De mens bestaat voor een groot deel uit allerlei vloeistoffen. Vloeistoffen hebben als neiging in resonantie te gaan met trillingen. Ook planetaire trillingen hebben een invloed op de mens. Planetaire trillingen worden dan ook in een aantal therapieën gebruikt als diagnose-instrument of als helingsinstrument.

Zo kennen we de planetaire stemvorken, de planetaire carillons en de planetaire gongs, die steeds gekalibreerd zijn op een bepaalde planetaire frequentie, zij het dat ze geheroctaveerd zijn om door door het menselijk oor waargenomen te kunnen worden.

Ook klankschalen vallen in deze rubriek met dien verstande dat ze een samenspel vormen van energieën. Elke klankschaal bestaat immers uit de 7 metalen, zij het in telkens andere verhoudingen waardoor de werking ook wat anders is. De ene klinkt zogenaamd mooier dan de andere.

In het programma gaan we achtereenvolgens werken met een aardegong en een zonnegong.

De aardegong heeft als werking dat we meer geaard worden als we ons eraan over kunnen geven, kunnen we dit moeilijk of niet dan kan de ervaring minder aangenaam tot pijnlijk worden

De zonnegong heeft als werking dat we de zon (op verschillende niveau’s) in ons leven kunnen laten schijnen. Hier geldt mutatis mutandis hetzelfde als werking.

Elke massage duurt ruim een half uur tenzij de aanwezigen daarna nog verder willen gaan. De al dan niet aangename ervaringen van de deelnemers geven aan in welke mate de deelnemer geaard is en in welke mate hij de zon in zijn leven kan laten schijnen. Specifieke lichamelijke sensaties vertellen via de symbolentaal (de kosmische taal) welke boodschappen het lichaam wil geven aan de deelnemer. Daarvoor kan al dan niet tijd worden vrijgemaakt. De ervaring leert dat er meestal wel wat vragen oprijzen bij de deelnemers.