zijn zoektocht naar God en om de wil om zijn ervaringern hierover met anderen te delen. Hoewel hij zelf, volgens zijn zeggen, geen echte mystieke beleving heeft gehad, beveelt hij wel aan de zoektocht te volgen die mystieke schrijvers in het verleden hebben gemaakt zoals die van St. Augustinus, Johannes van het Kruis, Theresia van Avila en Jan van Ruusbroec. Hij benadrukt daarbij steeds dat God niet in onze aardse begrippen te vatten is en daarom zo goed als onkenbaar is, maar dat we wel steeds open moeten staan voor Zijn ingevingen. Naast een inleiding van Gerard Rooijakkers over de mystieke paradoxen van Bluyssen, is er op het einde een nabeschouwing van Peter Nissen over de waarde van dit boekje in de huidige tijd waarin de gebondenheid aan kerk en officiele religie is afgenomen. Zoals de eerdere boeken van de auteur is ook dit boekje, vooral voor de katholieke lezers, zeer aan te bevelen. Gebonden uitgave in pocketformaat met leeslint en enkele illustraties in kleur; kleine druk. (NBD|Biblion recensie, Dr. H.Chr. van Bemmel)

 

God in de Stilte: J. Nauta

Stilte fascineert mensen. Stilte ervaren is een emotie die diep raakt en inspireert. Velen zoeken bewust die stilte op in kloosters in Nederland of daarbuiten (Taizé). Wat is dat toch met die stilte? Wat zoeken mensen daarin? En heeft stilte met God te maken? ..De auteur, onder de indruk van de stilte en geboeid door bovengenoemde vragen, plaatst de huidige aandacht voor stilte in historisch perspectief. Hoe heeft de stilte in de geschiedenis van de christelijke geloofsbeleving gefunctioneerd? En: kan ik, kunnen wij daar iets mee? Nauta voert ons mee in zijn zoektocht naar de spirituele stilte-ervaring van Jan van Baal en de stilte van de stikdonkere nacht van Elie Wiesel. Maar ook Augustinus, Meester Eckhart en Henri Nouwen komen we tegen. Na de `getuigen van de stilte´ gaat hij in op allerlei theologische vragen. De vragen rond Gods aanwezigheid of verborgenheid. De vraag naar de werkelijkheid en de ervaarbaarheid van God. Tenslotte wordt kort stilgestaan bij de vraag op welke wijze in de praktijk van het christenzijn en het kerkzijn de stilte een rol speelt of kan spelen.

 

Zangen van Stilte: Marcel Messing

Eerder schreef antropoloog-filosoof Marcel Messing De stilte die tot ons spreekt; balanceren tussen tijd en tijdloosheid. Kern van dit boek was de teloorgang van stilte en wijsheid. In Zangen van stilte wordt de diepte en kracht van de stilte bezongen. In deze tijd, waarin een ontwaarding van waarden plaatsvindt en verruwing van de taal aan de orde van de dag is, hoopt dit boekje een stiltekompas te zijn.

NBD|Biblion recensie Kennis, bewustzijn en geluk staan symbool voor de ontplooiing van emotionele volwassenheid. Dat is de kern van de gedichten in deze bundel over het nemen van verantwoordelijkheid om via de weg van wijsheid de essentie van de stilte en het Zelf te doorgronden. Om dit te bereiken is het noodzaak te verinnerlijken. Bewuste aandacht biedt de mogelijkheid om innerlijke conflicten waar te nemen en te overwinnen. Het is de stem der stilte die vanuit de gedichten opkomt en aanspoort boven het denken uit te stijgen, de volheid van de leegte te ervaren en geestelijk alles los te laten. Marcel Messing is een ingewijde in diverse esoterische stromingen, waaronder de Vedanta. Zijn gedichten zijn onder meer beïnvloed door het (Zen)Boeddhisme, de Gnosis en de Vedanta. Ze zijn doordesemd van spiritualiteit en liefde voor het bestaan in het hier en nu. Geillustreerd met (abstracte) tekeningen in zwart-wit die de sfeer van de poëzie goed weergeven. Het taalgebruik is verzorgd. Gebonden uitgave in pocketformaat. (NBD|Biblion recensie, Ruud Booms)

