Zoals bekend is UWV in Nederland verantwoordelijk voor de re-integratie van werkzoekenden, ontslagwerklozen en werkzoekenden met een ziekte of handicap. Vaak als onderdeel van een re-integratietraject koopt UWV scholing in bij bepaalde instellingen.

Dankzij het voldoen aan de verschillende eisen die UWV daartoe stelt, behoort Centrum Zijnsoriëntatie inmiddels ook tot die instellingen. Dat betekent dat Opleidingen Zijnsoriëntatie wanneer die van betekenis zijn voor een re-integratietraject in aanmerking komen voor vergoeding door UWV.

In principe neemt UWV zelf daar geen initiatief in. De cliënt zelf dient bij UWV te vragen om in aanmerking te komen voor vergoeding van kosten van de opleiding.

Daarom leek het ons goed om iedereen langs deze weg hiervan de op de hoogte te stellen.