Centrum Zijnsoriëntatie beschikt over een enthousiast en geïnspireerd team van zijnsgeoriënteerde spirituele leraren, trainers, coaches, begeleiders of hoe je ons ook wilt noemen. Ons hoofdaanbod bestaat uit een vierjarige beroepsgerichte Coachopleiding Zijnsoriëntatie en een meerjarige, doorgaande Training Zijnsoriëntatie. Beide zijn gericht op zelfbevrijding, zelfrealisatie en zelfactualisatie en het eventueel leren helpen van anderen bij dit proces. In onze aanpak combineren wij Oosterse en Westerse, Spirituele en Psychologische inzichten.

Verder bieden we vanuit de Zijnsgeoriënteerde visie individuele begeleiding, relatiebegeleiding en loopbaanbegeleiding en zijn we bekend om onze Stilte Retraites, onze cursussen Zijnsgeoriënteerde Dans en Lichaamswerk.

Daarnaast zijn er gasttrainers werkzaam in het Centrum die een aanbod verzorgen op het gebied van Zen, Tantra, Lichaamswijsheid, Stembevrijding en Clarity.

Laura, Peter en Frank zijn de drie medewerkers van het Service Bureau die op de achtergrond de algehele dienstverlening van het Centrum verzorgen.

Onze hoofdlocatie is in Zeist, maar de Basisjaren van onze Opleiding Zijnsoriëntatie worden verder gegeven in Rotterdam, Arnhem, Eindhoven en Haarlem.

Centrum Zijnsoriëntatie is in 1997 in overleg met Hans Knibbe, de stichter van de School voor Zijnsoriëntatie opgericht door Chris Kersten en hij geeft vanaf die tijd leiding aan het Centrum. Hij gaf het Centrum motto’s zoals;

 • ‘Wie goed voor zichzelf zorgt, is een geschenk voor de ander.’
 • ‘Rusten in Zijn – Doen wat je écht wilt.’
 • ‘Jezelf en daardoor de wereld tot bloei brengen.’

Als Centrum Zijnsoriëntatie willen wij een gemeenschap zijn van cliënten, studenten en medewerkers die gericht zijn op ‘Zijn’ eerder dan op ‘Hebben’. Daarin vinden we elkaar en zijn we anders dan vele andere instellingen op het gebied van groei en ontwikkeling. We geloven er in dat ieder mens op een heel persoonlijke manier van betekenis wil en kan zijn voor de wereld. Dit kan het beste

 • door op je gemak te leren zijn met jezelf en met anderen,
 • door te leren echt in contact te zijn met wie en wat er in het moment is,
 • door werkelijk jezelf te zijn en ontspannen jouw persoonlijke waarheid te leven,
 • door deze relaxed tot uitdrukking te kunnen brengen naar anderen.

De hoofdlocatie Van Centrum Zijnsoriëntatie is gehuisvest aan de Utrechtseweg 133 in Zeist. Deze is goed bereikbaar met auto (gratis parkeren) en openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie op de contact pagina.

 • Chris Kersten

  Chris Kersten is oprichter en grondlegger van Centrum Zijnsoriëntatie. Hij heeft de basis gelegd voor de Opleiding Zijnsoriëntatie van Centrum Zijnsoriëntatie. Deze bestaat uit de Coachopleiding Zijnsoriëntatie en een doorgaande Training Zijnsoriëntatie.

 • Ronny van der Kam

  Ronny van der Kam is een enthousiaste trainer en coach op basis van Zijnsoriëntatie. Met veel elan weet zij de diepzinnigheid van het zijnsgeorienteerde werk over te dragen. Haar opleiding voor het “heilige” werk genoot zij bij Centrum Zijnsoriëntatie. Vanaf 2003 werkt ze als staflid in het Centrum. Hieraan voorafgaand werkte zij in de gezondheidszorg en deed zij jarenlange ervaring op om mensen bewust te maken van hun lichamelijke gewoontepatronen. Het leven van alledag is voor haar een grote bron van inspiratie. Zij leert buitengewoon veel van haar gezin, van haar werk en van de combinatie van het gezinsleven met haar werk. Daarnaast is zij student bij de Ridhwanschool van Almaas. Haar werkwijze kenmerkt zich, naast haar praktische inslag, door nabijheid en door liefdevolle helderheid. Met een bijzondere mix van persoonlijke betrokkenheid en onverschrokkenheid weet zij velen te motiveren om het pad van zelfbevrijding te gaan.

