Centrum Zijnsoriëntatie beschikt over een enthousiast en geïnspireerd team van zijnsgeoriënteerde spirituele leraren, trainers, coaches, begeleiders of hoe je ons ook wilt noemen. Ons hoofdaanbod bestaat enerzijds uit een vierjarige beroepsgerichte Coachopleiding Zijnsoriëntatie en anderzijds uit een meerjarige, doorgaande Training Zijnsoriëntatie gericht op diepgaande, persoonlijke ontwikkeling. Beide zijn gericht op zelfbevrijding, zelfrealisatie en zelfactualisatie en het eventueel leren helpen van anderen bij dit proces. In onze aanpak combineren wij Oosterse en Westerse, Spirituele en Psychologische inzichten. Centraal in onze benadering staat het begrip constructieve zelfbegeleiding. Uitgangspunt is dat een goede, constructieve relatie met jezelf bepalend is voor je geluk.

Verder bieden we vanuit de Zijnsgeoriënteerde visie individuele begeleiding, relatiebegeleiding en loopbaanbegeleiding en zijn we bekend om onze Stilte Retraites, onze cursussen Zijnsgeoriënteerde Dans en Lichaamswerk.

Daarnaast zijn er gasttrainers werkzaam in het Centrum die een aanbod verzorgen op het gebied van Zen, Stembevrijding en bijvoorbeeld Clarity.

Laura, Peter en Frank zijn de drie medewerkers van het Service Bureau die op de achtergrond de algehele dienstverlening van het Centrum verzorgen.

Onze hoofdlocatie is in Zeist, maar de Basisjaren van onze Opleiding Zijnsoriëntatie worden verder gegeven in Rotterdam, Arnhem, Eindhoven en Haarlem.

Centrum Zijnsoriëntatie is in 1997 in overleg met Hans Knibbe, de stichter van de School voor Zijnsoriëntatie opgericht door Chris Kersten en hij geeft vanaf die tijd leiding aan het Centrum. Hij gaf het Centrum motto’s zoals:

 • ‘Wie goed voor zichzelf zorgt, is een geschenk voor de ander’,
 • ‘Rusten in Zijn – Doen wat je écht wilt’,
 • ‘Jezelf en daardoor de wereld tot bloei brengen’.

Als Centrum Zijnsoriëntatie willen wij een gemeenschap zijn van cliënten, studenten en medewerkers die gericht zijn op ‘Zijn’ eerder dan op ‘Hebben’. Daarin vinden we elkaar en zijn we anders dan vele andere instellingen op het gebied van groei en ontwikkeling. We geloven er in dat ieder mens op een heel persoonlijke manier van betekenis wil en kan zijn voor de wereld. Dit kan het beste door:

 • op je gemak te leren zijn met jezelf en met anderen,
 • te leren echt in contact te zijn met wie en wat er in het moment is,
 • werkelijk jezelf te zijn en ontspannen jouw persoonlijke waarheid te leven,
 • deze relaxed tot uitdrukking te kunnen brengen naar anderen.

De hoofdlocatie van Centrum Zijnsoriëntatie is gehuisvest aan de Utrechtseweg 133 in Zeist. Deze is goed bereikbaar met auto (gratis parkeren) en openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie op de contactpagina.

 • Chris Kersten

  Chris Kersten is oprichter en grondlegger van Centrum Zijnsoriëntatie. Hij heeft de basis gelegd voor de Opleiding Zijnsoriëntatie van Centrum Zijnsoriëntatie. Deze bestaat uit de Coachopleiding Zijnsoriëntatie en een doorgaande Training Zijnsoriëntatie.

