We doen als Centrum Zijnsoriëntatie ons uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met al je persoonlijke gegevens.
  • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
  • Dat, waar derden binnen Centrum Zijnsoriëntatie noodzakelijkerwijs kennis hebben van je gegevens, wij er op aandringen dat zij daar zorgvuldig mee omgaan.

Als het gaat om groepsactiviteiten zijn we voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van iedere deelnemer ook afhankelijk van jou als deelnemer aan een activiteit. We eisen als begeleider dus dat jij als deelnemer aan een groepsactiviteit geen informatie van mededeelnemers naar buiten brengt en deze ook niet buiten de groepsactiviteit zelf met mededeelnemers bespreekt of op een andere manieren deelt. Als cursist van Centrum Zijnsoriëntatie verklaar je je akkoord met opname en vervolgens openbaarmaking van verslagen van bijeenkomsten van medecursisten aan een jou bekende, welbepaalde groep. Met het ter beschikking stellen van de informatie aan de cursisten en deelnemers aan trainingen, workshops en bijeenkomsten wordt door het Centrum beoogd het rendement van de bijeenkomsten te vergroten.

Voor een goede begeleiding is het regelmatig noodzakelijk dat trainers of begeleiders van Centrum Zijnsoriëntatie een dossier over studenten of cliënten aanleggen. Steeds toegespitst op en in samenhang met de begeleidingssituatie bevat je dossier aantekeningen over de ontwikkeling van je persoonlijke proces, eventueel van je algemene gezondheidstoestand, je levensverhaal als je dat ingestuurd hebt, eventuele evaluatieverslagen, de afspraken die we eventueel hebben gemaakt over huiswerk, kortom over alles wat nodig is om een goede kwaliteit van begeleiding en de continuïteit daarvan te kunnen garanderen. Steeds zullen we alleen die gegevens vragen en vastleggen die relevant zijn voor een bepaalde begeleidingssituatie.

Het dossier dat wordt aangelegd, wordt aangelegd door de trainer of de begeleider van een activiteit waarvoor jij je hebt opgegeven en onder wiens leiding jij valt wat betreft deze activiteit. Iedere begeleider of trainer van Centrum Zijnsoriëntatie beschikt dus over zijn of haar eigen dossiers en andere begeleiders of trainers hebben daar geen inzage in, of alleen nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven, omdat er een in jouw ogen goede reden voor was.

Na afloop van je begeleiding door een begeleider of trainer, ook wanneer je begeleiding binnen het Centrum overgaat naar een andere begeleider of trainer, zal je dossier worden vernietigd, tenzij we aannemen dat wettelijke voorschriften ons gebieden je dossier te bewaren.

Soms kan het wenselijk zijn gegevens over je op te vragen bij derden buiten het Centrum. Dat zullen we als trainers of begeleiders nooit doen zonder je toestemming daarvoor. Ook zullen we zelf geen gegevens verstrekken aan derden zonder jouw toestemming.

Een uitzondering hierop vormt het gebruik van je gegevens voor controle op en verbetering van de kwaliteit van begeleiding zoals bijvoorbeeld bij supervisie of intervisie, wat steeds gebeurt op basis van alleen de voornaam van een cliënt of student. Inbreng van je gegevens op deze manier voor supervisie en intervisie is bedoeld om de kwaliteit van begeleiders en trainers en daarmee de kwaliteit van jouw begeleiding of training in het bijzonder op een hoger plan te brengen.

Wanneer je verder met name in het kader van onze opleiding overgaat naar een andere begeleider kan het wenselijk zijn dat je persoonlijke proces besproken wordt met deze begeleider. Je dossier met gegevens wordt echter niet overgedragen. De nieuwe begeleider legt zijn of haar eigen dossier aan.

Bij sommige activiteiten met name bij opleidingsactiviteiten is het nuttig dat mededeelnemers aan een groepsactiviteit beschikken over je naam, je adres, je telefoonnummer en je mailadres. Alleen in die gevallen zullen we aan de groep een deelnemerslijst verstrekken waarop deze gegevens puur voor die bepaalde groep te vinden zijn.

Verder worden de gegevens uit je dossier door onze medewerkers gebruikt voor het opmaken van facturen en voor de verwerving van statistische informatie.