Wat houdt eigenlijk het begrip ego in zoals dat in de spirituele tradities wordt gehanteerd? Wat houdt datzelfde begrip in in de psychologie? In deze voordracht gaat Chris Kersten in op de verschillen tussen de spirituele visie op ego en het begrip ego zoals dat in de reguliere psychologie wordt gebruikt.

In het boeddhisme wordt verlichting gelijkgesteld met bevrijding van ego en daarmee met bevrijding van lijden. Hoe kunnen we dat begrijpen? Helpt de nuchtere Westerse psychologie daarbij? Dat zijn vragen waar Chris in zin voordracht op in zal gaan.

Zijnsoriëntatie combineert in haar weg van zelfbevrijding zowel belangrijke spirituele als psychologische inzichten. Zowel de reguliere, klinisch psychologische benadering als de spirituele benaderingen zijn gericht op vermindering van lijden. Wat betekent dat voor de Zijnsoriëntatie? Hoe werkt dat uit?