 

Stilte van het Hart: Robert Adams

Robert Adams (1928 – 1997) was een bekende en geliefde Amerikaanse advaita-leraar. Op 14-jarige leeftijd, tijdens een wiskundeproefwerk op school, kreeg hij een verlichtingservaring. Een paar jaar later vertrok hij naar India naar de heilige berg Arunachala waar Ramana Maharshi zijn ashram had. Daar bleef hij de laatste drie jaar van Ramana’s leven, waarna hij terugkeerde naar Amerika. Stilte van het hart, deel 1 bevat indrukwekkende en boeiende lezingen, teksten en gesprekken met Robert Adams opgenomen tussen 1991 en 1993. Diverse onderwerpen komen in dit boek aan de orde, waaronder zelfonderzoek, overgave, bewustzijn, illusie en waarheid. ‘Er is niets denkbaar in het universum dat je kan vertellen wat je bent. Het is niet te vatten in woorden en gedachten. Met je beperkte verstand kun je nooit begrijpen wie je bent. Probeer dat dus niet te doen. Het werkt andersom. Pas als je werkelijk ophoudt met denken over wie je bent, of willen weten wie je bent, als je stopt met analyseren en het ontrafelen van het raadsel, laat de waarheid over jezelf zich kennen.’

NBD|Biblion recensie

Binnen de Advaita Vedanta, een non-dualistische mystieke en religieuze levensbeschouwing, die zijn wortels heeft in het India van voor de christelijke jaartelling, is realisatie van het Innerlijk Zelf het ultieme doel. Dat kan onder meer worden bewerkstelligd door het volgen van het pad van wijsheid, Jnana Yoga. De invloed van en het ondergaan van de kennis van een gerealiseerd mens is van wezenlijk belang om spiritueel te groeien, het verleden en de toekomst los te laten en te verkeren in het hier en nu. Dit boek is gebaseerd op lezingen, bijeenkomsten en gesprekken met Robert Adams (1928-1997) tussen 1991 en 1993. Adams was een traditioneel leraar, die zich binnen de leringen van Sri Ramana Maharshi over innerlijke stilte heeft ontwikkeld. Zijn teksten zijn transparant, geserreerd en direct. Aan de hand van onderwerpen zoals meditatie, overgave, bewustzijn, waarheid, illusie en reflectie bespreekt hij het permanente leerproces om tot de kern van de advaita-vedanta door te dringen en de ware natuur van het Zelf te ontdekken. Smal boek met een verklarende woordenlijst. (NBD|Biblion recensie, Ruud Booms)

 

Ontsloten Stilte: B. Weusten

Negen leden van de rooms-katholieke Orde van de Heilige Clara, Clarissen genoemd, die in kloosters in Megen, Nijmegen en Someren wonen, vertellen openhartig elk een eigen levensverhaal. Zes zusters, ingetreden omstreeks de jaren veertig en vijftig, staan stil bij de eisen die het monastieke kloosterleven aan stilte, gebedsritme en beslotenheid stelt en vertellen voorts over de veranderingen die zich in de loop van de jaren in de communiteiten hebben voltrokken (meer openheid, minder strenge interne regels, grotere persoonlijke ontplooiing). De twee anderen, ingetreden in de jaren zeventig, belichten de meer actuele vorm van kloosterleven. De bedoeling van deze uitgave, samengevat in de ondertitel ‘over roeping, verlangen en kloosterleven in de twintigste eeuw’, wordt jammer genoeg enigszins verduisterd door de veelheid aan weinig zeggende detailinformatie in de interviews en de levensoverzichten. Het geheel wordt afgesloten met een historisch overzicht omtrent de stichteres Clara van Assisi (1193-1253) en haar volgelingen door de eeuwen heen. Als bijlagen: geraadpleegde literatuur, verklarende woordenlijst, tijdtafel. Negen fotoportretten in zwart-wit van de fotograaf Guus Bekooy; met een groot aantal zwart-witfoto’s uit het archief. (NBD|Biblion recensie, Ton Smits)

