Ieder mens verlangt naar harmonieuze, inspirerende relaties en heeft daar meestal heel veel voor over. Hoe kan het dan toch dat relaties nogal eens met wrijving en teleurstelling gepaard gaan? Wat is de achtergrond van kwetsing en van teleurstelling in relaties? Hoe komt het toch dat het zo lijkt te zijn, dat hoe belangrijker de ander voor ons is, hoe dieper we juist in die zo belangrijke persoon teleurgesteld kunnen raken?

In deze lezing gaat Chris Kersten in op de achtergronden van teleurstellingen en vooral van kwetsing en belediging in relaties, in het bijzonder in partnerrelaties. Wat is het in ons dat gekwetst kan raken en zo gevoelig is voor de aard van de bejegening?  Wat kun je er mee?

Iedereen weet dat relaties en de communicatiemogelijkheden in relaties dicht kunnen slibben. Je weet van elkaar dat je nog steeds belangrijk bent voor elkaar, maar tegelijkertijd kun je elkaar niet, nauwelijks, moeilijk of veel moeilijker dan ooit bereiken. Hoe kun je relaties schonen van aan elkaar opgelopen pijn, dat is een centrale vraag. Vanuit een zijnsgeoriënteerd kader gaat Chris Kersten daarop een antwoord proberen te geven.

Rotterdam – deel 1

Rotterdam – deel 2

Lier, België – deel 1

Lier, België – deel 2