 • Susan de Jonge

  Susan de Jonge is van oorsprong fysiotherapeute. Sinds 2009 heeft zij haar eigen praktijk waar mensen terecht kunnen voor Zijnsgeoriënteerde therapie en coaching, psychosomatische therapie en holistische massage. Op authentieke wijze begeleidt zij mensen naar een vitaler en liefdevol leven. De afgelopen jaren volgde zij verschillende trainingen en cursussen op het gebied van lichaamswerk, spirituele bewustzijnsgroei, meditatie, systemisch werk en Zijnsoriëntatie. Wat haar zo raakt in de Zijnsgeoriënteerde manier van werken is de wezenlijke lichaamsgerichte benadering als basis voor transformatie en bewustzijnsgroei op weg naar het leven van je eigen Essentie en het pad van Zelfbevrijding. Het geven van Zijnsgeoriënteerde trainingen vanuit het motto ‘Jezelf en de wereld tot bloei brengen’ is haar op het lijf geschreven.

 • Ivo van den Heuvel

  Ivo van den Heuvel is een energieke, gevoelige geest die levenslessen, gevoel en diepe inzichten samenbrengt. Al jong was hij bezig met vragen rond leven en dood en diverse andere levensvragen. Hij verdiepte zich in onder meer psychologie, esoterie, lichaamswerk, dans en paste ervaringen en inzichten op basis hiervan toe op zijn eigen leven. Hij leerde vooral dat afgestemd omgaan met emoties en gevoel cruciaal is voor het onderhouden van contacten, voor het verbinden van mensen en werelden en voor het van betekenis kunnen zijn als mens. Dat vervulde hem diep en daarom heeft hij daar zijn vak van gemaakt. Zijn ervaringen brachten hem inzicht in wat het leven van ons als mensen verlangt en in de voorwaarden die wezenlijk zijn voor geluk. Dit inzicht past hij praktisch toe in zijn rol als partner, vader, trainer en coach. Zijn manier van Zijn brengt rust en geeft mensen vertrouwen in zichzelf en in hun proces. Op grond daarvan weet hij mensen te motiveren en inspireren om hun uitdagingen aan te gaan.

 • Simonka de Jong

  Het Zijnsgeoriënteerde werk heeft mijn leven diepgaand veranderd. De aandacht voor het lichaam en het bewustwordingsproces wat dit op gang brengt, heeft mij ertoe geïnspireerd om met meer levensplezier en openheid in het leven te staan. Lange tijd was ik werkzaam op het gebied de kunst en cultuur, eerst als tentoonstellingsmaker en journalist, daarna als documentairemaker. Maar door trainingen die ik in de loop der jaren heb gevolgd op het gebied van Zijnsoriëntatie, dans (5 ritmes), lichaamswerk en (zen)meditatie, ontstond de wens om meer vanuit mijn hart en de wijsheid die in het lichaam ligt opgeslagen, te werken. Inmiddels ben ik naast mijn werk als documentairemaker voor de publieke omroep volop werkzaam als trainer en coach bij het centrum voor Zijnsoriëntatie.

 • Yvonne Blonk

  Al vroeg in haar leven raakte Yvonne geïnteresseerd in oude spirituele tradities. Op volwassen leeftijd besloot ze yoga te gaan bestuderen. En inmiddels geeft ze leiding aan haar eigen yogaschool. Toen het leven haar op de proef stelde doordat ze twee keer kanker kreeg, maakte haar dat alleen nog maar meer vastbesloten om haar zoektocht naar de essentie van het bewustzijn voort te zetten. Als Zijnsgeoriënteerd Coach begeleidt ze inmiddels al veel mensen op dit zingevingspad. Met haar HBO studie psychologie en haar jarenlange ervaring als docent geschiedenis en maatschappijleer bezit Yvonne een breed boeket aan vaardigheden die ze inzet voor het brengen van vreugde in de wereld.

 • Huub van Heesewijk

  Al in 2005 bij mijn eerste kennismaking met Zijnsoriëntatie was duidelijk dat dit mijn kijk op het leven en mijzelf fundamenteel zou veranderen. Vanaf 2011 volg ik - naast mijn beroep als architect - intensieve trainingen bij het Centrum en de tijd is rijp om mijn kennis en ervaring over te brengen op anderen. Naast de Zijnsoriëntatie zijn er vele invloeden die mij gemaakt hebben tot wie ik nu ben. Uniek, maar in de wetenschap dat wij allen drinken uit dezelfde bron.

