Als Centrum Zijnsoriëntatie willen wij een gemeenschap zijn van cliënten, studenten en medewerkers die gericht zijn op “Zijn” eerder dan op “Hebben”. We geloven er in dat ieder mens van betekenis wil en kan zijn voor de wereld. Dit kan het beste door te leren op je gemak te zijn met jezelf en met anderen, door te leren echt in contact te zijn met wie en wat er is, door werkelijk jezelf te zijn en daardoor in staat jouw waarheid te leven en tot uitdrukking te brengen.

We bieden uitzicht op groei- en ontwikkelingsmogelijkheden waardoor veel mensen problemen of moeilijkheden als kans en als uitdaging gaan zien. Geleidelijk ontwikkelt zich daardoor de moed, de wil en het doorzettingsvermogen om problemen aan te kijken en die te gebruiken om jezelf op een hoger plan te brengen. Veel cliënten worden na verloop van tijd studenten en blijven vaak vele jaren deelnemen aan onze trainingen. Voor hen is zijnsoriëntatie een wezenlijk pad.

Ons logo, de Heilige of Indische Lotus, Nelumbo nucifera, is een waterplant uit de familie Nelumbonaceae en komt oorspronkelijk uit Indonesië en India.

Hoewel de Lotus in moerasachtige bodem groeit zijn de bloemen en bladeren nooit bevuild, modder en water hechten zich niet aan de bladeren. Dit zelfreinigend vermogen wordt het lotuseffect genoemd.

Omdat hij ontstaat uit de modder symboliseert hij de Goddelijke geboorte en zuiverheid. Goden, Boeddha’s en Bodhisattva’s zitten meestal op een troon van een open lotusbloem zoals bijvoorbeeld Boeddha en Vishna en worden vanwege de heilzame werking als zodanig gevisualiseerd door beoefenaars.

‘Een lotusbloem heeft een wortelstelsel dat zich in de modder horizontaal vertakt. Vanuit die basis schieten de lotusbloemen naar omhoog. Boven het water lijkt het dan alsof de lotus op zichzelf staat, maar in de modder blijkt de onderlinge verbondenheid tussen de bloemen. Daarmee symboliseert de lotusbloem voor het mahayana-boeddhisme, de bodhisattva. Deze verbindt zijn lot aan dat van alle wezens, en stelt Verlichting uit tot alle wezens op het Grote Voertuig mee de verlichting kunnen realiseren. Geboren worden in het Reine Land, is geboren worden in een lotus: aangeraakt door de modder van samsara, maar er niet door bezoedeld.’

Indische godinnen worden vaak afgebeeld met een Lotusbloem in de hand. De Indische leer van de chakra`s baseert zich op de acht bloembladeren van de Lotus.

De lotus groeit nu ook in Japan, Suriname, Thailand, Australië en in het zuidoosten van de USA. De stengels dragen afzonderlijk bladeren of bloemen en kunnen afhankelijk van de diepte van het water waarin ze groeien ruim 5 meter lang worden. De uit het bestuderen van de plant verworven kennis vindt nu veel technische toepassingen bijvoorbeeld bij lakken.

De grote roze of witte bloemen steken een weinig boven de bladeren uit, zij openen zich vroeg in de ochtend en sluiten zich `s avonds weer.

De plant heeft een kegelvormige vrucht waarin de zaden zich in gaten bevinden. Als de zaden rijp zijn draait de vrucht zich naar beneden zodat de zaden in het water kunnen vallen. Die zaden blijven heel lang (soms honderden jaren) kiemkrachtig.

In de oorsprongslanden vindt men dat de Lotus een heilzame werking op het gehele lichaam heeft en worden Lotusbloemen, zaden, wortels en jonge bladeren gegeten. Zelfs de zaden worden gegeten nadat ze van de bittere vliezen zijn ontdaan. In de grote bladeren wordt voedsel verpakt en jonge bladeren worden gebruikt voor de behandeling van koorts, overmatig zweten en diarree. De wortelknopen worden verondersteld een positief effect te hebben op hart, nieren en milt. Ze hebben een bloedstelpende werking, terwijl de zaden worden toegepast bij irritaties, slapeloosheid, onregelmatige hartslag.

(Bron: Wikipedia)

Lees ook: ‘Een Positieve Levensvisie als Hart van de Visie van Centrum Zijnsoriëntatie’.

Klik hier daarvoor.