Chris Kersten gaf op 5 januari 2020 een voordracht over de invloed die we als mens hebben om er een gelukkig nieuw jaar van te maken, gezien vanuit de Zijnsgeoriënteerde benadering.

Welke invloed heb je als mens op je eigen geluk en op het geluk van de mensen om je heen: op het geluk van je kinderen, je partner, je vrienden, je collega’s en andere belangrijke mensen in je leven? Waar heb je invloed op en hoe kun je die invloed aanwenden? Dat is het onderwerp van de Nieuwjaarslezing van Chris Kersten in Centrum Zijnsoriëntatie in Zeist.

De periode rond de jaarwisseling is per definitie een periode van bezinning. Bewust of onbewust vindt er in ons aan het eind van een jaar een afscheid van het oude jaar plaats. In de mate dat het lukt om het oude jaar te verwerken en af te sluiten, begin je fris, geïnspireerd  en met nieuwe energie aan een open nieuw jaar. Daar wil deze lezing toe bijdragen.

Wat helpt daarbij is je expliciet te bezinnen op het oude jaar. Stel vast – alleen en/of samen met je geliefden – wat ging er goed, wat niet zo goed? Juist door daar bij stil te staan, waar te laten zijn waarvan je gevoel zegt dat het waar is, verwerk je je ervaringen en ontstaat er rust. Belangrijk bij die zelfevaluatie is mild en begripsvol te zijn naar je zelf en dat al helemaal bij de evaluatie van anderen. Op die manier kan er een gevoel van dankbaarheid ontstaan dat er weer een nieuw jaar voor je open ligt.

Door en na dat proces van evaluatie van het oude ontstaat er ruimte voor je  verlangens voor het nieuwe jaar. Stel vast wat je jezelf gunt in het nieuwe jaar. Ook in dat opzicht ruimhartig aankijken en waar laten zijn wat er in je leeft, helpt je het leven te verkrijgen wat je eigenlijk wilt.

In deze lezing gaat Chris in op de factoren die bepalend zijn voor je geluk en hij geeft daarbij een aantal perspectieven waar vanuit je naar je leven kunt kijken: waar vanuit je je leven kunt evalueren en waar vanuit je een voorstelling kunt maken van hoe je eigenlijk je leven zou wensen. Hierbij stil staan draagt er toe bij dat je leven voor een deel vanzelf de vorm krijgt die je ook eigenlijk graag wilt. Dat past bij jou en jou blij maakt.

Waar kun je je eigenlijk beter op bezinnen dan op de factoren in je leven die je geluk bepalen? Wat maakt je leven vervullend? Wat is je bestemming en hoe ontdek je die? Hoe ontdek je en verfijn je het innerlijke kompas, waarover je als mens van nature beschikt en dat aangeeft wat klopt voor jou: waarmee je vaststelt wat werkelijk goed is voor jou en waar je blij van wordt? Zorgvuldige afstemming op en overgave aan wat je diep van binnen eigenlijk weet, dat is zo’n factor die doorslaggevend is voor je geluk. Dat vermogen daar kunnen we enorm in groeien.

Met het centraal stellen van afstemming en overgave op je intieme zelf wordt het ook een echte Zijnslezing. Bij de meesten van ons gaat het eerder om ontspannen dan om inspannen. Het gaat om vertrouwen, om je zelf toe te kunnen vertrouwen aan het leven en daarbij de factoren die dat moeilijk maken op te lossen. De kunst is ons te laten drijven, de kracht van de levensgolven te gebruiken bij het surfen in de levensbranding. Niet vluchten, maar aangaan, daar gaat het om. Zo worden we werkelijk onszelf, ontstaat er innerlijke vrede en geluk.

Beluister de lezing via de onderstaande links.

Deel 1/3

Deel 2/3

Deel 3/3