Centrum Zijnsoriëntatie beschikt over een enthousiast en geïnspireerd team van zijnsgeoriënteerde spirituele leraren, trainers, coaches, begeleiders of hoe je ons ook wilt noemen. Ons hoofdaanbod bestaat enerzijds uit een vierjarige beroepsgerichte Coachopleiding Zijnsoriëntatie en anderzijds uit een meerjarige, doorgaande Training Zijnsoriëntatie gericht op diepgaande, persoonlijke ontwikkeling. Beide zijn gericht op zelfbevrijding, zelfrealisatie en zelfactualisatie en het eventueel leren helpen van anderen bij dit proces. In onze aanpak combineren wij Oosterse en Westerse, Spirituele en Psychologische inzichten. Centraal in onze benadering staat het begrip constructieve zelfbegeleiding. Uitgangspunt is dat een goede, constructieve relatie met jezelf bepalend is voor je geluk.

Verder bieden we vanuit de Zijnsgeoriënteerde visie individuele begeleiding, relatiebegeleiding en loopbaanbegeleiding en zijn we bekend om onze Stilte Retraites, onze cursussen Zijnsgeoriënteerde Dans en Lichaamswerk.

Daarnaast zijn er gasttrainers werkzaam in het Centrum die een aanbod verzorgen op het gebied van Zen, Stembevrijding en bijvoorbeeld Clarity.

Laura, Peter en Mariëtte zijn de drie medewerkers van het Service Bureau die op de achtergrond de algehele dienstverlening van het Centrum verzorgen.

Centrum Zijnsoriëntatie is in 1997 in overleg met Hans Knibbe, de stichter van de School voor Zijnsoriëntatie opgericht door Chris Kersten en hij geeft vanaf die tijd leiding aan het Centrum. Hij gaf het Centrum motto’s zoals:

 • ‘Wie goed voor zichzelf zorgt, is een geschenk voor de ander’,
 • ‘Rusten in Zijn – Doen wat je écht wilt’,
 • ‘Jezelf en daardoor de wereld tot bloei brengen’.

Als Centrum Zijnsoriëntatie willen wij een gemeenschap zijn van cliënten, studenten en medewerkers die gericht zijn op ‘Zijn’ eerder dan op ‘Hebben’. Daarin vinden we elkaar en zijn we anders dan vele andere instellingen op het gebied van groei en ontwikkeling. We geloven er in dat ieder mens op een heel persoonlijke manier van betekenis wil en kan zijn voor de wereld. Dit kan het beste door:

 • op je gemak te leren zijn met jezelf en met anderen,
 • te leren echt in contact te zijn met wie en wat er in het moment is,
 • werkelijk jezelf te zijn en ontspannen jouw persoonlijke waarheid te leven,
 • deze relaxed tot uitdrukking te kunnen brengen naar anderen.
 • Chris Kersten

  Chris Kersten is oprichter en grondlegger van Centrum Zijnsoriëntatie. Hij heeft de basis gelegd voor de Opleiding Zijnsoriëntatie van Centrum Zijnsoriëntatie. Deze bestaat uit de Coachopleiding Zijnsoriëntatie en een doorgaande Training Zijnsoriëntatie.

 • Susan de Jonge

  Susan de Jonge is van oorsprong fysiotherapeute. Sinds 2009 heeft zij haar eigen praktijk waar mensen terecht kunnen voor Zijnsgeoriënteerde therapie en coaching, psychosomatische therapie en holistische massage. Op authentieke wijze begeleidt zij mensen naar een vitaler en liefdevol leven. De afgelopen jaren volgde zij verschillende trainingen en cursussen op het gebied van lichaamswerk, spirituele bewustzijnsgroei, meditatie, systemisch werk en Zijnsoriëntatie. Wat haar zo raakt in de Zijnsgeoriënteerde manier van werken is de wezenlijke lichaamsgerichte benadering als basis voor transformatie en bewustzijnsgroei op weg naar het leven van je eigen Essentie en het pad van Zelfbevrijding. Het geven van Zijnsgeoriënteerde trainingen vanuit het motto ‘Jezelf en de wereld tot bloei brengen’ is haar op het lijf geschreven.

 • Georg Hubner

  Al tijdens mijn studie Bedrijfskunde was ik geïnteresseerd in de aard van de realiteit en hoe mensen die realiteit zo verschillend ervaren. Na jarenlang bestuurders en managers te hebben getraind bij Sezen Academie, heb ik als zelfstandige professionals opgeleid in het gebruik van videotechnologie. Nu heb ik een coachpraktijk in Rotterdam en geef ik trainingen in zowel Clarity als Zijnsoriëntatie.