 • Susan de Jonge

  Susan de Jonge is van oorsprong fysiotherapeute. Sinds 2009 heeft zij haar eigen praktijk waar mensen terecht kunnen voor Zijnsgeoriënteerde therapie en coaching, psychosomatische therapie en holistische massage. Op authentieke wijze begeleidt zij mensen naar een vitaler en liefdevol leven. De afgelopen jaren volgde zij verschillende trainingen en cursussen op het gebied van lichaamswerk, spirituele bewustzijnsgroei, meditatie, systemisch werk en Zijnsoriëntatie. Wat haar zo raakt in de Zijnsgeoriënteerde manier van werken is de wezenlijke lichaamsgerichte benadering als basis voor transformatie en bewustzijnsgroei op weg naar het leven van je eigen Essentie en het pad van Zelfbevrijding. Het geven van Zijnsgeoriënteerde trainingen vanuit het motto ‘Jezelf en de wereld tot bloei brengen’ is haar op het lijf geschreven.

 • Ivo van den Heuvel

  In een technisch en commercieel verleden leerden de mensen met wie ik werkte mij kennen als integer, open en enthousiast. Ik hou van echtheid en waarheid, openheid en transparantie. Het luisteren naar mijn hart motiveert mij om moeilijke uitdagingen aan te gaan. Ik dans en mediteer. Ik geniet daarvan en het leert mij om preciezer te voelen. Ik geniet van de kleine, subtiele dingen die het leven biedt en kan me daarover verwonderen. Vaak gaat het dan over de wetten en paradoxen van het leven. Wat mij betreft is er niets mooiers dan leren te zijn met wat er is, hoe ʻgoedʼ of hoe ʻslechtʼ dat soms ook lijkt. Zijnsoriëntatie leerde mij een prachtige weg naar een inspirerend en vervullend leven en daarom wil ik anderen dit ook laten ervaren. Zo werd ik coach en later ook trainer. Cliënten en deelnemers ervaren mij als rustig, open en onbevooroordeeld en voelen zich daardoor op hun gemak. Het raakt mij als ik zie dat zij meer grip op hun leven krijgen, dat ze zichzelf leren zijn en dat er vertrouwen, rust en ruimte in hun leven komt. Zelf ervaar ik nog elke dag hoe fijn dat is!

 • Dhyan de Bruijn

  Na een studie economie, startte Dhyan zijn loopbaan in 1983 in het internationale bedrijfsleven. In 1994 is hij met zijn eigen bedrijf begonnen. In eerste instantie vooral consultancy, daarna steeds meer coaching en therapeutische begeleiding. Dankbaar werk, merkt hij steeds weer. De laatste 20 jaar heeft hij - mede geholpen door levensgebeurtenissen - een intensieve weg naar binnen gevolgd. Belangrijke inspiratiebronnen voor hem zijn o.a.: Tantra, Ridhwan school (sinds 2002), lichaamswerk en Zijnsoriëntatie. Hoe in de wereld te zijn, zonder ván de wereld te zijn is voor hem leidend. Daarnaast is Dhyan lichaamsgeoriënteerd (psycho-)therapeut. Met zijn vrouw Helma van Sandick begeleidt hij mensen op de soms lastige weg van liefdesrelaties. Van cliënten krijgt Dhyan terug dat zijn combinatie van ‘liefdevolle diepgang en aards praktisch zijn’ goed werkt. Voor hem is begeleiden een dans waar hij zichzelf inbrengt en de ander ontmoet. Lichtheid en humor zijn daarbij vaak goede begeleiders.

 • Helma van Sandick

  “Kijken met je hart, verruimt je blik” is mijn motto. Met liefde leren kijken en doorvoelen van je eigen patronen en die van anderen maakt je mild. Van jongs af aan ben ik gefascineerd door de wijsheid, die ieder mens in zich heeft en hoe we tegelijkertijd ‘onhandig’ kunnen zijn met onszelf en ons leven. Ik breng mijn wijsheid, lichtheid en liefde voor deze ‘onhandigheden’ mee in de training en nodig deelnemers uit hetzelfde te doen. Al 20 jaar werk ik zelfstandig als coach en procesbegeleider. De laatste 12 jaar is mijn aandachtsgebied in mijn werk verschoven van werkrelaties naar liefdesrelaties. In relaties spelen twee bewegingen die in conflict met elkaar lijken te zijn: contact met jezelf (op eigen benen staan) en contact met de ander (echte verbindingen maken). Zijnsoriëntatie verbindt die twee en leert je vooral dicht bij jezelf te vertoeven. Achtergrond: veel coachopleidingen, EFT (Emotionally Focused Couples Therapy), 12 jaar Ridhwanschool, Tantra, verschillende Trauma opleidingen en een talen + communicatiestudie. Ben 56 en kom nu tot volle bloei.

