Klik hier voor een overzicht van al onze Retraites & Stilte Retraites

Stilte en relaties

Stilte, rust en ontspanning hebben een helende werking op jezelf als persoon, maar ook op je relateren, op je ‘in-relatie-zijn’ met anderen. Vooral dat laatste, dat effect op relaties, is voor de meeste mensen een bijzonder, onverwacht en verrassend resultaat van elke stilte retraite die met een groep wordt gedaan. Het is vooral dat effect op de relatie wat mensen misschien wel als het meest opmerkelijke geschenk noemen aan het eind van een stilte retraite. Zo hebben we dat als Centrum Zijnsoriëntatie steeds weer mogen horen aan het eind van de vele door ons georganiseerde stilte retraites.

Relatietraining voor Partners (1) Hoofdfoto WEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afzien van converseren en kiezen voor in stilte ZIJN – in de eerste plaats met jezelf en tegelijkertijd met anderen – doet je afkicken van de gebruikelijke relationele patronen die het leven met anderen normaal gesproken bepalen en vaak ook belasten. Door af te zien van conversatie en te kiezen voor de stilte komt je ziel tot rust en gaat je hart als vanzelf open. In stilte retraites gaan mensen spontaan van elkaar houden. Je wordt weer blij met jezelf, met anderen en met je leven.

Dat vormt de achtergrond voor ons als Centrum voor de keuze om vooral ook partners de kans te bieden om samen in een groep met andere partners van dit prachtige effect van een stilte retraite te kunnen genieten. We bieden je daardoor de mogelijkheid je relatie een impuls te geven en deze daardoor verder of opnieuw tot bloei te brengen. Wat is er meer in het belang van jezelf?

 

Met je partner in stilte zijn

Uitgangspunt tijdens deze retraite is dat je er in de eerste plaats als persoon zelf voor kiest om in stilte te zijn met jezelf. En je doet dat steeds weer terwijl je partner in de buurt is….

Dat kan een uitdaging zijn, maar het kan. Ook dat hebben we de afgelopen jaren kunnen vaststellen met koppels die deelnamen aan stilte retraites. Je zult ontdekken dat de intimiteit met een ander volledig bepaald wordt door je vermogen intiem met jezelf te zijn.

Uitgangspunt in deze retraite is dat je het helemaal alleen met jezelf wilt doen en daardoor de ander de kans geeft om het helemaal met zichzelf te doen. Je neemt dus het risico om te moeten aanzien dat je partner helemaal gelukkig wordt met zichzelf, en dat dus zonder jou. Zoals jijzelf dus het risico neemt om te moeten of misschien wel te mogen ervaren dat je helemaal gelukkig kunt zijn met alleen maar jezelf, zonder de ander daarbij perse nodig te hebben. Twee ruggen

 

Wat zal blijken is dat deze benadering een vorm van emotionele autonomie brengt die het mogelijk maakt om weer voluit dankbaar te zijn voor vooral wie de ander is en dus voor wat de ander brengt, niet door iets voor jou te doen, maar alleen door puur zichzelf te zijn. Helemaal in vrede zijn en je compleet voelen met jezelf: er is een grote kans dat je dat in deze retraite gaat ervaren. Wat je gaat ervaren is één van de motto’s van Centrum Zijnsoriëntatie ‘wie goed voor zichzelf zorgt, is een geschenk voor de ander’. Dat motto sluit aan bij ons natuurlijke verlangen om door een ander als een geschenk ervaren te worden. Dat vraagt echter in de eerste plaats dat je jezelf als een geschenk kunt ervaren. Dat is iets waar juist een retraite met je partner je bij kan helpen.

Praktisch betekent dat vooral dat je gedurende deze retraite beiden bereid bent van conversatie af te zien, zonder dat dat overigens betekent dat je per se elkaars nabijheid vermijdt. Het is juist die letterlijke nabijheid die de beoefening van bij jezelf blijven mogelijk en bijzonder uitdagend maakt.