 • Simonka de Jong

  Het Zijnsgeoriënteerde werk heeft mijn leven diepgaand veranderd. De aandacht voor het lichaam en het bewustwordingsproces wat dit op gang brengt, heeft mij ertoe geïnspireerd om met meer levensplezier en openheid in het leven te staan. Lange tijd was ik werkzaam op het gebied de kunst en cultuur, eerst als tentoonstellingsmaker en journalist, daarna als documentairemaker. Maar door trainingen die ik in de loop der jaren heb gevolgd op het gebied van Zijnsoriëntatie, dans (5 ritmes), lichaamswerk en (zen)meditatie, ontstond de wens om meer vanuit mijn hart en de wijsheid die in het lichaam ligt opgeslagen, te werken. Inmiddels ben ik naast mijn werk als documentairemaker voor de publieke omroep volop werkzaam als trainer en coach bij het centrum voor Zijnsoriëntatie.

 • Neriyah Duval

  Ruim 20 jaar geleden volgde ik in Centrum Zijnsoriëntatie mijn eerste jaartraining bij Chris Kersten. Al heel snel was ik geraakt door het werk. Zijnsoriëntatie heeft mij onder andere geholpen om mij bij diep vertrouwen, echtheid en bij het volgen van mijn missie te brengen. Het bracht mij naar mijn weg om zangeres te worden, te kiezen voor het Joodse geloof, gevolgd door mijn studie aan de Pabo en (een) coachopleiding. Doen wat ik écht te doen had, was ook emigreren naar Israël waar ik mijn coachpraktijk ben gestart en ook als zangeres werkzaam was. Sinds eind 2016 ben ik weer terug in Nederland en geniet van de coachopleiding in het Centrum. Ik vind het heerlijk om Zijnsoriëntatie met veel mensen te delen en hen te begeleiden op hun weg naar wie zij werkelijk zijn!

 • Fiene van Loock

  Fiene van Loock studeerde in 1997 af als trainer en procesbegeleider in communicatie, sociale vaardigheden en groepsdynamica. Na een aantal jaar te werken voor organisatieadvies- en trainingsorganisaties startte ze haar eigen sociale onderneming Stichting Two Get There. Met de door Two Get There bedachte projecten, hielp de stichting duizenden jongeren in kwetsbare sociale omstandigheden op weg. Vanaf 2015 voelde ze een verlangen om meer van betekenis te zijn voor mensen met persoonlijke vragen. Ze volgde een opleiding tot dialoogbegeleider en dit bracht haar op een nieuw pad, waar de interne en externe dialoog uitnodigt om dieper onderzoek te doen. Ze volgde de opleiding tot Zijnsgeorienteerde coach/trainer en voelde zich als een vis in het water. Thuisgekomen. Altijd voelde ze diepe interesse in de innerlijke wereld van mensen. “Van nature kijk ik met vriendelijkheid, respect en openheid naar dat wat zich voordoet, in mij en in anderen. Zijnsoriëntatie heeft die positieve houding nog verder versterkt. Daarom vind ik het heel inspirerend om als Zijnsgeoriënteerd trainer en coach anderen te helpen bij hun groei naar een positievere relatie met zichzelf.”

 • Marjan de Bruijn

  Al vanaf jonge leeftijd ben ik bezig met yoga, meditatie, persoonlijke en spirituele ontwikkeling. In 2011 ben ik begonnen met de Opleiding Zijnsoriëntatie bij Centrum Zijnsoriëntatie. Na afronding van de eerste fase van deze opleiding  heb ik een aantal jaren deelgenomen aan de Gevorderdengroep Spiritueel Leiderschap en daarna ben ik ingestroomd in de coachopleiding bij het Centrum Zijnsoriëntatie. Sinds 2015 begeleid ik de stiltezondagen en vanaf voorjaar 2021 geef ik met veel plezier en voldoening trainingen bij het Centrum. Zijnsorientatie heeft mij geholpen om mezelf te kunnen begeleiden bij alle lastigheden van het leven, te gaan voelen wat voor mij klopt en vooral met compassie naar mezelf te kijken.  Mijn leven is hierdoor lichter en vrolijker geworden. De tools en inzichten vanuit Zijnsoriëntatie gun ik iedereen.

 • Carla Snijders-Mulder

  Een verlangen naar verdieping in het leven bracht Carla in 2011 bij Centrum Zijnsoriëntatie. Hier vond zij antwoorden op zingevingsvragen en leerde ze eveneens te ontspannen in het gegeven dat er niet altijd antwoorden zijn. De grote vragen van het leven zijn vaak niet met het verstand te bevatten. Hier komt het aan op overgave en vertrouwen, wat soms het loslaten van zekerheden en verwachtingen vraagt. Dat is niet gemakkelijk, maar de Zijnsoriëntatie kan hierbij helpen, onder andere door te leren afstemmen op je gevoel en je diepere weten. Carla brengt als trainer met enthousiasme en afstemming deze prachtige levensvisie over op anderen. Via ervaringsgerichte en diepgaande oefeningen helpt Zijnsoriëntatie je jezelf te begeleiden zodat je meer inzicht en compassie kunt ontwikkelen, om zo het leven als lichter en completer te kunnen ervaren.