 • Georg Hubner

  Al tijdens mijn studie Bedrijfskunde was ik geïnteresseerd in de aard van de realiteit en hoe mensen die realiteit zo verschillend ervaren. Na jarenlang bestuurders en managers te hebben getraind bij Sezen Academie, heb ik als zelfstandige professionals opgeleid in het gebruik van videotechnologie. Nu heb ik een coachpraktijk in Rotterdam en geef ik trainingen in zowel Clarity als Zijnsoriëntatie.

 • Miriam Sturkenboom

  Als hoogleraar was ik vooral erg druk bezig in mijn hoofd en van uit een verlangen naar een diepere verbinding met mijn hart en met mijn intuïtie ben ik met Zijnsoriëntatie begonnen. Inmiddels heb ik met heel veel plezier de Coachopleiding Zijnsoriëntatie afgerond. Ik heb geleerd dat door het leren voelen en beoefenen van zelf-liefde, van zelfwaardering en zelfvertrouwen je wezenlijk andere keuzes gaat maken. Je leven wordt daardoor veel echter. Vanuit die positie je bijdrage leveren aan deze wereld is erg vervullend. Dat gun ik iedereen!

 • Neriyah Duval

  Ruim 20 jaar geleden volgde ik in Centrum Zijnsoriëntatie mijn eerste jaartraining bij Chris Kersten. Al heel snel was ik geraakt door het werk. Zijnsoriëntatie heeft mij onder andere geholpen om mij bij diep vertrouwen, echtheid en bij het volgen van mijn missie te brengen. Het bracht mij naar mijn weg om zangeres te worden, te kiezen voor het Joodse geloof, gevolgd door mijn studie aan de Pabo en (een) coachopleiding. Doen wat ik écht te doen had, was ook emigreren naar Israël waar ik mijn coachpraktijk ben gestart en ook als zangeres werkzaam was. Sinds eind 2016 ben ik weer terug in Nederland en geniet van de coachopleiding in het Centrum. Ik vind het heerlijk om Zijnsoriëntatie met veel mensen te delen en hen te begeleiden op hun weg naar wie zij werkelijk zijn!

 • Gijsbert Zwart

  Gijsbert werkt ruim 25 jaar als musicus (slagwerk), docent, coach, trainer (Japanse trommels) en workshopleider. Hij volgde twee coachingstrajecten: “Persoonlijk leiderschap” & “Creatief sociaal leren” en studeerde de afgelopen jaren aan Centrum Zijnsoriëntatie. Persoonlijk en professioneel houdt hij zich bezig met het ontwikkelingsproces van mensen en de verbindingen en relaties tussen mensen. Als drumdocent richt hij zich op “Innerlijk Musiceren”: - dat wat er in mensen omgaat, wat ze beweegt en bezielt en hoe zich dat tot uitdrukking wil brengen. - zicht krijgen op de negatieve en positieve houdingen die een natuurlijk ontwikkelingsproces kunnen beïnvloeden. - de positieve  functie van onze beperkte versie en van het maken van muzikale fouten (fouten maken is een belangrijk voorwaarde voor onze ontwikkeling). - het leren zien en evalueren zonder te oordelen, dingen leren kennen zoals ze zich voordoen. - leren te vertrouwen op jezelf en op de natuurlijke bekwaamheid van eigen lichaam en geest. Door de Zijnsgeoriënteerde methodiek heeft hij meer inzicht gekregen en is hij in staat om als docent en als Zijns-coach mensen effectief bij te staan en te begeleiden.