Een zijnsgeoriënteerde partnerrelatie in stilte

Stilte en de oriëntatie op jezelf brengt je op een natuurlijke manier de ervaring van Zijn. Een ander bekend motto van het Centrum en van onze opleiding is ‘Rusten in Zijn – Doen wat je écht wilt’. Dat motto is ook nu helemaal van toepassing. ‘Doen wat je écht wilt’ betekent in een retraite als deze vooral ‘laten’ ofwel vooral niet doen. We ontspannen in deze retraite als eerste heel kalm het werkpaard in ons. Dat doen we vooral door uiteenlopend meditatief, zijnsgeoriënteerd lichaamswerk. Hierdoor ga je in eerste instantie de gebruikelijke actie- en resultaatgerichte oriëntatie van je geest en je hart ervaren en kun je die daardoor loslaten. Door deze onrust waar te nemen, er rustig bij aanwezig te zijn en je er niet door te laten bepalen kom je als vanzelf in een meer open en meer voelende staat die de basis vormt voor de Zijnsstaat.

Het is deze Zijnsstaat die mogelijk maakt wat we binnen het Centrum gewoonlijk Zijnscommunicatie noemen. Dat is een hele bijzondere vorm van communicatie die je vooral zult moeten ervaren om haar werkelijk te kennen. Deze brengt de paradoxale ervaring met zich mee van helemaal jezelf zijn en tegelijkertijd helemaal de ander zijn. Totaal versmolten en totaal los en autonoom tegelijkertijd, zo kun je het ook omschrijven en dat kan zich uiteraard in allerlei gradaties voordoen. Kenmerkend voor de Zijnsstaat is dat deze samen gaat met de ervaring van allerlei zijnskwaliteiten zoals liefde, helderheid, vreugde, kracht, enz. In deze retraite zullen dat heel vaak met je partner gedeelde ervaringen zijn.

Om dit proces te ondersteunen kun je tijden de retraite je inschrijven voor korte persoonlijke sessies. Er zullen tijdens de retraite echter geen relatiesessies worden gegeven. Centraal staat het uitgangspunt dat je als persoon volledig de verantwoordelijkheid neemt voor jezelf om daardoor te kunnen ontdekken hoezeer die attitude de relatie dient.

 

Een retraite in de stilte en toch leerrijk

De bedoeling van deze retraite is dat je niet alleen ontspannen, bevrijd en met een goed gevoel over jezelf, over je partner en over de relatie met je partner naar huis gaat. De bedoeling is ook dat je een heleboel geleerd hebt op het gebied van relateren, communiceren, bij jezelf zijn en blijven in contacten. Niet alleen met je partner, maar ook met anderen.

0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Je leert een heleboel oefeningen die je ook thuis met je partner kunt doen. Daardoor kan het bevrijdende en verlichtende werk van deze retraite zich ook daarna voortzetten. Verder zal je visie op jezelf en op een partnerrelatie in zoverre een beetje veranderd zijn dat je een partnerrelatie eerder ziet als een situatie waarin jij kunt leren en groeien. Niet alleen ten behoeve van deze relatie zelf, maar ten behoeve van je hele functioneren in de wereld. Hoe doorslaggevend is immers de kwaliteit van onze relaties met anderen (ook met vrienden, familie, collegae enz.) niet voor ons geluk?

Deze hoogstaande in de eerste plaats persoonlijke, maar waarschijnlijk na deze retraite tegelijkertijd een met je partner gedeelde motivatie zet je relaties, niet alleen die met je partner, maar met ieder andere persoon in je leven in een ander licht. Hierdoor komt, zo durven wij te stellen, je leven als geheel in een ander licht te staan. Zeker als je zo’n retraite vaker zou doen.

Niet dat het hierdoor meteen gemakkelijker wordt. Gemak is niet het eerste waar het in het leven om gaat. Je leven klopt hierdoor meer, is meer in overeenstemming met zijn wezenlijke doelstelling en dat is groei en ontwikkeling. Dat is wat onze kinderen en onze hele omgeving ten goede komt en is daardoor pas echt wezenlijk en duurzaam van aard.

