Als mens kunnen we ons meer of minder vrij voelen. Wanneer we ons vrij voelen, ervaren we dat in een grotere vrijheid van hoe we ons uitdrukken, een grotere vrijheid van denken en een grotere vrijheid van handelen. Je voelt je dan vrij van zwaarte, vrij van druk, vrij van moeten. Hierdoor ervaar je vitaliteit, levenslust en voel je je opgewassen tegen het leven.

Over de mogelijkheid je zo vrij te voelen als hierboven beschreven, gaat deze voordracht. Over hoe we bedoeld zijn om als steeds vrijer mens te functioneren in de wereld. En hoe we daar door de beoefening van constructieve zelfbegeleiding geleidelijk naar toe kunnen groeien. We gaan er van uit dat je als mens een bestemming hebt. Deze lezing gaat over hoe je via de weg van waarachtigheid, op basis van zelfbegeleiding, steeds meer je missie kunt vervullen.

We zullen een beeld schetsen van hoe het pad van zelfbevrijding op basis van Zijnsoriëntatie er uit ziet. Van hoe het komt dat we vandaag een beperkte versie zijn van wat mogelijk is en wel van de essentiële versie die we ten diepste zijn. We zullen daarbij een Westerse vertaling van de Boeddhistische begrippen Karma en Bodisatva gebruiken om onze situatie als mens te verhelderen. We zullen aangeven wat de essentiële instrumenten zijn om tot zelfbevrijding te komen. Hoeksteen van die aanpak is het ontwikkelen en verfijnen van het vermogen tot constructieve zelfbegeleiding.

We zullen in deze voordracht ook de mogelijkheid uitwerken dat de partnerrelatie zich kan ontwikkelen tot een verbond van wederzijdse support voor het pad van zelfbevrijding. En over wat dat van de partners vraagt en wat dat brengt.

Deel 1

Deel 2