 • Karen Peelen

  Al heel jong realiseerde ik me dat ieder mens iets moois in zich heeft.  Hoe boos of gemeen diegene zich ook gedroeg, ik zag ook altijd een vonkje van wat ik nu fundamentele goedheid noem. Dit heeft me, inmiddels meer dan 20 jaar geleden, op het pad van bewustzijnsontwikkeling gebracht. De nieuwsgierigheid naar die essentie, naar die goedheid in iedereen, ervaar ik nog steeds en ik vind het elke keer weer bijzonder om met mensen op pad te mogen gaan die op zoek zijn naar hun essentie, naar waar het hun eigenlijk om gaat in het leven. De afgelopen 10 jaar heb ik mensen begeleid via Holistische Massage en Holistic Pulsing en daar is tijdens het volgen van de Coachopleiding bij Centrum voor Zijnsoriëntatie, een dimensie bijgekomen. Er ligt zoveel wijsheid in het lichaam verborgen! De liefdevolle, praktische en lichaamsgerichte benadering van Zijnsoriëntatie helpt je jezelf te begeleiden, dat was het ontbrekende stukje in mijn puzzel.

 • Marion den Ouden

  Van huis uit ben ik verpleegkundige. Na vele jaren in de acute psychiatrie te hebben gewerkt, maakte ik de overstap naar de huisartsenzorg (POH). Hoewel dit veel voldoening gaf, groeide mijn overtuiging dat gezondheidsklachten vaak samenhang hebben met hoe mensen kunnen ‘zijn’ met moeilijke gevoelens en lastigheden die ze in hun leven tegenkomen. In mijn persoonlijk leven heb ik dit ook zelf ervaren. Waar ik me hier in eerste instantie verzette tegen pijn en beperkingen, ben ik mijn lijf gaan zien en waarderen als kompas dat alle wijsheid in zich heeft. Dit proces voedde mijn verlangen het werken met de kracht en wijsheid van het lichaam verder te ontwikkelen. Ik volgde de opleiding tot trainer Emotioneel Lichaamswerk en ben nu 4e-jaars student binnen de Coachopleiding Zijnsoriëntatie. Door te ‘leren zijn met wat er is’ en jezelf daarin te begeleiden, ontstaat er ruimte en ontspanning om te gaan voelen en doen wat écht bij je past. Mijn kwaliteiten zijn: kracht, helderheid, eerlijkheid en levenslust. Naast rust, betrokken aanwezigheid en afstemming vormen zij de basis en sfeer van waaruit ik begeleid als coach en trainer.

 • Berna van der Heide

  Destijds werkend in het projectmanagement van technische projecten dacht ik controle te kunnen hebben als ik maar flink mijn hoofd gebruikte. Dat ging goed tot mijn lichaam overduidelijke signalen begon af te geven dat zij er ook nog was en mij wat te vertellen had. Daardoor besloot ik yoga te gaan doen, waardoor er echt een wereld voor mij open ging. Yoga hielp mij om dichter bij mijzelf te komen en meer in het ‘nu’ te zijn. Zijnsoriëntatie heeft dat verder uitgediept, door woorden te leren geven aan dat wat er in mij leeft en dat leidend te laten zijn voor de koers die ik ga. Ik ervaar Zijnsoriëntatie als bevrijdend. We denken dat we controle moeten hebben, maar als je durft mee te stromen met het leven, dan merk je pas dat je echt op je doel afgaat. Ontspannen en energiek. Dat gun ik anderen ook.

 • Gerphil Kerkhof

  Het verbaast en verwondert mij elke keer weer als ik nieuwe mensen ontmoet door coach- en trainingswerk of met een training. Hoe verwikkeld en verstrikt ze soms ook geraakt zijn in hun zoektocht of hulpvraag, tegelijk zie ik al in hun ogen wat voor een mooie en leuke mensen het in wezen al zijn. Dan realiseer ik mij opnieuw dat mijn werk er eigenlijk uit bestaat ze te helpen zichzelf laagje voor laagje af te pellen. Uit te pakken als een cadeautje: het geschenk aan henzelf en de wereld - dat ze in feite zijn. Dat is de essentie van Zijnsoriëntatie die mij blij maakt. Dat is ook de kern waarmee ik met mensen bezig ben: betekenis zoeken, betekenis vinden, betekenis geven. Of je nu burn-out bent, of met meer zelfliefde met je ADD (Attention Deficit Disorder zetten) om wil leren gaan. Of ‘gewoon’ meer vanuit je innerlijke bron van goedheid, kracht en bevlogenheid in het leven wil staan.

