Trainer Zijnsoriëntatie

Vaak wordt het door de deelnemers aan onze groepen gezegd: “Jullie werk is het mooiste wat er bestaat”. En inderdaad, het is een voorrecht om mensen het mooiste in zichzelf te kunnen laten voelen en verwoorden en op een steeds dieper niveau de schoonheid van het leven te kunnen laten ervaren. Dat is immers wat zijnsgeoriënteerde begeleiding en training mogelijk maakt. Minder bepaald worden door teleurstellingen en oude verwondingen, een vrijer bestaan leiden en meer genieten van contacten met andere mensen, van de natuur, van het leven zelf, dat is waartoe je mensen als Trainer Zijnsoriëntatie in staat stelt.

En als je een trainer bezig ziet, lijkt het allemaal zo gemakkelijk. Toch is er veel ervaring, opleiding en training nodig om dat gemak, die creativiteit en spontaniteit meester te worden. Als groepstrainer is er sprake van een voortdurende wisselwerking met de groep en in die wisselwerking komt al dan niet met behulp van de oefeningen en begeleiding het resultaat bij de deelnemers tot stand.

Dat vraagt in de eerste plaats dat je vaardig bent in individuele zijnsgeoriënteerde begeleiding. Dat is immers wat je vaak, maar dan wel erg kort en krachtig, ook doet in een groepsbijeenkomst. Daar komt dan de kunst van de overdracht of ook wel transmissie genoemd, bij. Als spiritueel trainer of spiritueel leraar breng je heel veel over tussen de woorden en door de toonzetting. Dat is een belangrijk aandachtspunt in een Opleiding Trainer Zijnsoriëntatie. Daar speelt herhaalde oefening en constructieve feedback een belangrijke rol in deze opleiding.

Verder is een diepgaand, vanzelfsprekend inzicht in de zijnsgeoriënteerde visie nodig en de mogelijkheid die te vertalen in de oneindigheid van praktische vragen waar mensen mee komen. Aan de ene kant is grondige studie van het vak daarbij een voorwaarde. Aan de andere kant dient die visie het resultaat te zijn van de persoonlijke ervaring van de trainer. Dat kan alleen bereikt door een intensief en diepgaand begeleid innerlijk proces. De zijnsgeoriënteerde visie is immers een fundamentele visie, een visie waar ieder op uitkomt die wezenlijk innerlijk werk doet en thuis is in de diepere psychologie van spirituele benaderingen.

En als we het hebben over de visie doelen we natuurlijk in de eerste plaats op de zijnsgeoriënteerde levensvisie. Daar komt bij de zijnsgeoriënteerde visie op begeleiding in het algemeen en op het herstel van oude wonden en trauma’s. Ook in het individuele werk maar toch vooral ook in het groepstraining werk speelt de didactische visie en een wijze opbouw van het pad een doorslaggevende rol. Dat vraagt goed zicht op stappen in de natuurlijke weg van zelfbevrijding, zelfrealisatie en zelfactualisatie die een zijnsgeoriënteerde student door een goede aanpak als vanzelf zet en wel met alle uitdagingen van dien.

Daar komt onze visie op wat we de zijnsgeoriënteerde alchemie van het lichaam noemen bij. Inzicht daarin en begrip daarvan brengen we vooral in het persoonlijke werk dat mensen normaalgesproken naast groepstraining doen, hetgeen ook zo belangrijk is in het zelfbegeleidingswerk van studenten. Daar komt dan nog het mensen helpen vaardig te worden in het haarscherp woorden geven aan hun innerlijk voor zichzelf en in relatie met anderen.

Centrum Zijnsoriëntatie houdt zich uiteraard al sinds het begin van haar bestaan bezig met de opleiding van Trainers Zijnsoriëntatie. Al onze trainers zijn vanaf het begin daarin geschoold. Vanaf nu gaan we dat nu vooral meer systematisch doen en meer mensen die optie bieden. We kunnen ons als Zijnsgeoriënteerde benadering verheugen in een steeds maar groeiende belangstelling. Dat vraagt behalve goed getrainde Coaches Zijnsoriëntatie ook Zijnsgeoriënteerde Trainers voor het geven van groepen, opleidingen, workshops, retraites, lezingen enz.

Daarbij leert een trainer gebruik te maken van het bestaande, omvangrijke arsenaal van zijnsgeoriënteerde methoden en technieken. Daarnaast dien je als trainer ook in staat te zijn nieuwe oefeningen en werkvormen te kunnen ontwikkelen. Het doel van deze opleiding is dat je ook zelf nieuwe workshops en trainingen leert ontwikkelen rond thema’s die jou persoonlijk inspireren. Dat betekent uiteraard dat je werkveld als trainer uiteraard zowel binnen als buiten het Centrum kan liggen.

De opzet van de Opleiding Trainer Zijnsoriëntatie

De opzet van de opleiding is zo dat je deze naast andere trainingen of opleidingen en uiteraard naast je werk kunt doen. Daarom kiezen we voor een opzet van vier tweedaagse bijeenkomsten per jaar met daarnaast drie supervisiebijeenkomsten met een intervisiegroep en drie individuele sessies. Tijdens die zes sessies per jaar kun je ook individuele cliënten of studenten inbrengen.

We willen ons nog niet vastleggen op het aantal jaren dat deze opleiding vraagt. Zoals altijd schrijf je ook nu in voor een jaar en aan het eind van het jaar kun je dus stoppen en ben je vrij in het nemen van een tussenjaar.

Voorwaarde voor deze opleiding is dat je behoorlijk goed thuis bent in het individuele werk als Zijnsgeoriënteerd Coach. Dat betekent dat het misschien voor sommige mensen mogelijk is deze naast een hoger jaar van de Coachopleiding Zijnsoriëntatie te doen of tijdens een tussenjaar van de Coachopleiding.

Praktisch

Het programma van deze opleiding bestaat uit acht opleidingsdagen en drie supervisiedagen. Voorafgaand aan de Opleiding Trainer Zijnsoriëntatie vindt een kosteloos intakegesprek plaats. In het intakegesprek zullen we samen je persoonlijke en professionele doelstellingen onderzoeken en verhelderen hoe deze opleiding voor jou een succes zal worden.

Praktische Zaken

Leiding:

Data Opleiding:

8 opleidingsdagen:
14 en 15 mei,
9 en 10 juli,
17 en 18 september en
17 en 18 december 2021
Alle opleidingsdagen zijn van 10.00 uur tot 18.00 uur.

3 supervisiedagen:
Deze zullen worden gepland zo gauw de groep gevormd is.

Intake:

De Opleiding Trainer Zijnsoriëntatie wordt voorafgegaan door een kosteloos intakegesprek (online) met Georg Hubner.

 

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • Privé: € 1.750,00
  • Zakelijk: € 2.150,00

Hierin zijn de kosten voor de intake, 8 trainingsdagen, 3 supervisiedagen, en certificaat inbegrepen. Alle kosten zijn vrijgesteld van BTW.

Niet inbegrepen zijn de 3 leertherapiesessies van 1,5 uur. Deze worden separaat gefactureerd op basis van het inkomensafhankelijke in het Centrum geldende individuele tarief.

Ik wil mij aanmelden

  • Ruimte voor vragen of opmerkingen