Zijnsoriëntatie en de Weg naar Verlichting deel 1

Op woensdag 11 mei 2022 is Chris Kersten door Georg Hubner geïnterviewd over Zijnsoriëntatie en de Weg naar Verlichting (deel 1).

Verlichting, ontwaking, zelfrealisatie, non-dualiteit zijn begrippen die in deze tijd steeds vaker gebruikt worden door spirituele leraren. Hoe kijken wij als Centrum Zijnsoriëntatie aan tegen deze begrippen en op wat voor manier hebben zij een plaats in ons Zijnsgeoriënteerde werk? Deze begrippen verwijzen ook naar spirituele idealen. Welke idealen delen trainers en studenten van Centrum Zijnsoriëntatie?

In het algemeen wordt Verlichting gezien als het einde van menselijk lijden. We zullen deze avond daarom om te beginnen ingaan op menselijk lijden, op het ontstaan en de achtergrond van lijden. We zullen verhelderen hoe het emotionele lijden van ieder mens gerelateerd is aan dat van diens ouders en voorouders en hoe we door ons van lijden te verlossen een bijdrage kunnen leveren aan de wereld. Daardoor zal ook duidelijk worden wat de betekenis is van lijden in het menselijke bestaan. Alleen al door dit inzicht worden lijden of simpelweg moeilijkheden draaglijker.

Wat ons betreft is verlichting niet iets wat je in je eentje en voor je eigen plezier ervaart. Alleen al die instelling maakt verlichting juist onmogelijk. Centrum Zijnsoriëntatie wil via haar trainingen en persoonlijke begeleiding mensen in staat stellen mooiere mensen te worden, die daardoor van grotere betekenis voor hun directe omgeving kunnen zijn. Dat is wat ons betreft een bij ieder mens fundamenteel en aangeboren verlangen. Het is ook dat waar iedere hoogstaande spirituele leraar zich aan wijdt.

Bij dit alles speelt het leren van de zijnsgeoriënteerde methoden om jezelf heel zorgvuldig onder alle omstandigheden te kunnen begeleiden en supporten een centrale rol in de aanpak van Centrum Zijnsoriëntatie. Jezelf heb je de hele dag bij je. Verlichting kan pas beginnen als de strijd met jezelf stopt en er een positieve zeer intieme, liefdevolle relatie met jezelf ervaren wordt. Dat leer je door de consequente toepassing van inzichten en methodieken.

Alles is daarbij gericht op de ontwikkeling van een radicaal positieve benadering naar jezelf. Wat niet wil zeggen dat je niet je beperkingen kent en kunt erkennen. Je groeimogelijkheden zien is iets heel anders als jezelf veroordelen, jezelf zelf afwijzen of erger nog jezelf bestraffen. Dat is voor velen van ons de oorzaak van ons lijden.

Alleen een liefdesrelatie met jezelf, maakt een liefdesrelatie met anderen en van daaruit met alles mogelijk. Alleen dan valt de afscheiding tussen jou en de ander weg en zullen we ons één en verbonden voelen met alles.

Deel 1