Om te bepalen of vergoeding door verzekeraars mogelijk is en voor eventueel overleg met hen, zijn de volgende gegevens van belang.

Chris Kersten verleent onder meer eerstelijns psychologische hulp. Hij is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de erkende beroepsvereniging van psychologen in Nederland en staat geregistreerd onder nummer 3944. Hij is ook vrijgevestigd psychotherapeut, maar beschikt niet over een BIG registratie. Daarnaast is Chris ook aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg, afgekort RBNG, onder licentienummer 103163R.

Hij is A-lid van de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) met lidcodenummer 369.10.A. Op de website van de VIT vind je een overzicht van de verzekeraars die therapeuten vergoeden die aangesloten zijn bij de VIT. Klik hier om dat overzicht te bekijken. Op dezelfde pagina vind je ook een voorbeeldbrief van de VIT om bezwaar te maken wanneer de verzekeraar niet zou willen vergoeden.

Meestal valt de vergoeding van de VIT onder de rubriek alternatieve behandelwijzen van de aanvullende verzekering.

Soms vragen zorgverzekeraars ook naar de AGB-code (Algemeen Gegevens Beheer-code) van de behandelaar of het behandelcentrum. Centrum Zijnsoriëntatie beschikt over AGB-code 94-008840 in het register van psychologische zorgverleners. Bovendien beschikt het Centrum over AGB-code 90-039828 waarmee het Centrum tevens onder code 9006 in het natuurgeneeskunderegister valt.

Heb je nog vragen over vergoeding van de verzekering? Bel of mail gerust.