 

Stilte … geboren in Stilte: Daisha Bol

Het lezen van dit Stilte-boek vergt een zekere dosis moed. Want de rijk geschakeerde, op zichzelf staande – en toch ook weer verbonden – verhalen staan garant voor het oproepen van emoties bij de lezer(es). Uiterst spirituele onderwerpen, gidsende reflecties en concreet omschreven oefeningen worden afgewisseld met dieprealistische, aangrijpende verhalen. Als rode draad loopt daar doorheen: het aanwenden van Stilte voor innerlijke ontwikkeling en groei. De meeste lezers zullen misschien per keer één verhaal tot zich nemen, want de inhoud nodigt uit tot rustig laten bezinken. Anderen zullen het boek in eerste instantie niet kunnen neerleggen. En daardoor de inhoud en zichzelf tekort doen. Waardoor nog een keer lezen is aan te bevelen. Hoe dan ook: auteur Daisha Bol weet te inspireren, te boeien, tot nadenken aan te zetten, te ontroeren – en meer. En bovenal: een dimensie in het begrip Stilte te leggen die een leven ingrijpend kan veranderen. Daisha Bol (1947) maakte, een kleine twintig jaar geleden, vanuit een gedegen achtergrond in het bedrijfsleven de overstap naar spiritualiteit; zij wilde haar bijzondere gaven ten volle kunnen benutten. Op basis van een grote dosis studies, maar bovenal door haar bijzondere levenservaring, slaagde zij erin om – op uiteenlopende wijzen – betekenis en invulling te geven aan de levens van honderden, duizenden mensen. Op het monumentale landgoed De Wellenberg Staete in Voorst (bij Zutphen) houdt Daisha zich met haar team bezig met, zoals zij het zelf omschrijft, ‘het bevorderen van het geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk welzijn en tevens het ondersteunen en adviseren van mensen – en bedrijven – die daar behoefte aan hebben of baat bij vinden. Met name door het tot stand brengen van contacten tussen mensen onderling en het organiseren van een breed scala aan activiteiten en/of opleidingen; alles gericht op het streven naar een beter, leefbaar en harmonieus functioneren.’

 

De Weg van Stilte: A. de Mello

De Weg van Stilte van Anthony de Mello bevat prachtige verhalen over monniken, rabbi’s en soldaten, sprookjes en legenden, anekdotes en zen-uitspraken die, samen met simpele gewaarzijnsoefeningen, dit boek tot een waar juweel maken. De Weg van Stilte is, net als zijn vorige boek Bewustzijn, ook weer een combinatie van christelijke mystiek en oosterse filosofie, gelardeerd met verhalen uit verschillende tradities, zowel uit het oosten als het westen. ‘De zin van gebed, van liefde, van spiritualiteit en van godsdienst is je te bevrijden van iedere illusie. Het is geweldig, écht geweldig, als godsdienst dat kan bewerkstelligen. Een godsdienst die dat niet doet, is een plaag, een last die je moet zien te vermijden. Als alle illusies eenmaal zijn losgelaten, kan je hart helemaal open gaan staan en wordt het vervuld van liefde. Op dat moment ontstaat geluk. Op dat moment treedt er een verandering op. En alleen op dat moment zul je weten wie God is…’ Anthony de Mello

NBD|Biblion recensie

Tweede Nederlandse vertaling van de spirituele bestseller-auteur (pater jezuïet/psycholoog/zen-beoefenaar, gestorven in 1987; veelvuldig internationaal vertaald). Het betreft een elementaire cursus (oorspronkelijke uitgave 1992) in Gods- = geluks-vinding; eenvoudig geformuleerd in wij-/jij-aanspreekvorm, vol aanschouwelijk materiaal in de vorm van verhaal/anekdote/uitspraak (veel uit oosterse en westerse spiritueel-religieuze tradities), met praktische wenken en oefeningen. Toon van dit onderwijs is pastoraal bemoedigend/prikkelend. Essentie: onderken het illusoire van onze ‘normale’ bewustzijnsprioriteiten (lawaai), en het werkelijke / ware toont zich (stilte). Door eigen bescheidenheid en eenvoud maakt het boek zelf waar wat het ‘propageert’. De lezer zal zich wel moeten verbinden tot gebruiker; bij enkel kennisnemende lezing blijft de inhoud mager en te simpel om waar of interessant te zijn. (Biblion recensie, G. Visser)

