Op vrijdag 13 september heeft Chris Kersten aan de hand van de vier levensvragen Wie ben ik? Waar ben ik? Waarom ben ik hier? Wat heb ik te doen? de levensvisie van Centrum Zijnsoriëntatie uiteengezet. Geen zweverig gedoe, maar in heldere taal en onderbouwd gaat hij antwoord geven op deze essentiële levensvragen.

Wie ben ik?

Wie ben je eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? Wat gebeurt er als ik echt samenval met wie ik eigenlijk ben? Hoe je jezelf antwoord geeft op de vraag “wie ben ik?” is erg bepalend voor je geluk. Er is een reden waarom we ons zelf niet gauw deze vraag stellen. Hoe kan het dat de meeste jonge kinderen nog vaak stralende wezens zijn en dat we die straling verliezen? Dat begrijpen helpt enorm om de volwassen versie van die oorspronkelijke stralende versie van ons te herwinnen. Bijdragen aan die herwinning is waar Centrum Zijnsoriëntatie voor staat.

Waar ben ik?

Het lijkt een open deur, maar we zijn primair in een wereld met medemensen. En dat is een belangrijk ding. De zijnsgeoriënteerde weg van zelfbevrijding gaat primair over de mogelijkheid een vrij mens te worden in relatie met andere mensen en daardoor te kunnen genieten van onderdeel zijn van een samenleving in kleinere en grotere verbanden. Het is niet voor niets dat als je heel gelukkig bent of juist heel ongelukkig dat er dan iets aan de hand is in het relationele veld. Het is niet voor niets dat een van de mooiste verlichtingservaringen “eenheidservaring” wordt genoemd. Dat is de ervaring waarbij je je totaal verbonden voelt met alles en iedereen en daarin totale rust en gemak ervaart. Daarmee ervaar je een veel diepere, meer vervullende realiteit dan onze gebruikelijke, dagelijkse realiteit.

Waarom ben ik hier?

Wat is de zin van dit alles? Wat is de zin van het bestaan als mens? Waarom is er lijden? Wat is de zin van lijden? Deze vragen roepen meteen een volgende vraag op die hiermee samenhangt en die is:

Wat heb ik hier te doen?

Wat zal blijken is dat we hier een taak hebben en wel een heel fundamentele taak en omdat die taak zo fundamenteel is, kun je het zelfs een plicht of een opdracht noemen. In ieder geval is het zo dat het niet vervullen aan onze taak veel consequenties heeft voor ons geluk.  Belangrijk dus dat je op deze avond iets hierover aangereikt krijgt. Wie immers weet wat hij of zij eigenlijk te doen heeft, kan zich richten op de kortste weg daar naartoe. Het geeft geen garantie dat het leven altijd leuk is, maar wel het besef dat je zinnig en vaak met heel veel zin bezig bent.

Deel 1 (lezing)

Deel 2 (vragen)