 • Briska Smit

  Tijdens mijn werk in een dagprogramma voor zwerfjongeren, merkte ik dat trainen bij me past. Dus volgde ik in 1998 trainersopleidingen en werk sindsdien als coach en trainer in de zakelijke markt. Sinds 2009 werk ik als zelfstandig trainer en coach. Mijn interesse in waarom de mens (inclusief mijzelf) is zoals die is en doet zoals die doet maakt dat ik bewustzijns- en transformatie- en methodische programma’s blijf volgen. Sinds 2001 ben ik ook in de leer bij de Zijnsoriëntatie en merk dat dit de kern is van waaruit ik werk. Het heeft me vooral geleerd hoe ik mijzelf kan begeleiden in het vriendelijk en ontspannen omgaan met de complexiteit van het leven. Het heeft me blijvend in mijn pure kracht gezet en mijn eigenheid echt recht aangedaan. De scherpe randjes zijn er af, omdat ik me niet meer hoef te bewijzen of te overleven. Heldere keuzes zijn gemaakt in wat ik wil en bij me past. Het is voor mij dan ook een vreugdevol voorrecht om anderen het scala aan zijnsgeoriënteerde methoden aan te mogen leren en de zelfontdekkingen en prachtige transformaties van deelnemers te mogen begeleiden.

 • Simonka de Jong

  Het Zijnsgeoriënteerde werk heeft mijn leven diepgaand veranderd. De aandacht voor het lichaam en het bewustwordingsproces wat dit op gang brengt, heeft mij ertoe geïnspireerd om met meer levensplezier en openheid in het leven te staan. Lange tijd was ik werkzaam op het gebied de kunst en cultuur, eerst als tentoonstellingsmaker en journalist, daarna als documentairemaker. Maar door trainingen die ik in de loop der jaren heb gevolgd op het gebied van Zijnsoriëntatie, dans (5 ritmes), lichaamswerk en (zen)meditatie, ontstond de wens om meer vanuit mijn hart en de wijsheid die in het lichaam ligt opgeslagen, te werken. Inmiddels ben ik naast mijn werk als documentairemaker voor de publieke omroep volop werkzaam als trainer en coach bij het centrum voor Zijnsoriëntatie.

 • Yvonne Blonk

  Al vroeg in haar leven raakte Yvonne geïnteresseerd in oude spirituele tradities. Op volwassen leeftijd besloot ze yoga te gaan bestuderen. En inmiddels geeft ze leiding aan haar eigen yogaschool. Toen het leven haar op de proef stelde doordat ze twee keer kanker kreeg, maakte haar dat alleen nog maar meer vastbesloten om haar zoektocht naar de essentie van het bewustzijn voort te zetten. Als Zijnsgeoriënteerd Coach begeleidt ze inmiddels al veel mensen op dit zingevingspad. Met haar HBO studie psychologie en haar jarenlange ervaring als docent geschiedenis en maatschappijleer bezit Yvonne een breed boeket aan vaardigheden die ze inzet voor het brengen van vreugde in de wereld.

 • Maryse Groenewegen

  In hoeverre zijn wij als mens het product van onze opvoeding en omgeving? En wie ben ik zonder die invloeden? Vragen rond verbinding hebben mij altijd bezig gehouden. Tijdens mijn studie Nederlands Recht trok het begrip ‘causaal verband’ enorm mijn aandacht. Wanneer is een gebeurtenis werkelijk het directe gevolg van een andere gebeurtenis? Pas veel later begreep ik dat essentiële verbondenheid de kern is van de spirituele visie en kwam ik thuis. Het was mijn zoektocht naar antwoorden op levensvragen dat mij in contact bracht met Zijnsoriëntatie. Ook de lichaamsgerichte benadering van Zijnsoriëntatie sprak mij aan, evenals de bijzondere combinatie van psychologie en spiritualiteit. Hier vond ik de antwoorden die ik zocht. Mensen op ditzelfde pad begeleiden, is hetgeen ik zielsgraag doe . Naast individuele begeleiding in mijn praktijk geef ik ook meditatieles. Daarnaast ben ik student bij de Ridhwanschool van Almaas en ben ik werkzaam in het bedrijfsleven.