 

Stilte innerlijke rust in een hectische wereld: Feldman

De meesten van ons zijn vooral bezig een positie in deze wereld te veroveren. In al die drukte vergeten we vaak stil te zijn, ook al hebben we daar behoefte aan. Maar ook in een drukbezet leven kunnen we toegang tot stilte krijgen en die blijvend een plaats geven. Dit is de centrale boodschap van het prachtige fotoboek Stilte. Stilte is een boek dat ons tot rust wil brengen – je kunt het inkijken, lezen, maar het is vooral bedoeld om echt te gebruiken. NBD|Biblion recensie Stilte is een centraal begrip in veel spirituele tradities en in het bijzonder in het boeddhisme. De auteur, bekend meditatieleraar en schrijver van diverse boeken over boeddhisme, meditatie en spiritualiteit, laat in dit boek aan de hand van een combinatie van kleurenfoto’s en tekst zien hoe drukbezette hedendaagse mensen in staat zijn in hun dagelijks leven ‘heiligdommen van stilte’ te scheppen. Door gebruik te maken van momenten van stilte worden mensen in staat gesteld tot het verwerven van zelfkennis, het bereiken van innerlijke vrede en het formuleren van een nieuwe kijk op het bestaan. De auteur is ervan overtuigd dat mensen kunnen leren op elk moment en overal stilte te vinden. De foto’s en teksten in dit boek moeten hen daarbij helpen. Ze geven samen een beeld van de geschiedenis van het denken over stilte, alleen zijn en eenzaamheid, aandacht, zelfkennis en het bereiken van innerlijke vrede en verlichting. Foto’s, typografie en teksten vormen een mooi geheel in dit mooi uitgevoerde boek en zullen vooral een breed, spiritueel geïnteresseerd publiek aanspreken. (Biblion recensie, Drs. N.P. Aders)

 

Taal van de Stilte verhalen en parabels uit Oost en West: Erich Kaniok

Dit boek bevat een verzameling korte spirituele verhalen en parabels afkomstig uit verschillende culturen en geloofstradities; van christelijke parabels en soefiverhalen, tot boeddhistische en joodsmystieke vertellingen. Deze verhalen vol wijsheid zijn inspirerend en niet moralistisch. NBD|Biblion recensie Evenals het vorig jaar verschenen belevende ‘Sleutels tot het hart’* van dezelfde auteur (inmiddels derde druk) bevat ook deze bundel verhalen en parabels uit een keur van religies en wijsheidsscholen, in totaal zesenvijftig. De uitgever, voornamelijk gespecialiseerd in boeddhistische geschriften, publiceert dit als tweede deel in de reeks ‘Dharma-geschenk’. Daarin past het gezien zijn format goed, gezien de laagdrempeligheid, de kortheid (een tot vier bladzijden) en het verzorgde vierkante formaat. De methode van doorgeven van de leer door verhalen uit verschillende bron (die moreel van aard en niet moralistisch zijn) vindt men onder ander ook veelvuldig in het werk van Osho. De teksten – afkomstig uit christelijke, boeddhistische, soefistische en joods-mystieke bron – zijn de afgelopen dertig jaar door de auteur verzameld en vertaald. De hoofdthema’s van de bundel zijn de zoektocht naar verlichting, de misvattingen van het ego tegenover de goddelijke waarheid en de vastgeroeste en egoïstische overtuigingen van de mensheid. Met ruime witmarge en stemmige natuurfoto op voorplaat. (Biblion recensie, J. Hodenius)

