1. Centrum Zijnsoriëntatie (CZO) is het enige instituut in Nederland en België dat een diepgaande opleiding geeft in persoonlijke ontwikkeling en op basis daarvan voor hen die dat bovendien willen een Coachopleiding Zijnsoriëntatie. Het is een even fundamentele als praktische opleiding waar het gaat om meer mens worden en wel bijvoorbeeld als ouder, als leraar, als tuinman, als vriend, als harpist enz. Door de Universiteit van Tilburg is wetenschappelijk bewezen dat de zijnsgeoriënteerde methode bijzonder effectief is.

 

  1. Door opleiding en training leert CZO je om er op een krachtige en liefdevolle manier voor jezelf te zijn en wel zodanig dat iedere ervaren moeilijkheid een kans voor je wordt voor verdere groei en ontwikkeling. Groei en ontwikkeling is immers alleen mogelijk door de overwinning van moeilijkheden. En dus is het weten hoe je moeilijkheden overwint cruciaal voor je.

 

  1. CZO biedt in haar Opleiding Zijnsoriëntatie een unieke set van inzichten en in de praktijk bewezen methodieken waarmee je werkelijk jezelf kunt helpen en waarmee je jezelf als mens op een hoger, vrijer niveau van mens-zijn brengt. Daarom kan CZO iemand die werkelijk voor deze opleiding kiest en daarvoor ook aangenomen wordt garanderen dat dat ook zal gebeuren.

 

  1. Trainers van CZO weten als geen ander dat geluk in de eerste plaats afhankelijk is van een positieve relatie met jezelf en al het ongeluk van mensen is terug te voeren op innerlijke strijd. In voortdurende overgave aan wat er bij jou nu is, ligt de sleutel.

 

  1. Daarom gaat CZO als geen ander instituut in binnen of buitenland al 25 jaar uit van een Radicaal Positieve Zelfbenadering. Dat betekent vooral dat je wel eerlijk en liefdevol je beperkingen en groeipunten onder ogen leert zien, maar je leert tegelijkertijd om nooit iets in jezelf fout of slecht te maken. Alleen begrip en respect voor wie je nu bent en wat je nu doet, helpt je in contact te brengen met je fundamentele goedheid en dat helpt om jezelf je beperkingen te gunnen en om jezelf daarin constructief te begeleiden.

 

  1. Op basis van die consequente Radicaal Positieve Zelfbenadering kom je in onze opleidingen tot rust en ontstaat er een vruchtbaar vertrekpunt voor krachtige groei en ontwikkeling. Je leert er begrip voor te hebben dat je als mens nog niet kunt functioneren op de manier waarop je dat ten diepste zou willen en ergens beseft dat dat realiseerbaar is.

 

  1. CZO is uniek in haar combinatie van een moderne, lichaamsgerichte, psychologische benadering met een heldere, volstrekt niet zweverige, zeer kansrijke, spirituele benadering. Wij begrijpen als geen ander dat overgave aan wat zich nu voordoet een voorwaarde is om werkelijk de ondersteunende stroom van het leven en daarmee je persoonlijke bevrijding te ervaren.

 

  1. De Opleiding Zijnsoriëntatie van CZO is bedoeld voor mensen die beseffen dat je als mens diepgaand kunt groeien, maar dat dat ook veel inzet en toewijding vraagt. Daarom begint de Opleiding bij het Centrum met een Basisjaar dat 20 volle opleidingsdagen en het nodige huiswerk vraagt. Het vraagt de bereidheid om daartoe 3500 euro in jezelf te willen investeren. Die het nodige vragende gedegen aanpak geeft de bijzondere garantie dat je altijd met gemotiveerde medestudenten in opleiding bent.

 

  1. CZO is er uniek in dat we nu al op verschillende plaatsen in Nederland en België en vermoedelijk dus ook redelijk bij jou in de buurt zo’n Basisjaar Zijnsoriëntatie kunnen aanbieden. Om de kracht en pracht van Zijnsoriëntatie te leren kennen bieden we in al die plaatsen diverse gratis en zeer goedkope kennismakingsmogelijkheden. Iedere trainer in die plaats is bereid persoonlijk met jou te bespreken wat de Opleiding Zijnsoriëntatie voor jou in het bijzonder kan betekenen.

 

  1. CZO is een bijzondere, warme gemeenschap van mensen die de motivatie delen om met elkaar een voorbeeld te zijn hoe je samen kunt Zijn. Vrijheid, gelijkwaardigheid, oprechtheid, onderlinge betrokkenheid staan hoog in het vaandel. Wij zijn niet van het goeroedom, maar voorstander van even oprechte als liefdevolle open relaties.

Bel 030 – 2621487 of stuur een mail aan centrum@zijn.nu en kom in contact met een trainer die je graag verder helpt.

De Opleiding Zijnsoriëntatie kan worden gevolgd in Zeist, Arnhem, Eindhoven en Haarlem:

Zeist

Startdatum: Zaterdag 4 februari 2023
Locatie: Centrum Zijnsoriëntatie, Utrechtseweg 133, 3702 AC Zeist
Leiding: Marjan de Bruijn en Ingrid Holstege

Meer informatie

Arnhem

innerlijke-krachtStartdatum: Vrijdag 10 februari 2023
Locatie: De Vliegende Olifant, De Wetstraat 24, 6814 AP Arnhem
Leiding: Carla Snijders-Mulder en Tobias Langereis

Meer informatie

Eindhoven

innerlijke-krachtStartdatum: Donderdag 6 april 2023
Locatie: De Yoga Studio, Scherpakkerweg 9b en 9c, 5616 HP Eindhoven
Leiding: Marcella Palte en Sanne Gerits-Hurkmans

Meer informatie

Haarlem

innerlijke-krachtStartdatum: Zaterdag 18 maart 2023
Locatie: Flow Plaza, Zaanenstraat 18, 2022 CP Haarlem
Leiding: Neriyah Duval

Meer informatie

Bel 030-2621487 of stuur een mail aan centrum@zijn.nu en kom in contact met een trainer die je graag verder helpt.