 • Robert-Jan Elias

  Van jongs af aan werd ik aangetrokken door de vraag wie of wat ik ten diepste ben. Via de oosterse visie van non-dualiteit werd ik geraakt door de uitnodiging om te leven vanuit een overgave aan wat nu is. Zijnsorientatie heeft me daarbij enorm geholpen om meer vanuit mijn hart te leven en goed voor mezelf te zorgen. Het is een klein wonder hoe de simpele oefeningen van Zijnsorientatie zoveel in beweging zetten. Na mijn studie Informatica heb ik meer dan 25 jaar bij veel bedrijven software ontwikkeld. Nu begeleid ik softwareontwikkelaars in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling naar meer zelfleiderschap. Daarnaast ben ik de Coach Opleiding bij het Centrum begonnen om anderen te begeleiden in hun unieke ontvouwing naar een rijk en dynamisch leven.

 • Fred Sterk

  Na jarenlang werkzaam geweest te zijn als topsporter, (interim)manager, bestuurder en toezichthouder, kwam ik er steeds meer achter dat het er voor mij om gaat dat je je authentieke  zelf inbrengt in relatie(s) met anderen. Hoofd, hart en buik in lijn met elkaar brengen. Dat leerde ik door Zijnsoriëntatie. De levensenergie (weer) laten stromen! Deze inzichten leef ik graag voor in de praktijk van alle dag ter inspiratie van mijn eigen creativiteit en die van anderen.

 • Tom Falk

  Tom is reeds 5 jaar betrokken bij het Centrum door middel van trainingen en opleidingen Zijnsoriëntatie. Zijn belangrijkste eigenschappen zijn; rust, stilte en kracht. Deze kwaliteiten zorgen voor een afgestemde begeleiding, aandacht voor dat wat er op het moment speelt. Ruimte, zonder oordeel, om te onderzoeken en verkennen, waardoor er vertrouwen ontstaat in eigen kunnen. Het werken in groepen is een van de belangrijkste onderdelen van zijn ontwikkeling. ‘Door de ander leer ik mijzelf kennen’ is een citaat dat hij het meest vindt kloppen naar jaren van ervaring als docent binnen het hoger onderwijs en geven van tai chi lessen.

 • Carla Snijders-Mulder

  Het verlangen naar persoonlijke groei en interesse in spiritualiteit is al lang aanwezig in mijn leven. In het verleden heb ik Radja yoga beoefend en cursussen gevolgd waaronder Anders denken en Kernreflectie & coaching. Na de geboorte van mijn twee zoons groeide het verlangen naar meer zelfkennis en antwoorden op zingevingsvragen. Binnen de Zijnsoriëntatie vond ik antwoorden en leerde ik eveneens meer te ontspannen in het niet-weten. Want de grote vragen van het leven zijn vaak niet met het verstand te bevatten. Dan komt het aan op overgave en vertrouwen, wat soms het loslaten van zekerheden en verwachtingen vraagt. Dat is niet gemakkelijk, maar de Zijnsoriëntatie kan hierbij helpen, onder andere door te leren (durven) afstemmen op je diepere gevoelslaag. Na het basisjaar aan het Centrum voor Zijnsoriëntatie heb ik gekozen voor de coachopleiding om deze prachtige levensvisie via praktische en diepgaande oefeningen over te kunnen brengen op anderen. Zijnsoriëntatie helpt je jezelf te begeleiden zodat je meer inzicht en compassie kunt ontwikkelen, om zo het leven als lichter en completer te kunnen ervaren.