 • Georg Hubner

  Al tijdens mijn studie Bedrijfskunde was ik geïnteresseerd in de aard van de realiteit en hoe mensen die realiteit zo verschillend ervaren. Na jarenlang bestuurders en managers te hebben getraind bij Sezen Academie, heb ik als zelfstandige professionals opgeleid in het gebruik van videotechnologie. Nu heb ik een coachpraktijk in Rotterdam en volg ik trainingen in zowel Clarity als Zijnsoriëntatie.

 • Miriam Sturkenboom

  Als hoogleraar was ik vooral erg druk bezig in mijn hoofd en van uit een verlangen naar een diepere verbinding met mijn hart en met mijn intuïtie ben ik met Zijnsoriëntatie begonnen. Inmiddels heb ik met heel veel plezier de Coachopleiding Zijnsoriëntatie afgerond. Ik heb geleerd dat door het leren voelen en beoefenen van zelf-liefde, van zelfwaardering en zelfvertrouwen je wezenlijk andere keuzes gaat maken. Je leven wordt daardoor veel echter. Vanuit die positie je bijdrage leveren aan deze wereld is erg vervullend. Dat gun ik iedereen!

 • Neriyah Duval

  Ruim 20 jaar geleden volgde ik in Centrum Zijnsoriëntatie mijn eerste jaartraining bij Chris Kersten. Al heel snel was ik geraakt door het werk. Zijnsoriëntatie heeft mij onder andere geholpen om mij bij diep vertrouwen, echtheid en bij het volgen van mijn missie te brengen. Het bracht mij naar mijn weg om zangeres te worden, te kiezen voor het Joodse geloof, gevolgd door mijn studie aan de Pabo en (een) coachopleiding. Doen wat ik écht te doen had, was ook emigreren naar Israël waar ik mijn coachpraktijk ben gestart en ook als zangeres werkzaam was. Sinds eind 2016 ben ik weer terug in Nederland en geniet van de coachopleiding in het Centrum. Ik vind het heerlijk om Zijnsoriëntatie met veel mensen te delen en hen te begeleiden op hun weg naar wie zij werkelijk zijn!

 • Guri de Blok

  Naast mijn studies natuurkunde en filosofie heb ik mij intensief bezig gehouden met Yoga en meditatie. Naast mijn werkzaamheden als fysicus was ik actief als Yogaleraar. Mijn persoonlijke zoektocht verdiepte zich via zijnsoriëntatie terwijl ik als baan een internationale verkoopfunctie had. Aansluitend heb ik 3 jaar in Azië doorgebracht en mijn Advaita leraar Sri Poonja ontmoet, leerling van Ramana Maharshi. Vanaf midden 90er jaren ben ik als oprichter en commercieel directeur actief bij Presence, bureau voor werving selectie, assessment training en coaching. Vandaar uit heb ik veel mensen begeleid en getraind in vaardigheid en houding. Geniet van het begeleiden naar non dualiteit en daar gezamenlijk verwijlen in openheid.

 • Leen Smets

  Ze werkte enkele jaren als vroedvrouw. Rond haar dertigste begon ze met yoga, en heeft zich verder bekwaamd tot yogadocente. Rond haar veertigste volgde ze een opleiding hypnose en Speyer-therapie en werkte als hypno- & Speyertherapeute. Omdat deze benaderingen haar niet voldeden bekwaamde ze zich verder in Voice dialogue en intuïtieve ontwikkeling. Ook deze opleidingen gaven haar onvoldoende een antwoord op het verlangen om spiritualiteit te combineren met psychologisch onderzoek. De Opleiding Zijnsoriëntatie, die ze nadien volgde past dan ook helemaal bij haar. Sindsdien doet ze zijnsgeoriënteerde individuele en groepsbegeleidingen.