 • Rianne Fischer

  Al vroeg in mijn leven was ik op zoek naar betekenis en zin(geving). Dat bracht me op het pad van bewustzijnsontwikkeling en spiritualiteit. Ik heb daarin verschillende richtingen verkend, zoals energie - en ademwerk, NLP, emotioneel lichaamswerk, (zen)meditatie en rebalancing. Na mijn opleiding tot psycholoog groeide mijn interesse in de lichaamsgerichte benadering. Dans (5Ritmes) en Zijnsoriëntatie bieden een liefdevolle ingang voor ontwikkeling en versterken mijn lichaamsbewustzijn. Mijn rol als trainer is de belichaming van mijn verlangen om een gids te zijn voor ieder mens die ook op pad is. Ik doe dat met helderheid, intuïtieve kracht, liefdevolle nabijheid en humor. In mijn begeleiding zijn verbinding, beweging en ruimte sleutelwoorden. Ik werk hiernaast ook als teamcoach en organisatieveranderaar. Een bijdrage leveren aan leren, ontwikkelen, veranderen: dat is wat ik het liefste doe. Voor meer zin in leven en werk.

 • Josien Koster

  Het mooiste wat Zijnsoriëntatie mij bracht, is een liefdevolle relatie met mijzelf, verdieping in relaties, bewust moederschap en diepe verbondenheid met het leven. Zijnsoriëntatie maakte de weg vrij voor authentieke keuzes en het vertrouwen om mijn (te) krappe jas uit te doen. Het proces van omarmen van wie je bent, loslaten wat niet meer dient en jezelf durven laten zien, is wat ik graag faciliteer in mijn werk als coach en trainer. Bijdragen aan een wereld met bezielde en belichaamde mensen, voelt als in mijn bestemming zijn. Zijnsoriëntatie speelt hierin in de onderlaag steeds een centrale rol.

 • Tom Falk

  Tom is sinds 2013 jaar betrokken bij het Centrum door middel van trainingen en opleidingen Zijnsoriëntatie. Zijn belangrijkste eigenschappen zijn; rust, stilte en kracht. Deze kwaliteiten zorgen voor een afgestemde begeleiding, aandacht voor dat wat er op het moment speelt. Ruimte, zonder oordeel, om te onderzoeken en verkennen, waardoor er vertrouwen ontstaat in eigen kunnen. Het werken in groepen is een van de belangrijkste onderdelen van zijn ontwikkeling. ‘Door de ander leer ik mijzelf kennen’ is een citaat dat hij het meest vindt kloppen naar jaren van ervaring als docent binnen het hoger onderwijs en geven van tai chi lessen.

 • Gijsbert Zwart

  Gijsbert werkt ruim 25 jaar als musicus (slagwerk), docent, coach, trainer (Japanse trommels) en workshopleider. Hij volgde twee coachingstrajecten: “Persoonlijk leiderschap” & “Creatief sociaal leren” en studeerde de afgelopen jaren aan Centrum Zijnsoriëntatie. Persoonlijk en professioneel houdt hij zich bezig met het ontwikkelingsproces van mensen en de verbindingen en relaties tussen mensen. Als drumdocent richt hij zich op “Innerlijk Musiceren”: - dat wat er in mensen omgaat, wat ze beweegt en bezielt en hoe zich dat tot uitdrukking wil brengen. - zicht krijgen op de negatieve en positieve houdingen die een natuurlijk ontwikkelingsproces kunnen beïnvloeden. - de positieve  functie van onze beperkte versie en van het maken van muzikale fouten (fouten maken is een belangrijk voorwaarde voor onze ontwikkeling). - het leren zien en evalueren zonder te oordelen, dingen leren kennen zoals ze zich voordoen. - leren te vertrouwen op jezelf en op de natuurlijke bekwaamheid van eigen lichaam en geest. Door de Zijnsgeoriënteerde methodiek heeft hij meer inzicht gekregen en is hij in staat om als docent en als Zijns-coach mensen effectief bij te staan en te begeleiden.