 • Kim Verhaar

  ‘Is dit alles?’ – Deze vraag kwam in mij op toen ik begin twintig was en mijn leven zo overzag. De vraag prikkelde mijn nieuwsgierigheid en maakte dat ik op onderzoek uit ging. Via yoga en het Tibetaans Boeddhisme kwam ik bij Zijnsoriëntatie. Zijnsoriëntatie is een bewustwordingspad waarbinnen psychologie en spiritualiteit samengaan. Beide zijn, zoals ik het zie tenminste, wezenlijke aspecten van ons mens-zijn. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is ook een uiterst praktisch pad, wat betekend dat het niet los staat van het ‘gewone’ dagelijkse leven. Zijnsoriëntatie gaat voor mij vooral over de dingen laten zijn zoals ze zijn, met name alle bewegingen in mijzelf. Als die er meer mogen zijn, dan komt er als vanzelf meer ontspanning en kunnen oorspronkelijke kwaliteiten als liefde, wijsheid, plezier en vertrouwen meer aan de oppervlakte komen. Omdat de visie mij zo aansprak ben ik in 2012 aan Centrum Zijnsoriëntatie het Basisjaar gaan volgen en heb ik daarna ook de Coachopleiding doorlopen. In deze jaren van training kreeg ik een heel scala aan methoden en theorieën aangereikt die mij helpen om er voor mezelf en anderen te zijn, daar waar het leven ons (pijnlijk) raakt. Dit maakt dat ik steeds meer vanuit overgave en met (zelf) vertrouwen in het leven kom te staan, dat ik steeds meer plezier krijg in de rijkheid en veranderlijkheid van het leven en ook dat er nu ruimte ontstaat om dat wat ik geleerd heb over te gaan dragen op anderen.

 • Femke van der Meer

  Al mijn hele leven ben ik geboeid geweest door de groei en ontwikkeling die mensen doormaken in hun leven. Misschien is dat ook de reden dat ik ben begonnen in het onderwijs. Eerst als leerkracht, later als intern begeleider en onderwijskundige. Geleidelijk heb ik mijn interessegebied uitgebreid en momenteel ligt mijn hart bij het coachen en begeleiden van volwassenen. Ik heb ervaren dat als we er ten diepste op vertrouwen dat alles er mag zijn, er heel veel ruimte, rust en vrijheid ontstaat. Ik heb diverse opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van persoonlijke- en bewustzijnsontwikkeling, o.a. bij Phoenix Opleidingen en nu bij Centrum Zijnsoriëntatie. Daarnaast neemt (zen)meditatie een belangrijke plaats in mijn leven in. Ik ben moeder van twee kinderen, een zoon van 6 en een dochter van 9.

 • Rianne Fischer

  Mijn missie is om mensen meer contact te laten maken met hun eigen wijsheid, hart en kracht en zo meer trouw te worden aan zichzelf. Als kind al stelde ik grote vragen over het leven en zo ben ik me op jonge leeftijd gaan verdiepen in spiritualiteit en gestart met bewustzijnsontwikkeling. Na mijn studie Psychologie ben ik me steeds meer gaan interesseren in lichaamsgericht werken. Ik heb ervaring met energiewerk, zenmeditatie, NLP, adem - en emotioneel lichaamswerk. Dans (5Ritmes) en de subtiele manier van contact met het lichaam in Zijnsoriëntatie geven mij een nieuwe ingang voor bewustwording. Zijnsoriëntatie is voor mij een praktische en liefdevolle manier om zelf te groeien en anderen te begeleiden. Als trainer en coach begeleid ik je met helderheid en humor op jouw pad naar meer vrijheid en voluit leven.

 • Maryse Groenewegen

  In hoeverre zijn wij als mens het product van onze opvoeding en omgeving? En wie ben ik zonder die invloeden?  Vragen rond verbinding hebben mij altijd bezig gehouden. Tijdens mijn studie Nederlands Recht trok het begrip ˜causaal verband” enorm mijn aandacht. Wanneer is een gebeurtenis werkelijk het directe gevolg van een andere gebeurtenis? Pas veel later begreep ik dat essentiële verbondenheid de kern is van de spirituele visie en kwam ik thuis. Het was mijn zoektocht naar antwoorden op levensvragen dat mij in contact bracht met Zijnsoriëntatie. Ook de lichaams-gerichte benadering van Zijnsoriëntatie sprak mij aan, evenals de bijzondere combinatie van psychologie en spiritualiteit. Hier vond ik de antwoorden die ik zocht. Mensen op ditzelfde pad begeleiden, is hetgeen ik zielsgraag doe. Naast individuele begeleiding in mijn praktijk geef ik ook meditatieles. Daarnaast ben ik student bij de Ridhwanschool van Almaas en ben ik werkzaam in het bedrijfsleven.