 

Praktisch

De tijd in deze retraite is verdeeld in persoonlijke tijd en gezamenlijke tijd die je met de groep doorbrengt. De gezamenlijke tijd bestaat uit gezamenlijk oefeningen doen, soms alleen, heel vaak met je partner. Oefeningen worden normaal gesproken niet op de gebruikelijke manier nabesproken, noch onderling, noch met elkaar als groep. Verder zullen we als groep regelmatig korte periodes mediteren, gezamenlijk wandelen en gezamenlijk de maaltijden gebruiken. De instructies voor de oefeningen worden opgenomen en beschikbaar gesteld, zodat je deze thuis na de retraite nog kunt naluisteren zodat je ze met je partner kunt herhalen.

We raden je aan je persoonlijke tijd te gebruiken voor persoonlijke meditatie, voor wandelen, aantekeningen maken, tekenen of schilderen als je daar iets mee hebt en dergelijke. Het gaat in ieder geval om activiteiten die je helpen om tot rust te komen en de stilte in jezelf te ervaren.

twee bomen

 

Je kunt in die persoonlijke tijd of aan tafel bij de maaltijd de nabijheid van je partner opzoeken of dat juist niet doen. Laat elkaar daar volledig in vrij, zo stellen wij voor en vermijd hoe dan ook conversatie.

We starten deze retraite op zondagavond en eindigen op vrijdag na het ontbijt. Regel het zo dat je op zijn minst het weekend na de retraite vrij bent, stellen wij voor, en bepaal aan het eind van de retraite hoe je dat weekend wilt doorbrengen.

We verblijven op een mooie, boerderijachtige, voor ons doel uitstekend geschikte locatie in Friesland. Deze beschikt over twee mooie werkruimtes voor groepen, een eetruimte en lounge met open haard en tweepersoonskamers met eigen badkamer. Eventueel is er een mogelijkheid voor korting door voor een vier- of zespersoons kamer te kiezen. Vraag daar eventueel naar wanneer je je met vrienden wilt inschrijven.

Zorg dat je, als het maar enigszins mogelijk is, deze week vrij bent van werk, telefoon, mail en contacten en er dus helemaal kunt zijn voor de ontmoeting met in de eerste plaats jezelf. Die intentie vooral zal blijken niet alleen jezelf, ook je partner en daardoor vooral ook je relatie te helpen.

Terugkomavond

Na de retraite bieden wij op 6 september een terugkomavond aan op onze locatie in Zeist. Deze is vooral bedoeld ter inspiratie en om ervaringen te delen.

Praktische Zaken

Leiding:

Data en tijd:

Aanvang: zondag 9 juli 2017, 17.00 uur met een gezamenlijke lichte maaltijd.
Afloop: vrijdag 14 juli 2017 tot na de lunch.

Terugkomavond: woensdag 6 september 2017,
van 19.30 tot 21.30 uur in Centrum Zijnsoriëntatie in Zeist.

Open Avonden:

Woensdag 15 februari, woensdag 12 april en dinsdag 13 juni 2017 van 19.30 uur tot 21.30 uur in Centrum Zijnsoriëntatie in Zeist.

Stilte Zondag

Een goede manier om alvast een beetje te ervaren hoe het is om deel te nemen aan de stilteretraite is door een Stilte Zondag mee te maken. Hier vind je meer informatie daarover.

Inschrijven en overleg over inschrijven

Voor deze retraite dien je je als partners ieder apart via de site in te schrijven. Vergeet niet, wanneer je je via het aanmeldformulier op de site aanmeldt, om bij de ruimte voor opmerkingen de naam van je partner te vermelden zodat wij weten met wie je je opgeeft en met wie je de kamer deelt.

Locatie:

Sparjeburd 2
8409 CK Hemrik Friesland
Nabij Beetsterzwaag

Kosten:

  • € 735,00

De totale kosten zijn € 735,- per persoon. Dit is inclusief alle maaltijden, verblijf in tweepersoonskamer en begeleiding.

Voor informatie of nader overleg kun je direct contact opnemen met Chris Kersten op 06 44726934.

Ik wil mij aanmelden