 

Sprankelende Stilte bron van vernieuwend leiderschap: Brigitte van Baren

In het bedrijfsleven zien we een toenemende persoonlijke druk die onmenselijke vormen begint aan te nemen. Het is hoog tijd die ongezonde werkspiraal te keren door stilte en verstilling als kwaliteitsbegrippen te introduceren. Her en der zijn ondernemers op zoek naar andere, meer persoonlijke vormen van leidinggeven. De ontwikkeling van authentiek leiderschap begint met tijd reserveren voor de stilte die toegang geeft tot onze diepere belevingswereld en die van de ander. Zo ontstaat er een leiderschapsvorm die eerder dienend dan sturend is en medewerkers vanuit bezieling begeleidt. Stilte en diepgang resulteren in effectievere werkwijzen, in meer bereiken door minder te doen. Ooit waren het geestelijke en het wereldse leiderschap nauw verweven. Brigitte van Baren legt in ‘Sprankelende stilte’ uit hoe en waarom die twee feitelijk bij elkaar horen. Ze besteedt ruime aandacht aan verstilling, onderlinge afstemming, dilemmahantering, conflicthantering en hun praktische toepasbaarheid in werksituaties. Haar zienswijze wordt aangevuld en in perspectief geplaatst door vijf interviews, waarin Coen Abbenhuis (NCRV), Jan-Willem van den Braak (VNO-NCW), Cees Breederveld (Rode Kruis), Karel Noordzij (NS) en Lizelotte Smits (NCW) vertellen hoe ze in hun leidinggevende positie het innerlijke en het zakelijke met elkaar verbinden. 1. Leiderschap, toen en nu 2. Spiritualiteit en bedrijfsleven: gescheiden werelden? 3. Het meditatieve aspect 4. Aspecten van innerlijk leiderschap 5. De praktische toepassing: meditatie in actie 6. Enkele richtlijnen voor innerlijk leiderschap 7. Wie achter de berg rook ziet 8. Spiritualiteit en leiderschap in de praktijk

 

Grote Stille Atlas van Nederland: Thom Breukel

In het drukke Nederland zijn nog talloze plaatsen waar stilte is. Maar je moet ze weten te vinden! Er zijn kerken, synagogen, moskeeën, Zen-zalen, waar de sereniteit wordt gekoesterd en bewaakt. Thom Breukel speurt al jaren naar plaatsen waar het nog rustig is. Hij heeft zich langzamerhand ontwikkeld tot deskundige op dit gebieden heeft een keuze gemaakt uit de ruim 3000 oude kerken in ons land, en uit andere plekken waar stilte kan worden ervaren. De Grote Stilte Atlas van Nederland geeft per provincie de adressen en de routebeschrijving van het openbaar vervoer naar dergelijke stilte-oorden. Het is een puur praktische hulp bij het vinden en genieten van rust. De auteur illustreert deze gids met trefzekere tekenpen. NBD|Biblion recensie Stiltegebieden zijn schaars in Nederland. Auteur en voormalig tekenleraar Breukel is al jarenlang daarnaar op zoek en stelde op grond van vragenformulieren dit boek samen waarin een keuze is gemaakt uit ruim 3000 oude kerken en andere plekken van stilte die ons land kent. Het boek bestaat uit meer dan 500 adressen van stilteruimten, voor het overgrote deel kerken en kloosters. De te bezoeken adressen zijn per provincie geordend en bevatten tevens informatie over contactpersonen, telefoonnummers, bereikbaarheid per openbaar vervoer en soms een overnachting. De cultuurhistorische informatie is zeer beknopt. Aan elke provincie gaat een overzichtskaartje met de genoemde steden en dorpen vooraf. Het boek eindigt met een aantal logeeradressen langs het zgn. Pieterpad, een verklarende woordenlijst en een plaatsnamenregister. Het is geillustreerd met eigen gemaakte tekeningen van de te bezoeken plekken. Met woordenlijst en register. (Biblion recensie, Dr. J. Kroes)