 • Adriaan van Zelst

  Na studies economie en internationaal management ging ik naar het bedrijfsleven. Ik stelde mij vragen over de dramas in mijn kindertijd en studeerde verder o.a. psychologie, therapieën, antroposofie, inwijdingsbroederschappen, esoterie, kosmische wetten, symbolentaal en Zijnsoriëntatie. Mijn niet aflatend vuur liet mij meer dan 30 jaar toe enerzijds coaching en cursussen te geven en anderzijds directiefuncties en consultancy uit te oefenen in het bedrijfsleven. Bij de eeuwwisseling ging ik zogenaamd met pensioen en stopte mijn bedrijfsactiviteiten, maar mijn passie blijft uitgaan naar het geven van opleidingen en coaching in mijn “Centrum voor Bewustzijnsgroei Kosmadrileen”.

 • Jan Kortie

  Jan Kortie is de autoriteit op het gebied van stembevrijding in Nederland. Hij introduceerde dat begrip en ontwikkelde een onorthodoxe, opgewekte benadering van zingen. Kortie verwierf onder meer bekendheid met zijn cursus Badkamerzingen en de meezingconcerten in het Vondelpark en het Concertgebouw. Zingen is voor Jan Kortie geen kunstje dat sommigen wél en anderen niet beheersen, maar een natuurlijk fenomeen – even natuurlijk als ademhalen en nog natuurlijker dan spreken. In 2009 verscheen van zijn hand bij uitgeverij Ten Have het boek ‘Jouw ziel wil zingen’. Hij beschrijft daarin dat er twee soorten van zingen bestaan. Je kunt je best doen om zo goed mogelijk te zingen. Of je kunt zingen wat er in jou leeft, moeiteloos. Het gaat Jan Kortie niet om methodes of zangtechnieken, maar om de kunst jezelf te bevrijden uit het keurslijf van ‘hoe het hoort’.

 • Itie Postma

  Moeilijkheden op haar levensweg (een levensechte training) waren juist de opening om nieuwe dingen te ontdekken.Het bracht haar in contact met haar intuïtieve en spirituele kant. Ze is cursussen en opleidingen gaan volgen om deze kwaliteiten verder te ontwikkelen. Itie volgde de opleiding tot Clarity Proces therapeut bij Jeru Kabbal. In zijn werk staat het “Hier en Nu” centraal.

 • Daniëlle van Berkel

  Geinspireerd door de intense beleving van de onafgebroken stroom van ervaringen waaruit het Leven bestaat. Mijn eigen levenspad is dat van het zelfonderzoek, het diepe duiken in onbekende wateren met de passie van mijn hart als begeleider. Ik werk graag met de Wijsheid van het lichaam en haar eigen Zelfhelend vermogen. Ons Zelfhelend vermogen zet zich als vanzelf in zodra wij tot overgave en diepe ontspanning kunnen komen. Afgelopen 22 jaar werkte ik als massagetherapeute en natuurgeneeskundige in binnen -en buitenlanden.

 • Theo de Klein

  Mijn passie ligt bij het ondersteunen van mensen in hun eigen ontwikkeling. Ik werk graag vanuit de uitdagingen die het leven biedt en de bevrijdende beweging naar openheid in denken en doen. Tijdens het verdiepen in Tantra is bij mij een gevoel van thuiskomen te ontstaan. Sindsdien heb ik mij verbonden en geïnspireerd gevoeld door de weg van Tantra.

 • Patrick van der Hofstad

  De Zenleraar Patrick van der Hofstad (1969) heeft 20 jaar ervaring met intensieve Zenmeditatie. Hij is gestart bij de bekende Zenleraar Rients Ritskes, oprichter van Zentrum en Zen.nl. Hij is inmiddels ruim 15 jaar leerling van Nico Tydeman, een andere bekende Nederlandse Zenmeester. Sinds 1998 assisteert Patrick Nico Tydeman bij zijn Zenlessen in Utrecht.

 • Titus van den Hurk

  Titus van den Hurk (1962) leidt als zenleraar vanaf februari 2016 de introductiegroep op donderdagavond bij Centrum Zijnsoriëntatie in Zeist. Titus heeft 10 jaar ervaring met zen-meditatie; al die tijd bij Zentrum in Utrecht. Hij volgt daar zijn trainingen bij Cornelia Wierenga en Willem Scheepers. Titus is in het dagelijks leven integratief counselor-coach, trainer en schrijver en houdt praktijk in Zeist.