 • Petra van Spanje

  Al in mijn jeugd was het mijn diepste wens om het kostbare en het waarachtige te ontmoeten in mensen. In mijn zoektocht naar zelfbewustzijn heb ik vele wegen bewandeld. Reiki, intuïtieve ontwikkeling en verschillende therapieën en trainingen hebben mij steeds dichterbij gebracht. Daarbij was nieuwsgierigheid en verwondering altijd mijn drive. Als actrice trof ik mezelf aan in dat éne moment van gewaarworden in tijdloosheid, ik genoot ervan om met het publiek in zo’n intens moment te zijn. Als dramadocent vind ik het boeiend hoe mensen zich met elkaar verbinden, door zichzelf te laten zien en kwetsbaar te durven zijn. Ik vind het fijn om anderen te leren zich met hun eigen unieke expressie te uiten en zo van daaruit te durven relateren met anderen. Zijnsoriëntatie raakt precies op die plek, waar de tijd geen rol speelt, waar je helemaal kunt zijn wie je werkelijk bent, in het nu én in contact met anderen. Als dramadocent, comedy coach en trainer heb ik de afgelopen 20 jaar met verschillende groepen gewerkt. Een groep werkt uitnodigend en ondersteunend, zodat er een echte verbinding tot stand kan komen met jezelf en met de ander. Na de coachopleiding Zijnsoriëntatie en 2 jaar training Zijnsoriëntatie wil ik mensen begeleiden om vanuit hun eigen authenticiteit zich te kunnen verbinden met anderen.

 • Jan Kortie

  Jan Kortie is de autoriteit op het gebied van stembevrijding in Nederland. Hij introduceerde dat begrip en ontwikkelde een onorthodoxe, opgewekte benadering van zingen. Kortie verwierf onder meer bekendheid met zijn cursus Badkamerzingen en de meezingconcerten in het Vondelpark en het Concertgebouw. Zingen is voor Jan Kortie geen kunstje dat sommigen wél en anderen niet beheersen, maar een natuurlijk fenomeen – even natuurlijk als ademhalen en nog natuurlijker dan spreken. In 2009 verscheen van zijn hand bij uitgeverij Ten Have het boek ‘Jouw ziel wil zingen’. Hij beschrijft daarin dat er twee soorten van zingen bestaan. Je kunt je best doen om zo goed mogelijk te zingen. Of je kunt zingen wat er in jou leeft, moeiteloos. Het gaat Jan Kortie niet om methodes of zangtechnieken, maar om de kunst jezelf te bevrijden uit het keurslijf van ‘hoe het hoort’.

 • Itie Postma

  Moeilijkheden op haar levensweg (een levensechte training) waren juist de opening om nieuwe dingen te ontdekken.Het bracht haar in contact met haar intuïtieve en spirituele kant. Ze is cursussen en opleidingen gaan volgen om deze kwaliteiten verder te ontwikkelen. Itie volgde de opleiding tot Clarity Proces therapeut bij Jeru Kabbal. In zijn werk staat het “Hier en Nu” centraal.

 • Patrick van der Hofstad

  Zenleraar Patrick van der Hofstad (1969) heeft 20 jaar ervaring met intensieve Zenmeditatie. Hij is gestart bij de bekende Zenleraar Rients Ritskes, oprichter van Zentrum en Zen.nl. Hij is inmiddels ruim 15 jaar leerling van Nico Tydeman, een andere bekende Nederlandse Zenmeester. Sinds 1998 assisteert Patrick Nico Tydeman bij zijn Zenlessen in Utrecht.

 • Inspiratiekring

  De Inspiratiekring is een groep vrijwilligers – waaronder Carla, Kim, Birgit, Maya en Petra – die allen meerdere jaren Zijnsgeoriënteerde training hebben gevolgd en die voor zichzelf en anderen laagdrempelige activiteiten wil aanbieden.