 • Tobias Langereis

  Zijnsoriëntatie helpt om de aandacht die zo veel naar buiten gericht is eens naar binnen te keren, nieuwsgierig te zijn en open te staan voor wat zich aandient. Het mezelf gunnen om met vriendelijkheid iets te ontspannen van al dat doen, om vervolgens met nieuwe energie de wereld in te gaan. Dit brengt mij rust, stevigheid en kracht. In 2017 ben ik begonnen met de coachopleiding bij het centrum voor Zijnsoriëntatie. Dit brengt nog altijd veel verwondering voor wat er zich in mijzelf en anderen afspeelt. Door niets uit te sluiten en uitdagingen aan te gaan, zeker waar het moeilijk wordt is het leven een stuk kleurrijker geworden. Dit is waar ik mijzelf en ook zeker anderen met plezier in begeleid; met nieuwsgierigheid en verwondering in de wereld zijn.

 • Christine Mundschin Dekkers

  De eerste kennismaking met Zijnsoriëntatie leek net toveren! De moeilijkheden verdwenen net als sneeuw voor de zon. Ik ontdekte kwaliteiten in mijzelf waarvan ik niet wist dat ik ze had. Deze toverkunst wilde ik leren; ik meldde me aan voor de coach-opleiding. Als we gaan leven vanuit de essentie kunnen we van fundamentele betekenis zijn voor onze omgeving en de mensen om ons heen. Elk leven kent uitdagingen, ook mijn leven. De toverkunst Zijnsoriëntatie biedt mij steeds weer de gereedschappen om met de uitdagingen om te gaan en vanuit mijn essentie in het leven te staan. Deze toverkunst die de Zijnsoriëntatie is, geef ik graag in trainingen door.

 • Inspiratiekring

  De Inspiratiekring is een groep vrijwilligers – waaronder Marjan, Simone, Gerda, Petra, Bastiaan, Isabelle, Maya en Tobias – die allen meerdere jaren Zijnsgeoriënteerde training hebben gevolgd en die voor zichzelf en anderen laagdrempelige activiteiten wil aanbieden.

 • Patrick van der Hofstad

  Zenleraar Patrick van der Hofstad (1969) heeft ruim 30 jaar ervaring met intensieve Zenmeditatie. Hij is gestart bij de bekende Zenleraar Rients Ritskes, oprichter van Zentrum en Zen.nl. Hij is leerling van Nico Tydeman Roshi en van diens opvolger Cornelia Wierenga Sensei.

 • Jan Kortie

  Jan Kortie is de autoriteit op het gebied van stembevrijding in Nederland. Hij introduceerde dat begrip en ontwikkelde een onorthodoxe, opgewekte benadering van zingen. Kortie verwierf onder meer bekendheid met zijn cursus Badkamerzingen en de meezingconcerten in het Vondelpark en het Concertgebouw. Zingen is voor Jan Kortie geen kunstje dat sommigen wél en anderen niet beheersen, maar een natuurlijk fenomeen – even natuurlijk als ademhalen en nog natuurlijker dan spreken. In 2009 verscheen van zijn hand bij uitgeverij Ten Have het boek ‘Jouw ziel wil zingen’. Hij beschrijft daarin dat er twee soorten van zingen bestaan. Je kunt je best doen om zo goed mogelijk te zingen. Of je kunt zingen wat er in jou leeft, moeiteloos. Het gaat Jan Kortie niet om methodes of zangtechnieken, maar om de kunst jezelf te bevrijden uit het keurslijf van ‘hoe het hoort’.

 • Petra van Spanje

  Al in mijn jeugd was het mijn diepste wens om het kostbare en het waarachtige te ontmoeten in mensen. In mijn zoektocht naar zelfbewustzijn heb ik vele wegen bewandeld. Reiki, intuïtieve ontwikkeling en verschillende therapieën en trainingen hebben mij steeds dichterbij gebracht. Daarbij was nieuwsgierigheid en verwondering altijd mijn drive. Als actrice trof ik mezelf aan in dat éne moment van gewaarworden in tijdloosheid, ik genoot ervan om met het publiek in zo’n intens moment te zijn. Als dramadocent vind ik het boeiend hoe mensen zich met elkaar verbinden, door zichzelf te laten zien en kwetsbaar te durven zijn. Ik vind het fijn om anderen te leren zich met hun eigen unieke expressie te uiten en zo van daaruit te durven relateren met anderen. Zijnsoriëntatie raakt precies op die plek, waar de tijd geen rol speelt, waar je helemaal kunt zijn wie je werkelijk bent, in het nu én in contact met anderen. Als dramadocent, comedy coach en trainer heb ik de afgelopen 20 jaar met verschillende groepen gewerkt. Een groep werkt uitnodigend en ondersteunend, zodat er een echte verbinding tot stand kan komen met jezelf en met de ander. Na de coachopleiding Zijnsoriëntatie en 2 jaar training Zijnsoriëntatie wil ik mensen begeleiden om vanuit hun eigen authenticiteit zich te kunnen verbinden met anderen.